🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Winkler
következő 🡲

Winkler Brunó, OFMConv (Nagybánya, Szatmár vm., 1816.–Nagybánya, 1876. márc. 31.): gimnáziumi tanár. – 1840: pappá szent. Tanító, hitszónok, slelkész, 1843–45: gimn. tanár Nagybányán, Kantán és Aradon. A →Mack-összeesküvés bűnrészeseként 1854. V. 10: letartóztatták, mindent bevallott, 1855. IX. 17: 18 é. vasban töltendő várfogságra ítélték, amit kegyelemből 12 évre mérsékeltek. X. 13–: Theresienstadtban raboskodott, 1856. X: Jozefstadtba szállították, ahonnan 1857. I. 16: közkegyelemmel szabadult, de egy időre eltiltották a tanítástól, 1863/64: Szegeden házelnök és pléb. s-lelkész, 1869–70: Nagybányán tanár, házfőn. és rendi tanácsos. 88

Egyetemes névtár 1863/64. 1863:485. (s.v. Vinkler) – Lakatos III:266, 326. (s.v. Vinkler, de 366. Winkler) – Mo-i minorita-r. névtára 1882/83:223. (s.v. Winkler) – Morvay 1896:274. (s.v. Vinkler) – Vasárnapi Újs. 1912: 28. sz. (Oláh Gyula: A dollárok) – Berzeviczy II:25.

Winkler József (Esztergom, Esztergom vm., 1860. nov. 3.–Bp., 1909. aug. 8.): hírlapíró. – 1878: az esztergomi bencés gimn-ban éretts. Rómában 1878–82: a CGH növendéke, fil-ból drált. 1882: elhagyta a szem-ot, Bpen joghallg. majd a szfőv. szolgálatába lépett. 1884: hírlapíró, 1886–90: a M. Állam b. munk. 1891: a SZIT naptárai, nép- és ifj. iratainak szerk-je. 1907: szívbaj támadta meg, Prohászka Ottokár palotájában ápolták. – M: A mi dekatolizált egyetemünk. (Doctor Romanus álnéven) Bp., 1888. (2. kiad. é.n.) – A szent. Reg. Írta. Fogarazzo Antal. Ford. V.J. Uo., 1907. (Olcsó kvtár 1464–1473) – Álnevei és betűjegyei: Doctor Romanus (művén); Doktor (M. Szle, 1903); Doktor Romanus (Alkotmány, 1902); Dr. Romanus (M. Állam); o.j. (M. Szle, 1903); O.J. (uo.); Olasz (Alkotmány, 1901); Olasz József (Egyh. Közl., M. Szle, Pol. Hetiszle); Olasz József dr. (Alkotmány, 1902–05; Egyh. Közl., 1903; M. Szle, 1900–05; Pol. Hetiszle, 1905); O.V. (M. Szle, 1905); - ő dr. (M. Szle, 1899); - r (uo.); Romanus (Alkotmány, 1897; Egyh. Közl., 1900; M. Állam); V. (Egyh. Közl., 1903); Veridicus (Alkotmány, 1898); Vetési (Alkotmány, B. Hírl., B. Szle); Vetési dr. (Alkotmány, 1902); Vetési József (ford. 1907); Vethéssy József (Alkotmány, 1900; M. Szle 1898–99); V-i. (Egyh. Közl., 1902); v.j. (M. Szle, 1903); V.J. dr. (M. Szle, 1899); Zeph. (M. Szle, 1893–; Alkotmány). 88

Szinnyei XIV:1178. (s.v. Vetési [Winkler] József) – Révai XIX:570. – Balogh 1939:64. (s.v. Dr. Vetési [Winkler] József) – Gulyás 1956:650. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Winkler József (Szentpéter, Moson vm., 1889. okt. 26.–Bp., 1958. okt. 14.): plébános. – A teol-t Vácott végezte, ahol 1913. VI. 21: pappá szentelték. Újhartyánban kp., 1915: tábori lelkész, 1929(már)–49: Kispest-Wekerletelepen plnos. A Mindszenty-ellenes nyilatkozat aláírását megtagadta, az isk-k államosítása és egyéb egyházellenes intézkedések miatt fölszólalt, letartóztatták és az Andrássy út 60-ba vitték. 1949. I: már a Buda-dél tábor lakója, 1950. II: még a kistarcsai internáló tábor papi szobájában raboskodott. 88

Chobot 1917:970. – MKA 1929:124; 1931:148. – Schem. Vac. 1943:22; 1948:18. – Németh 1991:129. – Hetényi Varga I:424. (*Mosonszentpéter) – Diós 1999:245. (6644.)

Winkler József (Nagyszentmihály, Vas vm., 1905. okt. 29.–Szombathely, 1981. jan. 30.): fölszentelt püspök. – A teol-t a CGH növ-eként Rómában végezte, ahol 1930. X. 26: szent. pappá. 1931: teol. dr. 1933: tért haza, Jákon kp., majd h. plnos. 1934: a pesti Szt Imre koll. pref-a. 1937: a szombathelyi szem. pref-a, teol. tanára, 1945: tanára és spirit-a. 1952: Győrött teol. tanár. 1956: Szombathelyen a Szt Erzsébet pléb-n kp. 1964 őszén dadimai cpp-ké nevezték ki, X. 2: Bpen szent. fel. Szombathelyi spp. 1974: nagyprép. **

Schem Sab. 1972:192.

Winkler Mihály (Felsőgalla, Komárom vm., 1888. szept. 7.–Győr, 1959. szept. 3.): kanonok. – A gimn. és a teol-t Győrött végezte, 1907: éretts., 1911. I. 27: pappá szent., Nagylózson és Nezsiderben, 1912: Győr-Belvárosban kp., a kat. el. isk. és a Csury-féle magánisk. hitokt. 1914: adm. 1914: tábori lelkész, 1918: Győr-Belvárosban kp., 1919: adm., 1921–24: a szegyh. ig., és a polg. fiúisk-k hitokt., 1924. IX. 1: Győr-Nádorváros plnosa. 1928: prépost. A Győr-nádorvárosi R. K. El. és Polg. Leányisk-k, a Kat. Nővédő Egyes., a Rózsafüzér Társulat ig-ja. 1931: Szeplőtelen Fogantatásról nev. és Szt László pártfogolta kongreg-t szervezett a nádorvárosi férfiak számára. A Győri Ker. Takarék- és Hitelszövetk. felügyelőbiz. és Győr sz. kir. város that. biz. tagja. 1943: p-i kamarás. 1945–46: újra szervezte az egyhker. vallásos és kulturális mozgalmait. 1955: szegyh. knk. – M: A győrnádorvárosi r. k. kisdedóvó, el. és polg. leányisk. ért. az 1928/29.–1931/32. isk. évről. (1–4 db.) Közzéteszi. Győr, 1929–1932. – A győrnádorvárosi r. k. kisdedóvó, el., polg. leányisk. és női kézimunka-tanf. (és 1934–1936: varrótanf., 1937–1940: továbbképző háziipari tanf.) ért. az 1932/33.–1939/40. isk. évről. Uo., 1933–1940. – A győrnádorvárosi (1946: Szt. Kamillus egyhközs.) r. k. polg. leányisk. évkve az 1940/41– isk. évről. Közzéteszi. Uo., 1941–1947. (1944/45: gépirat, 1946/47: Soksz.) – A Győrnádorvárosi Szt Kamillus plébtp. énekes és imádságoskv-e. Összeáll. 2. kiad. Szombathely, 1941. – A Győrnádorvárosi Szt Kamillus Egyhközs. isk. növendékeinek közös szentségimádási ájtatossága. Összeáll. Győr, 1943. – Győrött 1922. I–1924. XII: az Evangélium szerk-je, A győri kat. egyhközségek hiv. ért. az évi 10x-i Győri Katholikus Tudósító 1929. VI.?–1930. XII: fel. szerk.  88

MKA 1928:77. Pilinyi 1943:31. – Schem. Jaur. 1947:163; 1968:214. – Viczián 1995:191. (499.) – Diós 1999:245. (6648.) – Győr-Sopron-Moson megye sajtóbibl. 2000:181. (226.) – Horváth 2000:181. (226.) – Értesítők 2001. 8:10701–10719. – Győri életr. lex. 2003:362. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

Winkler Pál (Palánka, Bács-Bodrog vm., 1859. jan. 25.–Kalocsa, 1938. aug. 27.): pap, levéltáros. – 1884. VI. 26: szent. pappá. Káplán Szentfülöpön, 1888: Palánkán, 1890: Bácsordason, 1892: Hódságon, 1893: Bácsalmáson. 1897: a kalocsai Főszegyh. Kvtár alkönyvtárosa. 1899: kvtáros és levtáros, az érs. hivatal iktatója. 1902: pápai káplán. 1915: a Főegyhm. Levtár ig-ja. 1919: a helyi hiteleshelyi levtár iktatója. A kalocsai főszékeskápt-ban 1924. XII. 10: tb. knk. – Cikkei a Kalocsai Néplapban (1901–09) és a kalocsai sematizmusban (1904, 1909). Az 1920-as, 30-as években számos helytört. témájú tanulmánya jelent meg. – M: A bácsi érseki székhely keletkezése és tört. 1909. (Borovszky Samu: Mo. vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye.) – A kalocsai és bácsi érsség. Kalocsa, 1926. (Árpád-könyvek 4–5.) – Kalocsa tört. Uo., É. n. (Uaz 11–12.) – A kalocsai érs. főszegyh. 1010-től napjainkig. Uo., É. n. (Uaz 31–33.) – A kalocsai érs. kastély és főszegyh. kvtár tört. Uo., É. n. (Uaz 43.) – Monostoraink a mohácsi vész előtt, a kalocsai egyhm-ben. Uo., 1933. (Uaz 45.) – A papnevelés tört. a kalocsai egyhm-ben. Uo., É. n. (Uaz 47.) – A kalocsai és bácsi főkáptalan tört. alapításától 1935-ig. Uo., 1935. 88

Borovszky: Bács-Bodrog vm. II:522. – Szinnyei XIV:1582. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.