🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Weissmahr
következő 🡲

Weissmahr Béla SJ (Bp., 1929. szept. 9.–München, No., 2005. ápr. 28.): filozófus. – 1947. VIII. 14: lépett a r-be, a szegedi Hittud. Főisk. tanult, 1949. VIII. 15: a határon elfogták, 6 hónapra ítélték. Szabadulása után Pécsre került, onnan 1950. VI. 10: Mezőkövesdre hurcolták. 1950–52: a szegedi Hittud. Főisk. hallg-ja, eltávolították. Bpen marós szakmát tanult, 1954 őszétől a Hittud. Főisk. hallg-ja. – 1956. XI: külf-re távozott, tanulm. Münchenben fejezte be, Hollandiában 1958. VIII. 22: pappá szent. 1959–66: Indonéziában dogmatikát tanított, 1967: Rómában drált, az NSZK-ban telepedett le. 1971: a felsőném. r-tart. müncheni főisk. metafiz. és filozófiai istentan tanára. 1990. IX: hazatért, újoncmester, 1997: a szegedi Hittud. Főisk. fil. tanára s a kispapok lelki vez-je. – Írásai: Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára. Bp., 1990:466. (Der retorsive Aufweis der Unmöglichkeit der Leugnung der Existenz des absolut notwendigen Wesens) – A fil. és a fil-okt. új kérdései. Eger, 1991:7. (Az emberkép-probléma fil-i szemszögből). – Csoda-elbeszélések. Szegedi Biblikus Konf. 1988 [!1998]. VIII. 31.–IX. 3. 1998: 171. (Filozófiai és fundamentális-teológiai megfontolások a csoda problémájához). – Kortárs m. jezsuiták. 2. köt. Bp., 1992:26. (Jávai levél az emberformáló Hunyáról.). – római Kat. Szle, Szolgálat. M: Gottes Wirken in der Welt. Frankfurt, 1973. – Bevezetés az ismeretelméletbe. Róma, 1978. – Isten léte és mivolta. Uo., 1980. jav. bőv. kiad. Filozófiai istentan. Bécs–München–Bp., 1996. (Fil. tanf. 3.) – Natürliche Phänomene und Wunder. Freiburg–Basel–Wien, 1982. – Teológiai vázlatok.Tanulmányok a fil. és a teol. körébol a II. Vatikáni zsin. után. 1–6. köt. Szerk. Alszeghy Zoltánnal, Nagy Ferenccel és Szabó Ferenccel. Bp., 1983. – Ontológia. Ford. Gáspár Csaba László. Bécs–Bp.–München, 1992. (Fil. tanf. 1.) (2. kiad. 1995; 3. kiad. 2000) – Filozófiai tanfolyam 1992-: sorozatszerk. Boór Jánossal. – A Mérleg 1965-: főmunk. Bo. Gy.–88

Cat. SJ 1949:63. – Pálos 1992:195. – – Üldözött jezsuiták 1995:292. – Vigília 1997. VI:470. (Zimányi Ágnes: A Vigília beszélgetése W. B-val) – M. jezsuiták vall. 1998. II:299. – Nagy 2000:1034. – Hetényi Varga 2002. II:384. Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.