🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vay
következő 🡲

Vay Péter, vajai, gr. (Gyón, Pest vm., 1864. szept. 26.–Assisi, Olo., 1948. febr. 28.): választott püspök. – A középisk-t részben Bpen, a teol-t Rómában végezte, 1898. VI. 16: pappá szent. Ap. protonot., vaskai apát, 1918: szkopiai vál. pp. Misszion-ként bejárta a világot. Utazásain gyűjtött anyagát a bpi Szépműv. Múz-nak ajándékozta. 1939 k. Assisiben élt. – 1915: a SZIA III. o. tagja. – M: Khina és Japán a 20. sz. közepén. Bp., 1904. (Klny. B. Szle) – Emlékbeszéd gr. Károlyi Sándor felett... Uo., 1906. – K császárai és császárságai. Uo., 1906. – Empires and emperors of Russia, China, Korea and Japan. London, 1906. – Erinnerungen an d. ostasiatischen Kaiserreiche u. Kaiser Russland, China, Korea, Japan. Berlin, 1906. – Nippon aesthetikája. A japán fest. isk-k, azok mesterei és műremekei. Bp., 1907. – Empires et empereurs. Versailles, 1908. – Nach Amerika in e. Auswandererschiffe. Berlin, 1908. – Kelet műv-e és műízlése. Bp., 1908. – Societas et caritas.  Uo., 1908. – A stylusok evolutiója. Uo., 1908. – The inner life of the United States. London, 1908. – Dilettantik és dilettantizmus. Bp., 1909. – Amerikai naplókivonatok. Útijegyzetek. Uo., 1910. – Gross-Britannien jenseits des Ozeans. 1. Kanada u. Indien. Berlin, 1910. – D. bildende Kunst Spaniens. Wien, 1913. (Klny. Die Kultur 1913. 2. sz.) – Amerika világuralmi törekvései. Bp., 1917. (Klny. B. Szle) – A K-i féltekén. Bp., 1918.

LBE:495. – A ~-féle Japán-gyűjt. Bp., 1908. – Szinnyei XIV:1014. – Schem. Strig. 1917:398. – Vajai Vay Péter gr. valamint egyéb gr. és magángyűjt-ekből származó műtárgyak Bp., 1918. – Pilinyi 1943:29. – MIL III:506. – MÉL II:976.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.