🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Witz
következő 🡲

Witz Béla (Zsablya, Bács-Bodrog vm., 1889. febr. 28.–Esztergom, 1962. jún. 13.): kanonok, érseki helytartó, cserkészvezető. – Újverbászon az algimn-ban, Esztergomban a bencés gimn-ban tanult, éretts., a teol-t 1908–12: a Pázmáneumban végezte. 1912. VII. 14: pappá szent. Kőhídgyarmaton kp., 1913: Bpen hitokt. és 1914: az →Országos Katolikus Patronázs Egyesület bpi IX. ker. házi kp-jaként kórházlelkész. 1915: a IX. ker. gimn., 1918–20: a bpi I. ker. (Verbőczy) gimn. hittanára. 1919 őszén támogatásával alakították a 7. sz. Verbőczy R. G. cserkészcsapatot, amely később volt parancsnoka, Erős Gusztáv nevét vette föl. 1918–35: a Regnum Marianum tagja, 1920–: papi otthonának lakója, a Turul cserkészcsapat parancsnoka. 1920–: a X. ker. tisztviselőtelepi gimn. hittanára. 1923–35: a Regnum Marianum házfőn-e, a szociális intézmények, főként az iparostanonc-képzés kezdeményezője. Cserkészcsapatának 10 termes új otthont létesített, s az egy. székházat helyreállíttatta. A →Magyar Cserkészszövetség Orsz. Intéző Biz-ának tagja, 1922–30: a szöv. (3.) orsz. elnöke, utóbb örökös tb. eln. Elnöksége a honi cserkészet hőskora, ekkor kezdődött a vízicserkészet, a céllövészet, a síelés, a cserkészrepülés, és megrendezték a cserkész harcszerű játékokat. 1923: 180 táborban kb. 10.000 cserkészfiú táborozott, 1924: a II. (dániai) dzsemborin az USA és NBr. után 3. helyezést ért el a m. csapat, 1925: rendszeresítették a táborozásokat, 1926: a (megyeri) →Nemzeti Nagytáborban 8000 cserkész táborozott, 1927: létrehozták a Cserkészházat, a Cserkészparkot, a hédervári cserkésztisztképzőt, a Hármashatár-hegyi Vitorlázó Repülőteret, az újpesti Népszigeten a 300 csónakot befogadó Közp. Vízitelepet, a Cserkészboltot, a főcserkészetet és társad. hátteréül a Cserkész Nagytanácsot stb., 1928: Tihanyban vízi dzsemborit tartottak, 1929: a III. (angliai) dzsemborin 850 m. cserkész vett részt. ~ 1926: p. kamarás. 1935: a bpi Szt István-baz. h. plnosa 1936. IX: plnosa. 1938: dömösi c. prép., 1938. V: a bpi Baz-ban a 34. →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeinek szervezője. 1939: az ált. választáson a M. Élet Pártjának Fejér vm. listáján kereszténypárti képviselőjelölt, s mivel a Nyilaskeresztes Párt listájának ajánlását elutasították, Tasnádi Nagy András listavez. lemondása után mint első pótképviselőt hívták be a képviselőházba. Miután a Közigazg. Bíróság a Nyilaskeresztes Párt panaszának helyet adva a választást megsemmisítette, az új választáson már nem jelöltette magát. →Teleki Pál barátja, gyóntatója és tanácsadója; 1941. IV: ~ temette el a min-eln. tb. főcserkészt. 1944. IV–1945: az udvari és várpléb. plnosa, a Szt Jobb őre, érseki ált. helynök; V. 20: főkáptalani mesterknk. Amikor XII: a kir. palotából kitelepítették, az angolkisasszonyok szeretetházának és tp-ának lelkésze. Az amerikai csapatok által 1945. VI. 17: Mattsee (Au.) pléb-ján lefoglalt Szt Jobb-ereklyét VIII. 20: George Kovách USA-ezredes az angolkisasszonyok zárdájában ~nak adta vissza, VIII. 21: a belvárosi Ferencesek tp-ából körmenettel vitték át a Szt István-baz-ba. ~t később áll. rendelkezésre a váci fegyházba vitték, mert a letartóztatott Mindszenty József prím. nála kívánt gyónni. 1950: végleg Esztergomba költözött. 1951: provikárius, érs. biztosként a nyugdíjügyek intézője. 1956. XI. 4–1957. II. 8: érs. ált. helynök és protonotárius knk. – Cikkei: Bács-Bodrog vm. Történelmi Társulat évkv-e (Zombor, 1906: A szerb lakodalom), Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.), A Csodaszarvas jamboreeja. (Bp., 1934: A jamboree a cserkésztestvériség tükrében), Égi hullámokon. 2. (Bp., 1941: prédikációi), A diadalmas cserkészliliom 1912–1942. (Bp., 1942: A vallás és a cserkészet), Kat. Nevelés, M. Cserkész, Vezetők Lapja, Zászlónk. – Bevezetése: Temesi Győző: Cserkészkv. (Bp., 1925; 9. kiad. 1935) Előszava: Olasz Péter: A kat. cserkész praktikus vallási ismeretei. (Uo., 1930) – M: A Szt István baz. Bp., 1938. – Emlékbeszéd gróf Teleki Pál sírjánál, halálának egyéves évford-ján. Bp., 1942. – Emlékbeszéd gróf Teleki Pál sírjánál, halálának kétéves évford-ján. Bp., 1943. – Emlékezzünk Telekire! 1–2. füz. Bp., 1943. – Teleki vallásossága. Uo., 1943. (A Középponti Kat. Kör. kiadványai 6.) –1931: a Vezetők Lapja munk., A Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója 1/4 é. hitbuzgalmi lap 1944: főszerk. – Betűjegye: W. B. (Kat. lex. 1. köt.). Bo.J.–Fe.Má.–88

Baumgartner. Bp., 1927:48. – Schem. Strig. 1930:182; 1982:403. – Barthos–Csetri–Luttor 1931:92. – Balogh 1939:66. – Ker. m. közél. alm. II:1192. – Ogy. alm. 1940:369. Arck. – Teleki Pál halála. Összegyűjt. Zakar András. Bécs, 1983. – Beke 1989:120. (65.) Arck. – Viczián 1995:191. (110.,1958.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.