🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Winkler-kódex
következő 🡲

Winkler-kódex, 1506: 184 levél terjedelmű, domonkos apácák számára másolt, vegyes tartalmú nyelvemlék. – →Hóráskönyv jellegű első részében latin szövegek is olvashatók. Prózában írt Mária-siralma és terjedelmes Passiója a →Nádor-kódexszel való rokonságára utal. Szt Brigitta 15 imája mellett számos egyéb verses és prózai imádságot, evangéliumi szakaszt és rövid elmélkedést tartalmaz. Winkler Mihály plnoshoz az 1782: feloszlatott pozsonyi klarisszáktól került, ő 1801: a bpi Egyetemi Kvtárnak ajándékozta. Jelzete: Cod. Hung. 2. – Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) – ~. Hasonmás, betűhű átirat, latin megfelelő. Kiad. Pusztai István. Bp., 1988. (Codices Hungarici 9.) M.E.

Vargha Damján: Kódexeink Mária-siralmai, Bp., 1899. – Bárdos Gy. 1903. – Nyíri Antal: A ~ hangtana és szótana. Szeged, 1933.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.