🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Winnipeg
következő 🡲

Winnipeg (Manitoba tart., Kanada): 1. érseki székhely. 1915. XII. 4: alapították. Közvetlenül a Sztszék alá tartozik. Nincs suffr-a. – 116.405 km˛-en 2007: 678.000 l, 157.000 h, 94 pb, 60 ep, 22 szp, 18 ád, 23 sz, 123 szn, 23 ni, 6 ki-e volt. – 2. ukrán érsekség. Az 1912: alapított ukrán ordinarátus 1948: ap. exarchátus, 1956. XI. 3: érsség lett. Suffr-ai: Edmonton, New Westminster, Saskatoon, Toronto. – 2007: 29.740 h, 144 pb, 31 ep, 12 szp, 14 ád, 12 sz, 24 szn, 2 ni, 1 ki-e volt. – 3. Páduai Szent Antal Egyházközség: 1924: →Soós István OCD másodszor tért vissza Mo-ra és megszervezte 100 család kitelepedését Winnipegbe, akik Carmenben, Langruthban és Rivertonban telepedtek le. Az első m. egyhközs-et Winnipegben 1929. V. 20: szervezték meg Jézus Szíve Hitközség néven. A szentmisét a lengy. Holy Ghost tp-ban, a ferences nővéreknél és a Szt István Hallban tartották, de nem volt saját papjuk. Soós atya 1933: meg akart venni egy protestáns tp-ot, de terve nem sikerült. Amikor 1937: Langruthba költözött, utódja Rácz József, aki hamarosan a Jó Pásztor nővérek lelkésze lett. – 1938. XI: Oroskovits Jenő, kanadai születésű m. pap vette át a pléb-t, de 1942: tábori lelkész lett és a m-ok ismét pap nélkül maradtak. – 1949: a m. ferencesekhez fordultak papért, 1950: Király Kelemen OFM érkezett Winnipegbe. Megvásároltak egy prot. kpnát két másik épülettel együtt, amiből paplak és pléb.hivatal lett. 1951: Pier Piusz OFM, Kínából kiutasított misszionárius lett a plnos. 1954–55: rendi ügyekben az USA-ba kellett mennie, ekkor Ferenczi Ipoly OFM helyettesítette. A tp. fenntartását a Szt Erzsébet Nőegylet tagjainak munkája segítette. – 1958: Szabó Szerén OFM vette át a pléb-t, rögtön hozzáfogott a szétszórt m-ok összefogásához. Megvették a Szt Antal Hallt rendezvények számára. 1959: Máriaföldi Lukács OFM segített Szerén atyának. Edenhoffer Tiborné vezetésével megalakult a Magyar Kapisztrán Népi Együttes. Fölmerült egy nagyobb tp. építése. 1961: megvették a Szt István Hallt, s eladták a Szt Antal Hallt. 1963: két házat vettek, 1964: elkezdték a tp. építését, melyet az érs. XII. 20: fölszentelt. Szerén atya 1973 nyarán az amerikai m. ferencesek elöljárója lett, de IX. 24: még fogadni tudta Mindszenty József hgprímást. Ebben segítségére volt Pier Piusz atya is, aki ismét visszakerült Winnipegbe. – 1976: Páldeák Iván Szabolcs OFM lett a plnos. Sokat foglalkozott a fiatalsággal. – 1979 nyarán ismét Szabó Szerén vette át a pléb-t. – 1990: a ferencesek feladták a ~i pléb-t és Exner érsek angol papokat nevezett ki a m-hoz. 1990: Miklósházy Attila SJ pp. kisegített a nagyheti szertartásokon. 1992: Sikerült Pesznyák Béla szabadkai pap személyében m. papot küldenie Winnipegbe. Sajnos a m-ok durván és alaptalanul megvádolva kitúrták őt, és nem hallgatva 1996: Miklósházy pp. újabb látogatására sem, az érs. leváltotta Pesznyák atyát, aki innen Vancouverbe került. Az érsek ismét angol papot adott a winnipegi m-oknak, a szl. Hanckó Pált. 2003: Miklósházy pp. pappá szentelte a Szt Ignác jezsuita tp-ban a winnipegi származású Androvics Tamást, aki Bp-en a KPI-ben tanult és külföldi m. lelkipásztori szolgálatban dolgozik. – Plébánosai: 1924: Soós István OCD, 1937: Rácz József, 1938: Oroskovits Jenő, 1950: Király Kelemen OFM, 1951: Pier Piusz OFM, 1958: Szabó Szerén OFM, 1973: Végvári Vazul OFM, 1976: Páldeák Iván Szabolcs OFM, 1979: Szabó Szerén OFM, 1985: Páldeák Iván Szabolcs OFM, 1990. Garry Ward, Darrin Gurr, Joseph Driscoll SJ, 1992: Pesznyák Béla, 1996: Paul Hancko, 2003: Stan Gacek. – M. kat. sajtója: 1924(?)–1927(?): Kanadai Magyar Néplap, 1932–1938(?): Az Otthon, 1954–?: Kat. Tudósító Mi. A.

EH III:836. – Miklósházy 2005. – AP 2007:814, 1136.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.