🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Volosin
következő 🡲

Volosin, Avgusztin [Ágoston] (Kelecsény, Máramaros vm., 1874. márc. 17. – Moszkva, 1946. júl. 11. v. 17.): g. kat. lelkész, tanítóképzői igazgató, ruszin miniszterelnök. – 1897: pappá szent. 1918. XI. 3: az Ungvári Nemz. Tanács tagja, a →Papp Lajos pp. kezdeményezésére alakított „az őshaza inetgritásához ragaszkodó” Mo-i Rutének Néptanácsának titkára, XII. 29: az akkor alakított Károlyi Párt egyik aleln-e. 1919. IV. 17: Ungvárt a Ruszkij Klub alapító eln-e. V. 8: a már csehek megszállta városban a ruszin tanácsokat összefogó Közp. Orosz (Ruszin) Nemz. Tanács egyik aleln-e., mely a csehszl-hoz való „önkéntes csatlakozást” kimodta. XI. 10: a csehszl. kormány által kinevezett 5 fős Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktórium tagja. 1920. III. 8: jóváhagyták a kezdeményezésére Ungvárt megalakított a Proszvita ukrán filológiai társ-ot. III. 19: az Orosz Néppárt alapító eln-e. 1923. II: a ruszin pártok egy részéből kormánytámogató blokkot, 1924. X: ukrán irányzatú Pedagógiai Tás-ot alakított, utóbbinak eln-e. 1925. XI. 15.–1938: képviselő a prágai parlamentben. 1926. II. 16: a m. pártokkal együttesen tilatakozott a tervezett csehszl. közigazg. „nagyzsupává” alakítása ellen, 1927. II. 6: követelte a szojm (kárpátajai ogy.) eddig elodázott összehívását, 1928. V. 28: a szl–ruszin határ végleges megállapítását. 1930-: Ungvárt teol. tanár. 1932: elnökségével megalakult a Podkarpatszki Ruszi Néprajzi Társ. (lapja: a ruszin Tanítói Hang melléklete). 1937. I. 10: az →ukranofil irányzatú tanítóegyes. eln-e. 1938. X. 11–26: az ekkor alakított önkormányzatú Podszkarpaja Rusz Minisztertanácsa egészség- és szociálisügyi államtitkára, 1938. X. 26.–1939. III. 15: az autonóm Kárpátalja min-elnöke és igazságügy min-e, aki ott náci-vazallus ‘Nagy-Ukrajna’ előkészítésére ütköző államot kívánt létrehozni. Kormányát az ukranofilek közül válogatta, zsarnokoskodó országlását a m. köznyelv →ukrán uralom-nak nevezte. XI. 2: a cseh-szl. küldöttség tagja az I. →bécsi döntés határkijelölésekor. XI. 9: létrehozta a →szics gárda (Karpatszka Szics) félkatonai védelmi szervezetet, melynek fő feladata a m-ok elleni harc. A munkácsi egyhm. uralma alatti részének ap. kormányzását – Sztojka pp. helynöke mellőzésével – átadta a Róma által XI. 15: ap. vizitátorként küldött m-ellenes ukranofil Dioniszij (Dénes) →Nyárádi kőrösi g. kat. pp-nek, aki Huszton rendezkedett be (XII. 3: beiktatták) és első XII.16: pásztorlevelében az ukrán mozg. támogatását kérte. XI. 20: Rahó mellett (Dumenben) megnyitottak egy koncentrációs tábort másként gondolkodó (bírósági ítélet nélküli) pol. foglyok számára. XI. 25: az autonómia ter-re az ukránt tette hivatalos, XII.12: oktatási nyelvvé. XII. 16: ukránosította a técsői m. polg. isk-t. 1939. I. 25: kizárta a m. pártot a választásokból, képviselőjelölteket tartóztatott le, I. 27: betiltotta az Egyesült M. Párt működését, a m–cseh-szl. pol. fogolycseréhez csatlakozást elutasította. II. 2: a ném-eknek külöleges jogokat biztosított. III. 14: a Szlovák Állam megalakításának hírére 20 órakor bejelentette Kárpáti Ukrajna függetlenségét, néhány óráig annak min. elnöke, táviratban a Ném. Birod. védnökségét kérte, amit másnap megismételt. – A bevonult m. honvédség elől ~ III. 16: Ro-ba, III. 20: Belgrádba, IV. 24: Berlinbe menekült. 1944: középisk. tanár Pilsenben. 1945. V: az NKVD Csehszl-ból a SZU-ba hurcolta, 20 é. ítélték. 1946. VII. 11: a moszkvai Lefortovszka (Botlik szerint VII. 19: szívbajban)– mások szerint VII. 17: a Butirka – börtönben ismeretlen körülmények között halt meg. 1990 után szülőfajujában fölállították portészobrát. – Írásai: G. kat. kántor-tanítóképző ért. (Ungvár, 1910: Olvastató és számoltató gépem ) – M: Gyakorlati kis orosz (ruthen) nyelvtan. Ungvár, 1907. – M. abc és olvasókv. Uo., 1907. – Kis biblia a g.-kat. el. népisk. alsó oszt. sz..Uo., 1909. – Módszeres útmutatás az olvastanító és számoltató géphez. Uo., 1910. – Szpominy. Uo., 1923. – Kis bibliai katekizmus. A g. kat. el. népisk. alsó oszt. sz. 6. köt. Uo., 1932. – Görög katolikus naptár a nép sz. Szerk. Hol? mikor? – A Poucsitelnoe cstenne (Tanulságos olvasmány) c. füzetsor. kiadója. – A ruszin Nauka 1908. XI. 12–1915. VI. 30: kéthetenkénti lap fel. szerk., a Szelo havi folyóir. fel. szerk.a Görög Katholikus Szemle, a Keletnek munk. (ezekben 141 írásával), stb. – Betűjegyei: V. (Kelet 1898–1901); VÁ (Kelet 1898–1901); X(Kelet 1898–1901) 88

Schem. Munkacs. 1908:52. – Mayer 1977:74. – Salacz 1975:28. – Igen, 1991. VII. 1. (Hidász Ferenc: Ti ukránok vagytok akár akartok, akár nem. Interjú Bendász István g.kat. parochussal) – Hetényi Varga 1992. I: 526. – Viczián. 1995:131. (1619.) – Fedinec 2002:466. – Kárpáti Igaz Szó 2000. V. 23. – Botlik: Egestas ... 2000:282. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.