🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ungarn-Jahrbuch
következő 🡲

Ungarn-Jahrbuch, München, 1969–: magyar tárgyú történettudományi évkönyv. – A  →Müncheni Magyar Intézet jelenteti meg. Ném. alcíme eredetileg Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete (‘A magyarságismeret és a rokon területek folyóirata’), a 2004: kiadott 26. számtól Zeitschrift für interdisziplinare Hungarologie (‘Tudományközi hungarológiai folyóirat’). 1969: az Int. akkori ig-ja, Georg Stadtmüller müncheni egy. tanár azzal a céllal indította, hogy az Int. ném. nyelvű kv-sorozatán kívül megjelenési lehetőséget kapjanak a kisebb terjedelmű tört. dolgozatok, elemzések, földolgozások és kv-bírálatok. – Az ~ a m. tört-mel és a m-ok szomszédaival való kapcsolataival foglalkozó tanulm-okat, kutatási tájékoztatókat, emlékezéseket, eseménybeszámolókat és terjedelmes kv-bírálatokat közöl; szerzői ném., m. és egyéb nemzetiségű szakemberek. A kötetek évenként v. 2 évenként (dupla számként) jelennek meg. 2005-ig 26 köt-ének főszerkesztői: 1969–72: Georg Stadtmüller, 1973: G. Stadtmüller, Horst Glassl, Ekkehardt Völkl, 1974–2001: Adriányi Gábor, H. Glassl, E. Völkl, 2002–: K. Lengyel Zsolt. A szerk-ben az említetteken kívül hosszabb-rövidebb ideig közreműködött, a bekapcsolódás sorrendjében: Bogyay Tamás (1909–94), Révész László (1916–99), Edgar Hösch (1935–), →Szilas László SJ, Boba Imre (1919–96), Rudolf Grulich (1944–), Helmut Klocke, Brunner György (1936–), Borbándi Gyula (1919–), Karl Hermes, Meinolf Arens, Joachim Bahlke, Deréky Pál (1949–), Holger Fischer, Gecsényi Lajos (1942–), Ralph Thomas Göllner, Tuomo Lahdelma, Monok István (1956–), Joachim von Puttkamer, Harald Roth (1965–), Újváry Gábor (1960–), Vízkelety András (1931–). Bo.Gy.

Borbándi 1992:379.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.