🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rotta
következő 🡲

Rotta, Angelo (Milánó, Olaszo., 1872. aug. 12.-Róma, 1965. febr. 1.): pápai követ. - A középisk-t Milánóban, a fil-t és teol-t Rómában végezte, 1895. II. 10: pappá szent. Mantovában, majd Milánóban tanár, 1904: Rómában a lombard koll. rektora, az index kongr. tagja, vatikáni knk. XI. Pius 1922. X. 12: thébai c. érs-ké nevezte ki, XI. 1: pp-ké szent. Costa Ricában, Hondurasban, Nicaraguában, San Salvadorban és Panamában internuncius, 1925. VII. 6: Isztambulban ap. delegatus, 1930. V. 13-1945. IV. 4: Bpen a (Trianon utáni) 3. pápai követ. - 1930. V. 29: a margitszigeti ktor romjainál mutatta be első hazai sztmiséjét. XI. 5: az angyalföldi hajléktalanok menhelyén 340 személyes szeretetlakomát tartott. 1939 őszén többször meglátogatta a lengy. menekülttáborokat, lakótelepeket, megjelent a közös m-lengy. ünnepségeken, menleveleket adott. Az 1944. III. 19-i ném. megszállás után az üldözött zsidók mentésének egyik fő alakja, a nyilas hatalomátvételig diplomáciai eszközökkel, X. 16. után egyének mentése révén. IV. 27: tiltakozott, hogy a megkeresztelkedett zsidókkal is a faji törv-ek szerint bántak. Közbenjárására XII. Pius p. VI. 25: üzent Horthy kormányzónak, aki VII. 8: fölfüggesztette a deportáltak No-ba szállítását. Amikor VIII. 12: a nácik sürgették a kiszállításokat, ~ mint a külf. követek rangidőse fölkereste a semleges port., sp., svájci, svéd követeket, akikkel VIII. 21: tiltakozó jegyzéket adott át. Megszervezte a nunciatúra külön irodáját a Várban, a védett házakat és a mentési kísérleteket Bp-Hegyeshalom között, melyben segítőtársai: Zsarnay Kálmán főispán és neje, Újváry Sándor, a Vöröskereszt küldötte (utóbb kv-kiadó az NSZK-ban). Az engedélyezett 2500 helyett 15 ezer védlevelet állítottak ki. Saját házában 200 személyt rejtegetett, köztük a kormányzónét, Horthy István nejét és kisfiát. 1945. II. 3: sikertelenül próbálta fegyverszünetre rávenni Pfeffer Wildenbruch SS-tábornokot, aki azonban II. 10: a hátrahagyott 11 ezer sebesültet a nunciatúra oltalma alá helyezte. 1945. IV. 4: a Szövetséges Ellenőrző Biz. (melynek a SZU mellett az USA és NBr. is tagja volt) döntése alapján távoznia kellett Mo-ról. Rómában a Keresztények Egysége titkárságának tagja. - M: R. A. beszéde. Elmondotta lat. nyelven Salgótarjánban a ferences plébtp. munkások emelte új oltárának felszentelése alkalmával... tartott munkás ünnepélyen. Salgótarján, 1940. 88

Balogh-Gergely II:485.- METEM évkv. 1994. I:165.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.