🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wosinszky
következő 🡲

Wosinszky Mór (Tolna, Tolna vm., 1854. márc. 28.–Szekszárd, 1907. febr. 22.): plébános, régész. – A gimn-ot Kalocsán, a fil-t és a teol-t Pécsett végezte. 1877. VIII. 15: pappá szent. Gödrén, 1879: Aparon kp., 1881: Lengyel, 1885: Závod, 1887: Apar, 1894: Szekszárd-Belváros plnosa. 1900: bonyhádi ker. esp., 1901: madocsai c. apát. – Lengyeli plnosként kezdett érdeklődni a tört. és a régészet iránt. Apponyi Sándor gr. támogatásával föltárt egy földvárat, 1882–88: egy kőkori települést és két temetőt. Több mint 12.000 tárgyi lelet került elő. 1888: Ny- és É-Eu-ban, 1887: a Közel-K-en járt régészeti tanulmányúton. Apari plnos korában Kölesden a csonthegyaljai telepet, 1890–92: a Gerjen határában lévő dombot, 1892: a murgai és az alsónyéki dombot tárta föl. 1895. IV. 30–VIII: részt vett Zichy Jenő gr. közép-ázsiai expedíciójában. 1895: Apponyi gr-fal együtt fölajánlotta a vm-nek a gyűjt-t, s ezzel megalapították a Tolna vm. múz-ot, mely 1898. VI. 1: nyílt meg. – 1889: a MTA archeológiai biz-ának, 1890: a müncheni antropológiai társulat l., 1891: a római Arcadia akad., 1902. V. 9: a MTA l. tagja. – M: Lourdes csoda-eseményei. Írta H. Lassare. Ford. Bp., 1884. – Leletek a lengyeli őskori telepről. 1–3. köt. Uo., 1885. – Karcolatok dán- és svédországi utamról. Szekszárd, 1888. – Keleti utam emlékei. Uo., 1888. – Tolna vm. tört. ... az őskortól a honfoglalásig. Bp., 1896. – Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Uo., 1904. – Bertrand Sándor a MTA kültagjáról. Uo., 1907. 88

M. Sion 1892:715. – Pallas XVI:1077. – M. Állam 1907:46. sz. – Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd ~ fölött. Bp., 1908. Arck. – Herczeg Béla: ~ életrajza. Szekszárd, 1908. – Szinnyei XIV:1651. (1872: szent., 1892: MTA l. tagja!) – Schem. Qu. 1906:193. (*febr. 28.; 1877: szent.) – Akad. Értes. 1912:547. – MTA tagjai 1975:310.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.