🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vavrinecz
következő 🡲

Vavrinecz Béla (*Bp., 1900. dec. 9.): tanár. – M-tört. szakos tanári okl. szerzett, bölcsészdrrá avatták. – 1926–: a főv. iskoláiban tanított. 1930. XII. 6–: a M. Neveléstud. Társ. jegyzője, a Regnum Marianum Egyes. tanári szako. eln. – Cikkei: Kiscelli (Kórház) u. polg. isk. ért. (1931: Tanulmányút Angliába, No-on, Belgiumon és Hollandián keresztül; 1935: Havas István, 1936: Ifjú Sebestyén); OPITK (1934/35: 10. sz. Az individualpszichológia és a gyermeknev., 1935/36: 3. sz. Havas István hitvallása, 1937/38. 1. sz. A betűmilliók fényében); Bpi Polg. Isk. (1937/38: 2. sz. A Szt István-év és az isk.) – Betűjegye: Dr. V. B.  88

Deák. 1942: 493.

Vavrinecz Mór (1858–1913): karnagy, zeneszerző. – Egyh. művei: 5 mise, Krisztus oratórium, Stabat Mater, Requiem.

KL IV: 455.


Vavrinecz Veronika (Kaposvár, Somogy vm., 1933. nov. 30.–): zenetörténész, zenei könyvtáros. – A bp-i Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. zenetud. szakán 1961: végzett. 1963–94: az OSZK Zeneműtárának munk-a, 1982–94: mb. osztályvezetője. 1995–2012. IV. 30: a győri Richter János Zenei Archivum vez-je. Elsősorban dunántúli gyűjt-ekben végez feltáró munkát. – 1970-: megalakulása óta tagja a M. Könyvtárosok Egyes. Zenei Szekciójának. – 1962–72: a Nemzetk. Zenei Forrásrepertórium (RISM) mo-i munk. 1970–93: a M. Zenei Bibliográfia szerk-je. – M.: Studia Musicologica XXII. 1980. (Christoph Stolzenbergs Werke in Sopron) – Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e illuminismo. 1982. (Opere di compositori italiani del Settecento nella Biblioteca Nazionale Ungherese) – Tematikus műjegyzékek Bárdos Kornél város-monográfiáihoz (Győr, Sopron, Eger, Székesfehérvár). – Musicalia Danubiana 3. (Istvánffy Benedek kisebb egyházi műveinek közradása) – CD kisérőfüzetek: Richter Antal élete és működése 2003, A győri székesegyház kincsei I–III. 2000–07. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.