🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilas
következő 🡲

Szilas, B-A-Z m.   →Bódvaszilas

Szilas (1942-ig Pöltl) László, SJ (Felsőgalla, Komárom vm., 1927. szept. 10.-): történész, egyetemi tanár, főszerkesztő. - Az el. isk. 1-5. o-át 1933-38: a Bányavállalat magánisk-jában, a gimn-ot 1938-46: a tatai piar-knál végezte. 1945. II: No-ba vitték, X: tért haza. Leérettségizett, 1946. VII. 30: belépett a r-be, próbaidejét a bpi Manrézában töltötte. 1948. VII. 31: fog-at tett, Szegeden fil. tanulm-okat kezdett. 1949. III. 8: Hanák Tiborral az Arlberg-expressz hálókocsija alatt Au-ba szökött; III. 12: Innsbruckba ment. VII. 11: érkezett Chieribe (Olo.), folytatta, 1951-52: Eegenhoven-Lövenben befejezte fil. tanulm-ait. 1952-53: Sankt Blasienben (NSZK) a JT koll. nevelője. 1953-58: a müncheni egy-en tört-et és földr-ot, 1958-62: Frankfurt am Mainban teol-t tanult. Közben 1961. VII. 31: pappá szent. Frankfurtban. A 3. próbaévét 1962-63: Drongenben (Belgium) töltötte. - 1963: a róm. Jezsuita Tört. Int. tagja. 1964-65: Münchenben tört. és finn-ugor tanulm-ok után tört. dr. - 1965-73: a róm. Jezsuita Tört. Int. gondnoka és ig-tanácsosa, 1965-69: titkára és az Archivum Historicum Societatis Iesu segédszerk-je, 1969-73: és 1981-től főszerk-je. Közben 1966-67: a rház gondnoka. - 1974-81: az innsbrucki egy. teol. karán, 1989-2002: a róm. Gregoriana Egy-en az egyhtört. tanára. - 1993: a Jezsuita Tört. Int. ig-ja, a Monumenta Historica SJ és a Bibliotheca Historica SJ főszerk. 1998: nyugdíjazták, de 2000-ig a kiadványok felelőse volt. 2002-: a Tört. Int-ben (Róma) egy Mo-i jezsuita lexikonon dolgozik. - Írásai: AHSI 1965, 1970, 1971. - Fm: Schurhammer, Georg SJ: Gesammelte Studien. Hrsg. 2-4. köt. Róma, 1963-65. - Der Jesuit Alfonso Carillo in Siebenbürgen 1591-1599. Uo., 1966. (m-ul: Alfonso Carillo jezsuita Erdélyben, 1591-1599. Ford. Ötvös Péter. Bp., 2001) - Quellen der ung. Geschichte aus ehemaligen Jesuitenarchiven. Mainz, 1972. - Die öst. Jesuiten-provinz im Jahre 1773. Róma, 1978. - Kis magyar egyhtört. Uo., 1982. (Teol. kiskvtár, kieg. füzetek 2.) - Tra Italia, Europa e Oriente. Brescia, 1997. - Controriforma e monarchia assoluta nelle province Austriache. Gorizia, 1997. s.k.

Cat. SJ 1949:60. - Nagy 2000:936. - Historicus Societatis Iesu. ~ emlékkv. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Bp., 2007. (METEM-Könyvek 62.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.