🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Weisz
következő 🡲

Weisz Ferenc, Weiss, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1717. márc. 16.–Buda, 1785. jan. 10.): egyetemi tanár, csillagász. – 1733. X. 14: Trencsénben lépett a r-be. 1751. II. 2: tette utolsó fogadalmát. Kassán és Szakolcán tanított. 1753: Nagyszombatban az egy. mennyiségtan tanára. Csillagvizsgáló tornyot építtetett, megfigyeléseit 30 é. folytatta. 1762-től csak csillagászattal foglalkozott. 1773-: esztergomi egyhm. pap és kir. csillagász. 1777: az egyetemmel együtt Budára költözött. A budai várpalotában felépült új csillagvizsgáló 1780: kezdte meg működését. Munkatársai a bécsi Ephemerides Astronomicae c. évkv-ben és a berlini Astronomisches Jahrbuchban tették közzé rendszeresen megfigyeléseiket.– Fm: Historia Gabrielis Antonii Erdődy de Monyorokerék episcopi Agriensis. Kassa, 1746. – Observationes Astronomicae Annorum 1756–58 in Observatorio Collegii Acad. SJ Tyrnaviae... Nagyszombat, 1759–67; 1768–70. Névtelenül. – Beiträge zu Verschiedenen Wissenschaften. Wien, 1775. Az 1755–71-es észlelései. 88–F.K.

Szerdahelyi, Georgius Maysius: Memoria Francisci Weiss... Buda, 1785. – Szinnyei XIV:1481. – JTÉ 1942:378. – Sommervogel VIII:1036. – Vargha, Magda: Correspondence de Ferenc Weiss astronome hongrois du XVIIIe siécle. 1–2. Bp., 1990.

Weisz Ferenc (Esztergom, Esztergom vm., 1910. aug. 7.–Bp., 1982. aug. 22.): plébános, kanonok. – Az esztergomi bencés gimn. éretts., a teol. 1929–33: pazmanitaként Bécsben végezte, ahol 1933. VII. 16: pappá szent. 1933. IX: Dorogon kp., 1934: a Főegyhm. Hivatalában közp-i szolgálatban, 1936: prímási szertartó és levtáros, 1938: fősztszéki h.jegyző, 1939: jegyző, 1940: prímási titkár. 1942: Naszvadon plnos és az érsekújvári ker. h.esp-e és az el. isk-k felügyelője. – 1945: a magyarüldözéskor a csehszl. hatóságok kiutasították, Dorogon bányalelkész. 1946: a bányamunkások érs-i biztosa. 1951: Őrhalomban lelkész, 1968: a Bold. Szűz Máriáról nev. topissai prép., 1969: plnos, 1970: a bpi Szt István baz. plnosa. 1977. III. 5: mesterknk. 1979: a Bold. Körösi Márkról nevezett stallumig jutott el. Őrhalmi plnosként a Nógrád megyei, bpi plnosként a →Katolikus Papi Békemozgalom tagja, utóbbinak h.főtitkára. Az Orsz. Béketanács Kat. Biz-ágának Nógrád megyei eln-e. – Írásai: Katolikus Szó. – M: Tudod-e miért szenvedsz? Írta Saller. Ford. H. n. 1944. – Bpi bazilikáról. Ismertetés. Bp., 1971.  88

Schem. Strig. 1947:275.;1982:380. Arck.; 1989:140. – Beke 1989:155. Arck.; 2008:808. – Kat. Szó 1982:19. sz. – Új Ember 1982:36., 37. sz. – Fazekas 2003:441. (4126.)

Weisz György (Nagymajtény, Szatmár vm., 1913. febr. 20.–Veszprém, 1991. febr. 2.): teológiai tanár. – A teol-t 1931–36: Bécsben végezte, 1936. II. 23: pappá szent. III. 4–1937. VII. 20: Wolkersdorfban (Au.) zárdalelkész, VII. 9: teol. dr. – 1938. I. 28: Kislődön kisegítő, VI. 15: Kőröshegyen kp., 1939. IX. 7: Keszthelyen hitokt. 1942. VII. 15: középisk. hittanári okl-et szerzett. 1944. XII. 1: Kaposvárt az áll. főgimn. hittanára s a Szt Imre-tp. lelkésze, 1947. V. 21: Somlószőllősön kisegítő, VIII. 27: Nagykanizsán hitokt. 1949. VII. 25: Veszprémben teol. tanár és VIII. 26: a szegények ügyvédje is. 1952–54: „szolgálaton kívül”, András Imre SJ kimutatása szerint börtönben volt; letartóztatásának és szabadulásának időpontja ismeretlen. 1954: Nagyrécsén kp., 1955. I. 25: Szentgyörgyvár, 1957: Nemesvita, 1969. III. 29: Márkó plnosa. 88

Schem. Vesp. 1975:400. – Pfeiffer 1987:1097. Dri ért.: Dr. Ignatius Koller von Nagymánya Bischof von Veszprém. Sein Leben und Wirken (kz. a veszprém egyhm. kvtárban) – Hetényi Varga I:468. – Diós 1999:243. (6584.)

Weisz Mihály János OFM (Mosonszolnok, Moson vm., 1910. okt. 17.–1948 u.?): hitszónok. – 1927. X. IX. 1: lépett a mariánus rtart-ba, 1932. II. 3: szerz. fog. tett, 1934. XI. 1: pappá szent. Szombathelyen hitszónok, 1936: helyettesítő, 1937: Bpen hitszónok és harmadrendi ig., 1939: Búcsúszentlászlón kp. és hitokt., 1942: Felsősegesden házfőn. és h. plnos, 1945: Veszprémben hitszónok, harmadrendi r-i ig. – Szombathelyen a ferences teol. szépirod. jellegű időszaki lapja, az Ifjúság 1935: belmunk. 88

Schemat. S. Mariae OFM. Szombathely, 1938:32. – Viczián 1978:60. (152.); 1995:191. (621.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.