Magyar Katolikus Lexikon > F > Fiala


Fiala Erzsébet [Mária Antónia] (Brassó, Brassó vm., 1912. júl. 3.-): középiskolai tanár. - A bpi Szilágyi Erzsébet Leánygimn-ban éretts., 1930-34: a Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja, 1934: drált. 1934/35: olasz áll. ösztöndíjjal a római egy-en képezte tovább magát. - M: A ferences eszmevilág tükröződése Jacopone da Todi és kora költészetében. (Dri ért.) Bp., 1934. 88

Gulyás IX:64.

Fiala Jakab, Szt Félixről nev., Piar (Rákos, Abaúj vm., 1697. febr. 2.-Breznóbánya, 1733. okt. 1.): tanár. - Nyitrai tanárkodás után 1716: Vácott lépett a r-be, 1716-19: uo. tanított, 1719: fil-t tanult Privigyén, 1720: Breznóbányán. A rendi gimn. tanára 1721: Nyitrán, (1722: nincs adat), 1723: Privigyén, 1724: Szegeden, 1725: Pesten, 1726: Szegeden, 1728: Kecskeméten, 1729: Privigyén, 1730: Szentgyörgyön, 1731: Korponán, 1732/33: ismét Breznóbányán. Szeged város tört-éről írt lat. nyelvű hexameteres eposzát (Szegedidos. Buda, 1735) egy rtársa adta ki névtelenül. Nyitrán 1722. I. 25: előadták Virtus Praemiata de Joanne Corvino, IX. 6: Improvida Providentia de Stephano Moldaviae Vojvoda, Pesten 1726: Comtemptus divitiarum propter libertatem ab Albidio expetitus és a Zelotypia religionis Christianae in Brennino Bulgarorum rege c. isk-drámáit. Kz-os miscellaneáját a Piar. Közp. Kvtár (Bp.) őrzi. D.J.

EPhK 1910:680. (Kelecsényi János: Adalékok a mo-i lat. költ. tört-éhez) - Erdélyi Irod. Szle 1924:16. (Bitay Árpád: Egy román tárgyú piar. isk-dráma 1722-ből) - Bpi piar. gimn. értes. 1933/34:50. (Friedrich Endre: A bpi piar. gimn. tanárai) - Szinnyei III:461. - Gulyás IX:67.

Fiala Jakab Piar