🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wiclif
következő 🡲

Wiclif, John, Wyclif (1330 k.–Lutterworth, 1384. dec. 31.): egytemi tanár, a →reformáció előfutára. – Oxfordban tanult az egy-en. 1356: a Merton Coll-ban bakkalaureus artium, 1360: a Balliol Coll-ban magister artium, 1363-: teol. fakultáson tanult, 1369-: uitt tanított. 1361: Fillingham, 1368–84: Ludgershall, 1374–84: Lutterworth pléb-inak javadalmasa. Feddhetetlen jelleme az udvarnál is nagy tekintélyt szerzett ~nek, amit ő az angliai egyház megújítására akarta fölhasználni. A canterbury érs. egy papnevelő koll. rektorává nevezte ki. Összeütközésbe került a koll. szerzeteseivel, a perben a Szentszék a szerz-eknek adott igazat; emiatt ~ szembefordult a koldulórendekkel. II. Eduard kir. bizalmasaként részt vett Brugge-ben a pápai reservátákról folytatott tárgyaláson, s kikelt a klérus pénzéhsége ellen. Ez ügyben az oxfordi egy. tanárai mellé álltak, s az ang. udvar is tmogatta. – Ezután ~ az ap. szegénységre hivatkozva követelte az egyh. birtokok elvételét, és hirdetni kezdte a Tanítóhivatal fölösleges és az egyh. mint a predestináltak összessége láthatatlan voltát. Tagadta a pápaság krisztusi eredetét, a szerzetességet, a cölibátust, a hierarchiát, a gyónást, a bérmálás és a szent kenet szentségét, az →átlényegülést; vallotta a →sola Scriptura elvét. – Érseke 1368: tételeit az oxfordi egy. elé terjesztette, XI. Gergely p. ~ 19 tételét elítélte, de John Lancaster hg. fegyveres föllépésére ~t nem ítélték el, sőt a kir. 1376: egy. tanárrá nevezte ki, s a Lutterworth-i pléb-val jutalmazta. ~ lázító prédikációinak hatására parasztlázadás tört ki, az udvar ezért ellene fordult, s ~ visszavonult a pléb-jára. – Tanait halála után a →lollardok terjesztették, akik 1394: a parlament előtt szabad vallás gyakorlatot követeltek, de elutasították őket; vezetőik 1416: összeesküvés címén vérpadra kerültek. Ezután a wiclifizmus Angliában eltűnt. A Cseho-ba menekültek a →huszitákhoz csatlakoztak, s később ~ eszméit és tételeit →Luther, →Kálvin és →Zwingli újították fel. – M: De officio pastorali. Kiad. G. V. Lechler. London, 1863. – Trialogus. Kiad. Uő. Oxford, 1869. – Lat. művei. 1–36. köt. London, 1863–1922. – English Wycliffite Sermons. Kiad. Hudson, A.–Gradon, P. 1–5. köt. Oxford, 1893–96.**

KL IV:493. – LThK 1933. X:861; 1993. X:1337.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.