🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Theresienstadt
következő 🡲

Theresienstadt (Terezín, Cseho.): osztrák várbörtön az Elba közelében. - Nevét Mária Teréziáról (ur. 1740-80) kapta. A vár az egyik legerősebb osztr. vízparti erődítmény volt, folyóparti síkságon, Aradhoz v. Komáromhoz hasonlóan, zömében a föld alá építve. Földalatti járatokkal összekötött árkok, bástyák, istállók, várfalak, melyekben több tízezer katonát lehetett elhelyezni. Csak helyőrség állomásozott benne, soha nem ostromolták meg. 1822-1949(?): az ún. kis erődöt főként pol. foglyok börtöneként használták. - Az elítéltek saját ruháikat nem tarhatták meg, kv-eik nem lehettek. A fegyenc legfőbb bűne az volt, ha írószert, papírt és pénzt rejtegetett. - A foglyok 1865: a →kiegyezés előkészítése idején kedvezményeket kaptak, sokuk büntetését internálásra változtatták (mint Jozefstadtban), napi pénzsegélyt kaptak, gyógyhelyeken gyógyulhattak; 1867. II. 17: kegyelmet kaptak, kiszabadultak. - 1849-67: m. foglyai: Antalfy ?, Selmecbánya polgármestere (ítélete 4 év), Bányafy ?, a Kazinczy-hadtestben százados (10 év), Bauer Lajos osztrák tiszt, Bem hadsegéde az erdélyi hadjáratban (10 év, szabadulása után meghalt), Baricz ? székely tiszt, honvédzászlóalj-parancsnok (9 év, szabadulása után meghalt), Bayerle Sándor gyalogezredbeli hadnagy (8 év), Besze János képviselő (10 év, utóbb a pénzügyi felfolyamodási törv-szék elnöke), Blazsovics Antal, Hrabovszky tábornok segéde (? év, utóbb Pesten vasúti ig.), Bocskor Mihály szabadcsapatbeli tiszt (6 év, meghalt a fogdában), Boschányi ?, (8-10 év), Braun Fülöp bécsi, wiedeni nemzetőrkapitány; 24 óráig Bécs parancsnoka (8 év, utóbb Pesten háztulajdonos), Brendel ? (3 év), Bucsi Károly szabadcsapatbeli tiszt (1 év), Buda Sándor ogy. képviselő (15 év, utóbb tanfelügy.), Csereminszky Miklós udvari kancelláriai hivatalnok (meghalt a fogdában), Csernovics György cs., később honvédtiszt (6 év), Csiszár Károly szabadcsapatbeli tiszt (3 év), Csóka ?, r.k. lelkész (14 év, meghalt a fogdában), Dobrovszky ? osztr., később honvédtiszt, (10 év), Duschek Ferenc, 1848: m. kir. kamarai aleln., 1849. V. 2-VIII. 11: pénzügymin. (6 év), Egervári (Mausburger) ? (8 év), Endes ? székely ezredbeli tiszt, később honvéd (12 év), →Eperjessy Aurél OFMConv, aradi főgimn. tanár (13 év, kegyelemből 8 év, †Mály), Fannenberg ? dzsidás tiszt, később Kossuth körül szolgálattevő (3 év), Feldhoffer ? osztrák tiszt (15 év), Filep Samu rögtönbíró (20 év, utóbb Kolozsvár főispánja), Fogbert ? (4 év), Fürdős ?, Tolna vm. alispánja, mint nemzetőr részt vett a Roth és Filippovics elleni hadjáratban (? év), Govrik Adeodat váradi egyhm. lelkész (16 év, utóbb plnos), Hajnóczy ? ev. lelkész, a dollárperben gyanusított (12 év), Hoffmann ?, Sándor ezredbeli főhadnagy (10 év), Kiss György szabadcsapatbeli tiszt (2 év), Koch ? főporkoláb a Görgey-hadseregben (10 év, utóbb a Duna Gőzhajózási Társulat alkalmazottja), Koffer Bódog, a Sándor gyalogezred századosa, h. őrnagy, Bórgóprundnál elfogták (20 év), Kohanovszky ? (1 év), Kuh ? (4 év), Körtvélyesy ? bánáti iparos (6 év), →Lakatos Ottó OFMConv főgimn. ig. (14 év, kegyelemből 7 év, utóbb Aradon lelkész), Libertini ? vm. hivatalnok a Felvidéken (6 év), →Livery Dániel OFMConv főgimn. tanár (8 év, kegyelemből 5 év, † Opova), br. Luzsenszky Pál kormánybiztos (10 év, utóbb Kassa ogy. képviselője), Magócsi ?, drné, szül. Panker (5 év), Mészáros ? cs., később honvédtiszt (8 év), Molnár Károly székely gyalogezredi tiszt, később utász százados (16 év, szabadulása után meglőtte magát Pesten), Móricz Sándor székely tiszt, Gál Sándor mellett mérnökkari segéd (8 év, utóbb Brassóban ezr. és dandárparancsnok), Nádasdy Lipót gr., Komárom vm. örökös főispánja (4 év), Nieszner Antal osztr. cs. tiszt, később Lehel huszár százados (16 év, meghalt a fogdában), Ordódi ? (3 év), Panker Alajos cs. őrmester, huszár százados (8 év), Pataky ? cs., később honvédtiszt (12 év), Ravour ? (3 év), Rohrmann Károly cs. tiszt, utóbb honvéd százados (15 év), Rózsa Sándor szegedi betyár (Kufsteinből vitték ~ba, onnan Péterváradra, 1868. IV: Szegedre), Ruzsicska kisasszony (lengy.), elítéltetésének oka ismeretlen (4 év, meghalt a fogdában), Schnée László rögtönbíró Egerből (4 év, kiszabadulása után meghalt), Schubert ? lengy. születésű, lipótvári (Nyitra vm.) mérnökkari tiszt az ostrom előtt (8 év), Straka ? r.k. lelkész a Felvidékről (16 év), Sulyák ? (1 év), Sváb Ferenc aradi építész, sáncrab, kegyelemből utóbb várfogoly (10 év), Szabó Benjamin, a Török-Gálfy-Horváth és Várady ügyben gyanúsított (18 év), Szentimrei ?, Erdélyből menekült, sáncra ítélt, kegyelem útján várfogoly (2 év), Szentiványi Ödön földbirtokos a Felvidéken (6 év), Tomor ? (4 év), Török Jánosné Gálfy Róza, a Marosvásárhelyt kivégzett tanár neje (? év), Vanner József osztr. tüzér főhadnagy, honvéd tüzéralezr. (16 év, kiszabadulása után meghalt), br. Vay Miklós koronaőr (4 év), Venturini Lajos, Zanini ezr. századosa, a kápolnai csatában elfogták (20 év), Wertheimer ? orvos (4 év), →Winkler Brunó OFMConv aradi el. isk. tanító (18 év, kegyelemből 12 év), Wolf ? osztrák tiszt, később honvéd százados, a komáromi sáncok visszavételénél tüntette ki magát (10 év). - Ide zárták Ferenc Ferdinánd trónörökös gyilkosát, az I. vh-t kirobbantó Gavrilo Princip szerb terroristát. A Cseh-Morva Protektorátus idején náci gyűjtőtábor (kb. 250.000 fogollyal). 36 km hosszú földalatti járataiban 1945. V-ig hadiüzem működött, itt gyártották pl. a V-1 és V-2 rakéták alkatrészeit. 1945. V-: németek és hadifoglyok gyűjtőtábora. 88

Lakatos 1881:364. (Várfoglyok Terézvárott) - Lukács 1955:459. - Szombathy Viktor: Csehszl. Bp., 1973:666. (Panoráma) [m. elítéltekről nem írt!]


Theresienstadt (Terezín, Cseho.): csehországi osztrák várbörtön az Elba közelében. – Nevét Mária Teréziáról (ur. 1740–80) kapta. A vár az egyik legerősebb osztr. vízparti erődítmény volt, Aradhoz v. Komáromhoz hasonlóan folyóparti síkságon, zömében a föld alá építve (alagutakkal összekötött árkok, bástyák, istállók, várfalak, melyekben több tízezer katonát lehetett elhelyezni). Csak helyőrség állomásozott benne, soha nem ostromolták meg. 1822–1949(?): az ún. kis erődöt főként pol. foglyok börtöneként használták. – Az elítéltek saját ruháikat nem tarhatták meg, kv-eik nem lehettek. A fegyenc legfőbb bűne az volt, ha írószert, papírt és pénzt rejtegetett. – A foglyok 1865: a →kiegyezés előkészítése idején kedvezményeket kaptak, sokuk büntetését internálásra változtatták (mint Jozefstadtban) napi pénzsegélyt kaptak, gyógyhelyeken gyógyulhattak. 1867. II. 17: kegyelmet kaptak, kiszabadultak. – 1849–67: m. foglyai: Antalfy N., Selmecbánya polgármestere (ítélete 4 év), Bányafy N, a Kazinczy-hadtestben százados (10 év), Bauer Lajos osztrák tiszt, Bem hadsegéde az erdélyi hadjáratban (10 év, szabadulása után meghalt), Baricz N, székely tiszt, honvédzászlóalj parancsnok (9 év, szabadulása után meghalt), Bayerle Sándor gyalogezredbeli hadnagy (8 év), Besze János képviselő (10 év, utóbb a pénzügyi felfolyamodási törv-szék eln.), Blazsovics Antal, Hrabovszky tábornok segéde (utóbb Pesten vasúti ig.), Bocskor Mihály szabadcsapatbeli tiszt (6 év, meghalt a fogdában), Boschányi N, (8–10 év), Braun Fülöp bécsi, wiedeni nemzetőrkapitány, 24 óráig Bécs parancsnoka (8 év, utóbb Pesten háztulajdonos), Brendel N. (3 év), Bucsi Károly szabadcsapatbeli tiszt (1 év), Buda Sándor ogy. képviselő (15 év, utóbb tanfelügy.), Csereminszky Miklós udvari kancelláriai hivatalnok (meghalt a fogdában), Csernovics György cs., később honvédtiszt (6 év), Csiszár Károly szabadcsapatbeli tiszt (3 év), Csóka N. r.k. lelkész (14 év, meghalt a fogdában), Dobrovszky N. osztr., később honvédtiszt (10 év), Duschek Ferenc, 1848: m. kir. kamarai aleln., 1849. V. 2–VIII. 11: pénzügymin. (6 év), Egervári (Mausburger) (8 év), Endes (?) székely ezredbeli tiszt, később honvéd (12 év), →Eperjessy Aurél OFMConv aradi főgimn. tanár (13 év, kegyelemből 8 év), Fannenberg N, dzsidás tiszt, később Kossuth körül szolgálattevő (3 év), Feldhoffer N, osztrák tiszt (15 év), Filep Samu rögtönbíró (20 év, utóbb Kolozsvár főispánja), Fogbert N (4 év), Fürdős N. Tolna vm. alispán, mint nemzetőr részt vett a Roth és Filippovics elleni hadjáratban (?), Govrik Adeodat váradi egyhm. lelkész (16 év, utóbb plnos), Hajnóczy N. ev. lelkész, a dollárperben gyanúsított (12 év), Hoffmann N. Sándor ezredbeli főhadnagy (10 év), Kiss György szabadcsapatbeli tiszt (2 év), Koch N. főporkoláb a Görgey-hadseregben (10 év, utóbb a Duna Gőzhajózási Társulat alkalmazottja), Koffer Bódog, a Sándor gyalogezred századosa, honvédőrnagy, elfogták (20 év), Kohanovszky N. (1 év), Kuh N. (4 év), Körtvélyesy N. bánáti iparos (6 év), →Lakatos Ottó OFMConv főgimn. ig. (14 év, kegyelemből 7 év, utóbb Aradon lelkész), Libertini N. vm. hivatalnok a Felvidéken (6 év), Livery Dániel OFMConv főgimn. tanár (8 év, kegyelemből 5 év), Luzsenszky Pál br., kormánybiztos (10 év, utóbb Kassa ogy. képviselője), Magócsi N. szül. Panker (5 év), Mészáros N. cs., később honvédtiszt (8 év), Molnár Károly székely gyalogezredi tiszt, később utász százados (16 év, szabadulása után meglőtte magát Pesten), Móricz Sándor székely tiszt, Gál Sándor mellett mérnökkari segéd (8 év, utóbb Brassóban ezr. és dandárparancsnok), Nádasdy Lipót gr., Komárom vm. örökös főispánja (4 év), Nieszner Antal osztr. cs. tiszt, később Lehel huszárszázados (16 év, meghalt a fogdában), Ordódi N. (3 év), Panker Alajos cs. őrmester, huszárszázados (8 év), Pataky N. cs., később honvédtiszt (12 év), Ravour N. (3 év), Rohrmann Károly cs. tiszt, utóbb honvédszázados (15 év), Rózsa Sándor szegedi betyár (Kufsteinből vitték ~ba, onnan Péterváradra, 1868. IV: Szegedre) Ruzsicska kisasszony, lengyel, elítéltetésének oka ismeretlen (4 év, meghalt a fogdában), Schnée László egri rögtönbíró (4 év, kiszabadulása után meghalt), Schubert N. lengyel születésű, lipótvári (Nyitra vm.) mérnökkari tiszt az ostrom előtt (8 év), Straka N. r.k. felvidéki lelkész (16 év), Sulyák N. (1 év), Sváb Ferenc aradi építész, sáncrab, kegyelemből utóbb várfogoly (10 év), Szabó Benjamin, a Török–Gálfy–Horváth és Várady ügyben gyanúsított (18 év), Szentimrei N. Erdélyből menekült, sáncra ítélt, kegyelem útján várfogoly (2 év), Szentiványi Ödön felvidéki földbirtokos (6 év), Tomor N. (4 év), Török Jánosné Gálfy Róza, a Marosvásárhelyt kivégzett tanár neje (?), Vanner József osztr. tüzérfőhadnagy, honvéd tüzéralezr. (16 év, kiszabadulása után meghalt), Vay Miklós br., koronaőr (4 év), Venturini Lajos, Zanini ezr. századosa, a kápolnai csatában elfogták (20 év), Wertheimer N. orvos (4 év), →Winkler Brunó OFMConv aradi elemi tanító (18 év, kegyelemből 12 év), Wolf N. osztrák tiszt, később honvédszázados, a komáromi sáncok visszavételénél tüntette ki magát (10 év). – Kezdetben ~ba zárták Ferenc Ferdinánd (1863–1914) trónörökös gyilkosát, az I. vh-t merényletével kirobbantó Gavrilo Princip szerb terroristát. – ~ 1939–45: a Cseh–Morva Protektorátus idején náci munkatábor, ahol kb. 250.000 válogatott, szakképzett foglyot dolgoztattak. 36 km hosszú földalatti járataiban 1945. V-ig hadiüzemeiben gyártották pl. a V-1 és a V-2 rakéták alkatrészeit. 1945–46(?): pol. foglyok internálótábora. 88

Lakatos 1881:364. (Várfoglyok Terézvárott) – Lukács 1955:459. – Szombathy Viktor: Csehszl. Bp., 1973:666. [a 48/49-es m. elítélteket nem említve!]

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.