🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wallenberg
következő 🡲

Wallenberg, Raul (Stockholm, Svédo., 1912. aug. 4.–1947?): diplomata. – Gazdag bankár családban született. 1935: az USA-ban építészmérnöki okl-et szerzett. A Svéd Közép-Európai Kereskedelmi Rt. vez. munkatársaként többször járt Bpen, ahol pol-társad-gazd. összeköttetésekre tett szert. Mo. 1944. III. 19-i német megszállása után Eichmann irányítása alatt megkezdődött a vidéki zsidóság deportálása. Gusztáv svéd kir. táviratban kérte Horthy közbenjárását, aki ígéretet tett a deportálások leállítására és bizonyos számú zsidó megmentésére. ~ 1944. VII. 9: a svéd kir. követség titkáraként Bp-re érkezett, azzal a céllal, hogy a még nem deportált zsidóságot és a külf-ről (Au., Cseho., Szl., Lengyo.) ide menekült mintegy 70.000 zsidót megmentse. Első jelentését VII. 29: küldte Stockholmba, miszerint a vidéki zsidóság útban van No. felé, s neki a Bpen élő 300.000 zsidóval kell törődnie. A svéd kormány felhatalmazásával, a m. kormánnyal egyeztetve 4500 svéd védőútlevelet állított ki, s 6000 menlevelet (Schützbriefe) is kiadott, hasonlóan Angelo →Rotta pápai nunciushoz. Példájukat követték a semleges (svájci, spanyol) követségek. Élelemmel, pénzzel, ruhával is segítették a gettóban lakókat. Horthy 1944. VII. 6: páncélos egységeknek a főv-ba vezényléséveI megakadályozta Eichmann, Baki László és Endre László tervét a bpi zsidóság deportálására. Az X. 15-i nyilas hatalomátvétel után védett házakba telepítették a védőútlevéllel, menlevéllel ellátottakat. A Szálasi-kormány szerette volna elismertetni magát a semleges államokkal, ezért a védett házakat elismerte és őrséggel látta el. ~ meglátogatta az óbudai téglagyárban összegyűjtötteket, a Duna-parton halálraítélteket mentett meg. Budán még hetekig tartottak a harcok, amikor 1945. I. 17: gépkocsin, gépkocsivezetőjével Debrecenbe indult, hogy felvegye a kapcsolatot az →Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal. A szovjet hadsereg útközben elfogta és Moszkvában börtönbe vetette, amit a nemzetk. botrány elkerülése végett titokban tartottak. 1990: azt közölték, hogy ~ 1947: egy moszkvai börtönkórházban halt meg, de halálát nem dokumentálták megbízhatóan. H. Lá.

Pató János: ~-emlékmű. Bp., 1984. – Linder Tibor: R. W. Uo., 1987. – Freitág Béla visszaemlékezése, aki 1944. XI–XII: védett épületek lakóinak ellátását szervezte ~ megbízásából.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.