🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Takács
következő 🡲

takács (lat. textor, ném. Weber): ősi →kézműves mesterség. - A 14. sz: céhesedett. Sok sajátos, egyféle művet készítő műves vált ki belőle: barhent~, bársony~, fátyol~, harisnya~, pokróc~, selyem~, szalag~, szőnyeg~, vászon~, zsák~. Anyaga kender, len, gyapjú, pamut, selyem, szőrfonal, cérna. Eszköze a cséve, olló, vetőfa, szövőszék. A fonalakat csévéli, csop-ba osztja, a szövőszék hátsó hengerére húzza, egyenként átvezeti a nyüstszemeken, bordaközökön, és az első hengerre erősíti; ez a mejjékfonalak sora. A lábítóval mozgatva a nyüstöt ezeket szétválasztja, köztük beveti a vetélőbe tett csévével a bélfonalat, leereszti a nyüstöt, a bordával tömörít, majd a lábítóval az ellenkező mejjékfonalakat választja, s ellenkezőleg vezeti át a vetélőt, ismét tömörít, és így tovább. Ez az egyszerű, vagyis vászonszövés. A sajátos munkához a szövés módját sajátosítja. Így készít különféle háztartási, gazd. és öltözéki textíliát.

Mo-on több mint 300 önálló céhük működött. A Dunántúlon még a legeldugottabb faluban is volt céhszervezetük. Védőszentjeik között a kk-ban előfordult Szt Katalin, akinek attrib-a, a kerék a fonókerékkel hozható kapcsolatba. A sümegi ~ok céhbehívótábláján (1828) Szt Veronika látható, kezében tartva →Veronika kendőjét. A leggyakoribb, Eu-szerte ismert és tisztelt ~szent Szt Severus volt, aki ~ból lett ravennai pp. (Nevét Mo-on gyakran tévesen Severinusnak írták; Szt Severinus a Mo-gal szomszédos, egykori Noricum róm. tart. térítő pp-e volt.) A fentieken kívül a Háromkirályok, Szt András ap., Szt Orsolya, Szt Márton és Szt Ulrik pp. is előfordul a ~védőszentek között. - Mo-on a legdíszesebb szedettest (→szövés) minden időben a ~ készítette; a ~ok már a kk-ban számtalan céhben egyesültek. Nyelvtörténetünkben a 13. sz-ig visszamenőleg igen sok a Takács személynév. Szedettes munkáról a mohácsi vész táján olvasunk először. (,Lepel sedeth' = szedett lepel.) Volt egy átmeneti korszak (helyről-helyre váltakozó kezdetű időben), amikor a nép asszonya csak font, de már nem szőtt, hanem a szövés munkáját a ~nak adta. Somogyban, Tolnában a 19. sz. 2. felében még minden faluban volt, v. megfordult a ,himes ~', aki a népies vásznakat szőtte, mégpedig a hímet pirossal, ritkábban kékkel. Az asszonyok sok díszítményt tanultak el a ~októl, különösen a céhek bomlása után. Ez a reánk maradt ~könyvek alapján nyomon követhető. Gazdag szövőhagyomány él a Felvidéken, ahol, úgy látszik a ~októl is a legtöbbet tanultak. De kevésbbé lehet szó a ~ok közvetlen hatásáról, tanító isk-járól Erdélyben, s különösen a Székelyföldön, ahol még a 20. sz. végén is majd minden házban fontak és szőttek. B.I.-N.P.

Bevilaqua-Borsody 1931:274. - Bogdán 1973, 1984. - Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint I:139; II:395, 471.

Takács Anna Damjána, KN (Szuhogy, Borsod vm., 1909. jún. 12.-Szuhogy, 1966. ápr. 27.): szerzetesnő. - 1930. X. 28: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1933. VIII. 1: tette. - A szétszóratás után 1950 őszén Szuhogyban rokonok fogadták be. r.k.

Takács Antal, OFM (Esztergom, 1727.-Andocs, Somogy vm., 1805. ápr. 7.): hitszónok. - 1745: lépett a mariánus rtart-ba. 1749: szent. pappá. Több rházban hitszónok, leghosszabban Andocson. 1770 k. Fajsz adm-a. - M: Lelki-Isméretnek ösztöne (8 napos lelkigyakorlat). Írta Emilianus Nieberle OFM. Ford. Győr, 1770. **

Farkas 1879:82.

Takács Bazil (Vucskómező, Máramaros vm., 1879. okt. 27.-Pittsburgh, Pa., USA, 1948. máj 13.): az amerikai magyar görögkatolikusok püspöke. - Papcsaládból származott. A gimn-ot és a teol-t Ungvárt végezte. 1902. XII. 2: celebsz pappá szent., Lázi (Ugocsa vm.) lelkésze. 1911: Ungvárt a ppi Alapkezelőség ig-ja és az Unió ny. adm-a. 1912: az Alumneum egyhm. koll. ig-ja is. A háború után a papnev. int. lelki ig-ja és az egyhm. tanítóképző hittanára. - Az Amerikába kivándorolt m. gör. kat-ok lelki gondozására Pittsburgh-ben 1924. V. 8: alapított ap. exarchátus első pp-e, VI. 15: Rómában szent. pp-ké. Parókiákat alapított, az egyhközs-ekben isk-kat szerveztek. Növekedett a papok száma, évente zarándoklatot szervezett a Szt Makrina (Pennsylvania)-hegyhez. A Szentszék 1929. III. 1: kiadott Cum data dekrétuma az amerikai g.k. papság számára is előírta a cölibátust. ~ kérte a rendelet visszavonását, de a Szentszék 1934. VII. 23: megújította és véglegesítette azt. ~ X. 25: egyhm-jében kihirdette. E rendelkezés válságot okozott az amerikai gör. kat-ok körében, mert Rómát az unió föltételeinek megsértésével vádolták, és sok egyhközs. elszakadt. ~nak nem sikerült az egység helyreállítása, de a Rómához hű papok és hívek lelkiéletét fölvirágoztatta. - 1929: a →Görögkatolikus Magyarok Országos Főiskolai Internátus Egyesületének alapító tagja. P.I.

Keleti Egyh. 1936. IV:97. (Szántay Szémán István: Az amerikai görög szertartású kat-ok válsága) - Pekar, A.: Our Past and Present. Historical Outlines of the Byzantine Ruthenian Metropolitan Province. Pittsburgh, 1974.

Takács Bernardin Antal, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1796. jún. 24.-Pannonhalma, 1859. nov. 7.): tanár. - A gimn-ot Esztergomban végezte, 1812. X. 28: lépett a r-be, 1817. VIII. 17: ünn. fog-at tett, 1817: Komáromban, 1819-21: Sopronban tanár, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1823. IX. 19: pappá szent. 1823: gimn. tanár Győrött, 1927: Pozsonyban, 1846: házfőn. és gimn. ig. Esztergomban, 1851-59: a rendi növ-ek tanára Pannonhalmán. - Egyh. himnuszokat írt, melyeket fölvettek a bencés breviáriumokba. - M: Ért. nyilvános tanint-ek hasznáról. Esztergom, 1851. (Klny. Gimn. értes.) - Carmina selecta. Komárom, 1866. T.E.

Zelliger 1888:229. - Szinnyei XIII:1229. - PN 1987:46. (249.)

Takács Erzsébet M. Liguoria, ASzFL (Perenye, Vas vm. 1897. febr. 21.-Acsád, 1973. nov. 23.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1919. II. 28: Bpen lépett a kongr-ba. 1922. VIII. 15: első, 1926. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Ápolónői okl-et szerzett. A →Szent Ferenc Kórházban betegápoló, majd röntgenes. r.k.

Takács Erzsébet M. Valentina, DNAK (Bánokszentgyörgy, Zala vm., 1899. jan. 13.-Verőce, 1974. szept. 6.): szerzetesnő. - 1916. III. 24: Vasváron lépett a kongr-ba. 1917. I. 19: első, 1920. I. 19: örök fog-át Kőszegen tette. Naponta kb. 200 személy kenyerét sütötte. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Velemben a testvére fogadta be. Utolsó éveit a verőcei szoc. otthonban töltötte. r.k.

Takács Ferenc (Akasztó, Pest vm., 1894. jún. 29.-Péterréve, 1944. nov. 19.): plébános. - A gimn-ot és a teol-t Kalocsán végezte, ahol 1918. V. 26: pappá szent. Kp. Soltvadkerten, 1921: Péterrévén, 1923: Horgoson, 1926: Szabadkán, 1932: Óbecsén, 1933: Újvidéken, 1936: Péterrévén, ahol 1940-44: plnos. 1941: a visszacsatolt Bácska behívott ogy. képviselője. 1942: a szegedi egy-en egyházjogból drált. - 1944. X: a partizánok kb. 2 heti kínzás után, XI. 19: a községháza előtti téren, a nagymiséről odahajtott nép előtt agyonlőtték (egyik gyilkosa később megőrült). Őt a temető árkába a temetőcsősz temette el, a kb. 5-600 eltűnt péterrévei m-ból 360 kivégzettet a tiszaparti lövészárkokban földeltek el. - Cikke: M. Katolikus Akció (1941:5. sz.) - M: Kath. naptár az 1938., 1939. közönséges évre. Szerk. Péterréve, 1939-40. 88

Schem. Col. 1942:292; 1975:107. - Salacz 1975:117. - Cseres 1991:200. (Péterréve) - Matuska [1992]:171. (Leonissa nővér feljegyzése) - Hetényi Varga II:144.

Takács Gábor Albert, OFM (Bp., 1896. dec. 19.-Youngstown, Ohio, USA, 1974. jan. 1.): házfőnök. - 1912. IX. 30: lépett az erdélyi Szt István rtart-ba, 1917. IV. 29: ünn. fog-at tett, Kolozsvárt 1919. XII. 22: pappá szent. 1927-30(?): Csíksomlyón, majd Székelyudvarhelyt, Esztelneken, 1943: Désen házfőn. Az ausztriai Aunfallban a menekültek lelkésze, 1948: kivándorolt az USA-ba, ahol az erdélyi ferences rtart. amerikai részének komisszáriusa. Kiváló zenetanár. - Eszterhás Istvánnal 1958. II-1971: a Katolikus Magyarok Vasárnapja hetilap és naptára szerk-je. 88.

György 1930:613. - Pilinyi 1943:251. - Schem. Trans. OFM 1947:60. - Hungarians in America 1964:421. - Mildschütz 1977:54. (326.) - Török 1978:112.

Takács Gedeon Géza, kisjókai, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1879. nov. 22.-Esztergom, 1912. márc. 3.): gimnáziumi tanár. - 1898. VIII. 7: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en lat-tört. szakot végzett. 1903. VI. 21: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Pápán, 1908: Esztergomban gimn. tanár. - 1903-08: a pápai Kat. Legényegyes. elnöke, 1908-10: az Esztergomi Keresk. Ifjak Egyes-ének elnöke. - Sztbeszédei: Szt Gellért (1908-11: 10 sztbeszéd) - Színművei: Szt Imre emlékkv. (Bp., 1907: Fehéregyházi menedékhely, 2 fv.), Szűz Mária Virágos Kertje (1908: A liliom hőse, 2 fv. énekkel). - Írásai: esztergomi bencés gimn. értes. (1901/02), pápai bencés gimn. értes. (1907/08). - Béri Zsigmonddal 1906. V: megalapította a Pápa és Vidéke hetilapot. 88

Szinnyei XIV:1232. - Balogh 1941:77. - PN 1987:146. (1124.)

Takács Gergely Bertalan, OFM (Felsősegesd, Somogy vm., 1910. márc. 21.-Esztergom, 1968. febr. 22.): tanár. - Egy éves volt, amikor szülei kivándoroltak Amerikába, így a nagyszülei nevelték. 1926. VIII. 12: lépett a mariánus rtart-ba. A teol-t Szombathelyen és Bpen végezte. 1931. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1934. VI. 24: pappá szent. 1943: fr-lat. szakos tanár lett, Esztergomban kezdett tanítani. 1945: orosz tanárrá képesítették.

Schem. SM 1949:97. - Gimn. Évkv-ek 1967-68.

Takács Henrik Benedek, OCist (Lébényszentmiklós, Moson vm., 1794. dec. 27.-Zirc, 1856. nov. 15.): perjel. - 1815. X. 23. lépett a r-be, 1819-22: a Pázmáneum növendéke, a teol-t a bécsi egy-en végezte, 1819. X. 28: fog-at tett, 1822. VIII. 28: pappá szent. 1816-18: Székesfehérvárt, 1822: Pécsett, 1823: Egerben, 1826: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1832: Zircen okt., 1833: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1835: Zircen okt., 1835: Egerben gimn. tanár, 1836: Székesfehérvárt gimn. ig., 1842-53: Zircen perjel, 1842: újoncmester, 1853: Pécsett felügyelő tanár, házfőn., 1855: Veszprémben újoncmester, spirituális és gimn. ig. - M: Historia abbatiarum de Zircz, Pilis et Pásztó unitarum. Status personalis religiosorum ord. Cist. abbatiarum Zircz, Pilis et Pásztó unitarum ab anno 1848. Albae-Regiae.  88

Szinnyei XIII:1233. - Lakatos 1914:180. - Schem. Cist. 1942:212. - Fazekas 2003:356. (2442.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takács Ignác (1821. ápr. 15.-Mihályi, 1893.): plébános. - 1845. VII. 20: pappá szent. 1847: Kisbéren kp., 1849: Komáromban tábori lelkész, IX. 24-: a Kossuth-vonalon gyógyító kórházak lelkésze. 1851: Szany, 1853: a győr-belvárosi pléb. kp-ja. 1856-93: Mihályiban (Sopron vm.) plnos, 1869: alesp.  88

Schem Jaur. 1886:192. - Zakar 1999:156.

Takács Imre (19. sz.): karnagy. - Az 1880-as években az esztergomi szegyh. karnagya. Az 1874: alakított Esztergomi Zenei Kört 1882: újjászervezte és alapszabályokkal látta el, mely ezután hetenként társas összejövetelt tartott, évenként 3 hangversenyt rendezett. - Szerzeményei: Te Deum (a Te ergo quaesumus szakasz a Szózat dallamának változata, 1886), B-dúr mise (1886). 88

Esztergom vm. 1908. - ZL 1931. II:589. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takács Imre (Sárvár, Vas vm., 1902. márc. 2.-Bp., 1995. jún. 5.): közgazda, egyetemi tanár. - 1920: a szolnoki áll. főgimn-ban éretts. Bpen 1925: közgazda okl-et szerzett, 1926: drált, a közgazd-tud. karon tanárs. 1932: áll. ösztöndíjasként Berlinben az agrárpol-t és földművelésügyi közigazg-t tanulmányozta. 1933-47: a Földműv. Min. előadója, üo. vez., majd főoszt-főnök. 1940: a József nádor Műszaki és Gazd-tud. Egy. mezőgazd. és állatorvosi karán egy. mtanár, 1947-49: az Agrártud. Egy. mezőgazd., közigazg-jogi és közigazg-tani tanszékvez. r. tanára. 1949: ideigl. nyugdíjazták. A Földműv. Min. igazoló biz-a igazolta, 1951: mint →osztályidegent feleségével együtt kitelepítették Esztárba (Hajdú-Bihar m.). 1955-69: nyugdíjazásáig a M. Mezőgazd. Múz. tud. kutatója, tud. főmunk. - Cikkei (1929-től): M. szövetkezeti évkv. 1926-1934. Bp., 1930. (A modern szövetkezeti eszme kialakulása), Tanulm-ok a társad. és közigazgatáspol. köréből ... Homok, 1931. (Közigazg-unk racionalizálása és a decentralizáció), Társad-tud. (1932), berlini Ung. Jahrbuch (1933, 36/37), M. nemzetgazd. enciklopédia. 1. köt. Bp., 1934. (A mezőgazd. munkáskérdés alapproblémái), Nouv. Rev. de Hongr. (1934), Emlékkv. Bernát István agrárpol. munkásságának 40. évford-ja. alk. Bp. 1935. (A m. földmívesnép gazd. helyzetének alakulása a jobbágyság felszabadítása után), Szövetkezeti családi tanácsadó 1936. Gyoma, 1935. (A gazd. éves cselédek szolgálati idejének szabályozása), Struktur u. Verfassung der ung. Landwirtschaft. Bp., 1937. (Landwirtschaftliches Arbeitsrecht und die Arbeiterversicherung), Ung. Wirtschafts-Jahrbuch. 14. Bp., 1938. (Die neueren Massnahmen der ung. landwirtschaftlichen Sozialpolitik), Trianoni Mo. mezőgazdasága. Bp., 1940. (A m. mezőgazd. munkaügyi és szociálpol. közigazgatás), A mai m. földművelésügyi igazgatás Bp., 1944. (Mezőgazd. társad-biztosítás), Vármegye, M. Gazdák Szléje, M. Közigazg., Köztelek, Mezőgazd. Munkatud. - M: Tanulm-ok a társad. és közigazgatáspol. köréből dr. Steinecker Ferenc közszolgálatának 30. évford. alk. Bev. Mayer Károly. Szerk. Homok, 1931. - A szociális probléma a m. mezőgazd-ban. Bp. 1931. (Klny. Községi Közl.) - A m. gazd. munkásbiztosítás tört. Uo., 1934. - A mai m. mezőgazd. társad-biztosítás. Uo., 1944. („Károlyi” szövetkezeti kvtár 10.) - M. mezőgazd. szakirod. könyvészete. 4-8. köt. Uo., 1957-68. - A m. földművelésügyi szakigazg. tört., 1867-1948. Pataky Ernővel. Bp., 1970. - M. Mezőgazd. Múz. évkv-e 1973-1980. Szerk. Uo., 1974-81. - Mo. földművelésügyi közigazg. az Osztrák-M. Monarchiában 1867-1918-ig. Bp., 1989. - Bpen 1928. VII-?: a Közgazdák Egyetemi Szöv-e hiv. lapja, a Solidaritás fel. szerk-je. s.k.-88

A Sajtó 1928:463. - Agrártud. Egy. emlékkv-e 1970:156. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takács Ince József, OFM (Zalatárnok, Zala vm., 1894. jan. 1.-Szombathely, 1974. jún. 17.): tanár, történész. - A középisk-t Szakolcán végezte. 1909. VIII. 26: lépett a mariánus rtart-ba, 1915. V. 11: ünn. fog-at tett, 1916. VI. 7: Pápán pappá szent. 1917: Felsősegesden kp. és hitokt., 1918: Malackán, 1920: Szombathelyen fil. tanár, 1921: magiszter és tanár Bpen. 1922: róm. tanulmányúton. 1925: Nagykanizsán, 1926: Szombathelyen teol. tanár. 1930: definitor, 1933: erdélyi vizitátor. 1941: hitszónok, 1942: gvárdián Bpen, 1945: tanár Szombathelyen. 1950: kisegítő lelkész. 1940: a SZIA I. o-a tagja, majd a bpi tudegy. teol. karának bekebelezett dr-a. - Szombathelyen 1935: az Ifjúság ferences lap b. munk., 1944. VII-1946 karácsony: a Ferences Ifjúság fel. kiadója. - Írásai: Szt Ferenc nyomdokain 1226-1926. Bp. 1926. (Ferencesek és a Sztföld); Szentföld. 1. köt. Bp. 1931. (Ferencesek és a Sztföld; Néhány jelesebb m. ferences a Sztföldön); Vigília (1936); A M. Sztföld évkv-e az 1943. évre. Bp., 1942. (Járt-e Szt Ferenc a Sztföldön?) - 1944. VII-1946. XII (karácsony): Szombathelyen a Ferences Ifjúság fel. kiadója. - Álneve: Takács Imre (pl. Boldog Pármai János, a béke angyala c. művén!) - M: A Szt Ferenc-r. hierarchiája és a ferences sztek és boldogok. Bp., 1927. (Klny. Szt Ferenc nyomdokain) - Assisi Szt Ferenc iratai. Ford. és bev. Uo., 1929. - B. Pármai János, a béke angyala. Uo., 1930. (Ferences kvtár 10.) - A franciskanizmus. Írta Agostino Gemelli. Ford. Uo., 1933. - Nérótól Diokleciánig. A ker. üldözések tört. Uo., 1933. (Szt István kv-ek 105.) - Szt Ferenc r-je. Tört. áttekintés. Uo., 1937. - Szól az Euch. szentje. (Baylon Szt Paszkál) Szombathely, 1938. - Szeráfi tüzek. Pápa, 1939. - Újabb és legújabb tud. törekvések a Szt Ferenc r-ben. Bp., 1940. - Krím fszg-ének és vidékének kk. kersége. Uo., 1942. (Klny. Teológia) - M. ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok, kül. tek. a XVII. és XVIII. sz-ra. Uo., 1942. (A SZIA Hittud-bölcs. O. ért-ei III. 7.) - Assisi küldöttei. Összegyűjt. tanulm-ok. Gyöngyös, 1945. - A zalatárnoki Szt Anna plébánia és községei tört-e. H.é.n. 88

SZIA tagajánl. 1940:8. - Schem. SM 1949:105. - Szolg. 1975. 35:96. - Viczián 1995:175. (427., 621.)

Takács Irén Chantal, KN (Jóka, Pozsony vm.-Jászberény, 1994. máj. 9.): szerzetesnő. - Pozsonyban tanító-, Szegeden tanárképző főisk-t végzett. Pozsonypüspökiben lépett a kongr-ba. Fog-át uo. tette. Tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. 1963: Pitvaroson tanított. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Takács István (1865. ápr. 12.-1935 u.?): plébános. - 1887: pappá szent. 1897: (Mecsek)Jánosiban (Baranya vm.) plnos. - M: Jánosi Engel Adolf. Pécs, 1899. (ném-ül is: Uo., 1899). 88

Szinnyei XIII:1235. - Schem. Qu. 1901:175; 1914:223; 1934:145. (1940: sem az élők, sem a holtak között)

Takács István (Mezőkövesd, Borsod vm., 1901. aug. 17.-Mezőkövesd, 1985. ápr. 21.): festő. - A mezőkövesdi gimn-ban éretts., 1922-26: az Orsz. Iparműv. Isk-ban Stein János, Udvari Géza, Szentistvány Gyula és Haranghy Jenő festő növ-e. Első alkotói éveiben Petrasovszky Manóval és Nyíri Lászlóval együtt dolg. 1934: megnősült, Bpen laktak. A bombázások elől hazaköltözött a szülői házba. Budai lakása és műterme megsemmisült, ezért Mezőkövesden maradt. Kapcsolatai megszűntek a bpi művészekkel, s tp-festő múltja és hitvalló jelleme miatt kihagyták a M. Képzőművészek és Iparművészek Szöv-éből. Országos keresettsége ellenére Mezőkövesd tanácsa 1970 u. kontáradót vetett ki rá. - M: 1. Tp-festések: 1926: negyedévesként Dunaföldvár, 1927: Szigetvár, 1928: Tolcsva, 1929: Sátoraljaújhely, 1930: Eger-Szt Anna, 1932: Bp-Rózsák tere (g.k.), 1933: Mezőkövesd, Mária-kpna, 1941: Mezőkövesd-Szt László, 1949-50: Eger, főszegyh., 1950: Miskolc-Mindszent, 1958: Csömör, 1959: Putnok, ref. tp., 1960: Csobád, Kartal, 1961: Kistarcsa, Mezőkövesd-Szt László, Tarján, 1963: Becske, Dávod, Jászárokszállás, Zemplénagárd, 1964: Máriaremetei kegytp., Csány, 1967: Bercel, Zaránk, 1970: Eger-Szt Anna, Tornaszentjakab, 1972: Ajak, Vizsoly, 1973: Adács, Csömör, Zalaegerszeg, 1975: Miskolc-Mindszent, Bp-Újpest, Szt József, 1976: Bp-Cinkota, 1978: Mezőkövesd-Jézus Szíve, 1979: Miskolc-Kálvária-kpna, Szabadszállás, 1982: Szentistván, 1984: Bélapátfalva, Gilitka-kpna, Geszteréd. - É.n.: Abaújszántó, Abony, Bánréve, Budaörs, Bp-Jézus Szíve és Szentlélek-tp., Galgamácsa, Miskolc-Martintelep és g.k. tp. - 2. Oltárképek: 1938: Bp-Szt Imre, 1957: Hatvan, 1968: Abony, 1978: Szuhogy, 1981: Gyöngyöshalász, 1982: Novaj. - 3. Keresztutak: 1969: Maklár, 1976: Boldog, 1981: Ózd, 1984: Bercel. É.n.: Fényeslitke, Mezőkövesd (temető), Nagytálya. **-88

Orsz. Iparműv. Isk. évkve 1929/30:89. - Műv. lex. 1935. II:520. - Karczag 1940:172. - Tóth 1995:75. - Peti Imréné Losonczy Mária közlése

Takács István, vitéz (Mindszent, Csongrád vm., 1917. máj. 2.-Nikolajevka, SZU, 1942. okt. 31.): géplakatos. - Polg. isk-t végzett, géplakatos szakmát tanult. 1931-: a Zeyk Domonkos, 1934-: az 581. sz. Hám János cserkészcsapat tagja, c. őrsvez. 1936-: katona, a repülőgép-vezetői isk-ra vonult be. 1941. VII: az ukrajnai harctérre vezényelték. 1942. X. 31: miután 4 szovjet gépet lelőtt, gépét találat érte, megsebesült. A repülőgépet még vissza tudta vinni a repülőtérre, ő a kórházban meghalt. A mindszenti r.k. tp-ban 1942: a többi hős nevével együtt állított emléktábláját és emlékmécsesét 1948: a komm-k eltávolították. 1993. X. 31: a mindszenti Újtemető díszsírhelyén (Nagy István mártélyi fafaragó által készített) kopjafát állítottak. A honvédelmi min. posztumusz hadnaggyá léptette elő, 1995. IX. 2: a Vitézi Rendbe iktatták. Bo.J.-Fe.Má.

Takács János (*Hernádtihany, Abaúj-Torna vm., 1888. dec. 31.): plébános. - A kassai prem. gimn. után a teol-t Temesvárt végezte, 1913. VI. 29: pappá szent. Krassóváron, Borovicson és Temesgyarmaton kp. Az I. vh-ban mindvégig a 44. honvéd gyalogezred táb. lelkésze, 1918 őszén ol. hadifogoly. Hazatérve Temesváron lelkész, 1929. X. 1: Kisjenő plnosa. Nevéhez fűződik a temesvári m. kat-ok radnai búcsúzarándoklatának megszervezése. A Déli Hírl., a Temesvári Hírl., az Erdélyi Hírl. s az Aradi Közl. vezércikkírója, az aradi Kölcsey Egyes. tagja volt. 88

Schem. Csan. 1916:192. - Várady-Berey 1937:943. Arck.

Takács János, SJ (Szuhogy, Borsod vm., 1906. jan. 11.-Sydney, Ausztrália, 1983. jan. 28.): misszionárius. - A gimn-ot Miskolcon kezdte, 1922. VII. 30: belépett a r-be, Kalocsán éretts. A fil-t Szegeden végezte, mint konviktusi nevelő Pécsre került. Ismételt kérésére 1932. VIII. 20: kínai misszióba indult. Sanghajban P. Németh fogadta őt és társát, Fr. Herholdot. Tíz napot töltöttek Zi-ka-vejben, majd az eddigi szokástól eltérően nem hajón, hanem vonaton s részben autóbuszon tették meg az utat Tamingba. Míg a teol-t meg nem kezdte, a tamingi ifj-ot tanította és az atyákat segítette, hogy gyakorlatra tegyen szert a missziós munkában. A japán megszállás idején, majd a komm. időszakban a misszió irányítója. Az üldöztetések legsúlyosabb időszakában több mint háromezer embert keresztelt meg. 3 év fogság után elűzték Kínából, 1962: Tajvanon, 1974: Ausztráliában szolgált. - Kiválóan orgonált, verseket, regényeket írt, melyek nagyrészt elkallódtak. Néhány levele és egy verse: Talentumom megőriztem, gyarapítottam... Edelény, 1996:43. Vsz. ~ műve: Az utolsó győzelem. Elb. az indián missziókból. Bp., 1930. r.k.-**

Miklósi 1936:116. - Hadobás Pál: Edelény és környéke az irod-ban. Edelény, 2005:127.

Takács József, péteri és téti (Keszthely, Zala vm., 1767. márc. 18.-Győr, 1821. máj. 3.): főjegyző, író. - Iskoláit 1776-80: és 1783-86: Győrben, 1781-83: Keszthelyen végezte. Győri papnöv., a pozsonyi papneveldében teol-t tanult, 1790: kilépett a szem-ból, 1791-99: Festetich György gr. fiának nev-je. Tanítványát Bécsbe is elkísérte, s a m. írók bécsi körének tagja. 1798: a M. Minerva kv-kiadó váll. szervezője. 1800 u. a veszprémi kápt. ügyésze és jószágig-ja. 1810: lemondott jószágig. tisztéről, s téti birtokára vonult gazdálkodni. 1811: Győr vm. táblabírája, 1816: főjegyzője, 1821: alispánnak jelölték, de a választást már nem érhette meg. Segítségével jelentek meg többek között barátjának, →Kisfaludy Sándornak verseskötetei és Pápai Sámuel A m. literatura esmérete c. munkája. - M: Költeményes munkáji. (I. Elegyes versek; II. Énekek; III. Ágnes története; IV. Erkölcsi és más velős mondások; V. Mesék) Bécs, 1796. - Erköltsi oktatások, melyeket Tolnai gr. Festetits László kedves tanítványának szívére kötött Péteri Takáts József. Bécs, 1799. A.K.

Takáts Sándor: P. T. J. Bp., 1890. - Szinnyei XIII:1237. - ItK 1921:256. (Gálos Rezső: Adatok P. T. J. életéhez és munkáihoz) - MIL II:474. (s.v. Péteri Takáts J.) - MÉL II:812. (s.v. Takács)

Takács József (Szuhogy, Borsod vm., 1911. jún. 14.-Bp., 1982. jan. 17.): egyetemi tanár, plébános. - A középisk-t a miskolci Fráter György Gimn-ban kezdte. 1929: az egri egyhm. kispapja, a ciszt. gimn. növ-e, 1931: éretts. A teol-t a CGH növ-eként végezte. 1936. X. 25: pappá szent. 1938: teol. dr., VI. 30: ózdi kp., XII. 22: az egri szem. pref-a és tanára, később spirituálisa. 1942. III. 18: Bátor plnosa, 1947: esp. - 1948. IV: izgatás vádjával bíróság elé állították, de fölmentették. 1949. V. 3: Törökszentmiklós plnosa. 1950. VIII. 30: →Schütz Antal utóda a bpi Hittud. Akad. dogmatikai tanszékén. 1951. IV. 20: a SZIA tagja. - 1956. II. 22: mivel az →Állami Egyházügyi Hivatal nevelő tevékenységét a papnevelés szempontjából nem tartotta megfelelőnek, működési engedélyét megvonta, elhelyezték. VIII. 23: Kács, 1960. VIII. 15: Kisnána, 1962. VIII. 23: Visonta, 1965. IV. 8: Gyöngyöspata, 1977: Adács plnosa. - Írásai: Vigília (1951-55). - M: De sanctitate Dei penes prophetas. Dri dissz. Róma, 1938. - Dogmatika jegyzet lat-ul, Az egyh. év ünnepei, Az aszketika teol-ja kz-ban. 88 Kegyelmi élet. Elmélkedések és olvasmányok. I-III. rész, Korda Kiadó, 1944. (Nógrádi József néven)

Schem. Agr. 1944:236; 1975:138. - M. Nemz. 1948. IV. 18. (Bírósági hírek) - Új Ember 1982. II. 7. (Nagy Lajos: Szegényebbek lettünk... Elbúcsúztunk ~tól.), V. 9. (nekr.) - Szolgálat 1982:98. - Vigília repertórium 1935-1984. Bp., 1987:370. - Hevesi Napló 1994:3. sz. - Hetényi Varga III:134. - Diós 1999:217. (5184.) - Önéletr.

Takács Judit, dukai (Duka, Vas vm., 1795. aug. 9.-Sopron, 1836. ápr. 15.): költőnő. - A szülői házban, anyja halála után Sopronban nyelveket, zenét, gazdasszonykodást tanult, visszatérve a családi háztartást vezette. 1814: Döbrentey Gábor (1785-1851), Wesselényi Miklós (1796-1850) és nevelője - kik Itáliából ekkor tértek haza - meglátogatták. Akkor már verselgetett (Malvina néven). Az irod-barát Festetics György gr. (1755-1819) 1817: ~ot is meghívta a keszthelyi Helikon ünnepélyre. Berzsenyi Dániel (1776-1836, neje, T. Zsuzsánna ~ unokanénje) dicsérte Kazinczy Ferenchez (1759-1831) 1817. II. 27: kelt levelében. ~ 70.000 ft örökséggel 1818: férjhez ment Göndöcz Ferenchez (†1830), akivel Felsőpatyra (Vas vm.) költözött. Férje halála után 1832: férjhez ment Patthy István ügyvédhez; tüdővészben halt meg. - Írásai: Erdélyi Múzeum (1815-16), Helikon (Keszthely, 1818), Aurora (1822, 1825), Aspasia (1824), Hebes (1825, 1826). - M: A kesergő özvegy. Költemények. Pest, 1815. - Költeményeinek kz-ai a MTA Kvtára kztárában. 88

Kulini Nagy Benő-Sárváry Elek: M. hölgyek életrajza. Debreczen, 1861:245. - Szinnyei XIII:1239. - Szombathelyi kat. főgimn. értes. 1905/06: 9. (Vadász Norbert: D. T. J. 1795-1836) - Vadász Norbert: D. T. J. élete és munkái. Bp., 1909.

Takács Karolin Winárda, FMMN (Nyirád, Zala vm., 1914. febr. 22.-Jászberény, 1965. aug. 16.): szerzetesnő. - 1933. IX. 10: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1936. III: 19: első, 1939. III. 19: utolsó fog-át uo. tette. Műhímző volt és tanított. - A szétszóratás után gyógyszertári asszisztens. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Takács László (*Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1892): karnagy, főkántor. - Zenét a Nemz. Zenedében, majd a Zeneműv. Főisk-n Krammer Teréztől és Sík Józseftől tanult. Hangversenyeken közreműködő énekes, 1931-: a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony-főtp. főkántora, 1932-: a Kiskunfélegyházi Polgári Daloskör karnagya, mellyel kórusversenyeken díjakat nyert. 88

Molnár 1936:500.

Takács Margit M. Emilia, CSA (Fiume, 1907. dec. 17.-Pécs, 1990. dec. 17.): apáca. - 1939. XII. 23: Pécsett lépett a r-be. 1942. V. 25: uo. tette első, 1945. X. 14: örök fog-át. r.k.

Takács Margit Márta, KN (Alsóbagod, Zala vm., 1908. dec. 22.-Gyón, 1954.): szerzetesnő. - 1928. VII. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. VII. 27: tette. Újkígyóson a kertben és a mosókonyhában dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Takács Márton   →Takáts Márton

Takács Menyhért Ferenc, OPraem (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1861. szept. 3.-Bp., 1933. nov. 29.): prépost-prelátus. - Középisk-t Kassán a prem. főgimn-ban végzett, Jászón 1879. X. 5: lépett a r-be. 1884. VII. 6: szerz. fog-at tett, XI. 2: pappá szent., a Ferenc József Tudegy-en gör-lat. és fil. szakos tanári okl-et szerzett. 1884: Rozsnyón, 1886: Jászón a gör., a lat., a fil. és a ped. tanára, 1887: a kassai prem. gimn. gör-lat. tanára, 1889: a kassai prem. gimn. és 1897-1900: a kir. jogakad. fil. m-tanára. 1891: a Ferenc József Tudegy-en bölcs. dr-rá avatták. 1898: Kassán házfőn. és gimn. ig., 1900. IV. 15: kinevezett prép-prelátus utódlási joggal, VIII. 15: fölavatták. 1901. III. 12-1918. XI: a főrendiház tagja. 1901: megszervezte a r. bpi tanárképző int-ét, a →Norbertinumot, 1914: az Orsz. Közokt. Tanács alelnöke. újjáépítette és fölszerelésében is korszerűsítette a kassai és a rozsnyói gimn-okat. A →trianoni béke a prem. r. jászóvári ágát megfosztotta gimn-aitól, 1923-24: Gödöllőn államsegéllyel fölépíttette a a 250 férőhelyes internátussal egybekapcsolt →Szent Norbert Gimnáziumot. 1922: megkapta az „abbas nullius” címet. 1933. VI: lemondott prép. méltóságáról, a Norbertinumban betegeskedett. Gödöllőn temették. 1943. XII. 4: hamvait a jászóvári prép. szegyh. sírboltjába vitték át és helyezték örök nyugalomra. - Utóda Jászóvárt →Novotny Alfonz c. prép., ap. kormányzói vik. - Írásai: M. Állam (1887), Kassai kath. főgimn. évi jelentése (1888/89), A jászóvári prem. knk-rend kassai főgimn. évi jelentése. (1891/92), Tanulók Lapja (1895), Orsz. Tanáregyleti Közl. (1897), Felsőmorsz. (1899, 1916), Kassai egyetem. Kassa, 1901. (Az egyetemi okt. decentralizációja), Élet (1913), A gondolkodás tört-ének kézikv-e. Berlin, 1927. (Mi a bölcselet?) - M: A római elegikusok. Kassa, 1891. - A görögök és rómaiak játékai. Írta W. Richter. Ford. Uo., 1894. - Az Abaúj-Tornavm. és Kassai Közművelődési Egyes. 1905. III. 4-én megtartott közgyűléséből, elnöki beszéd. Uo., 1905. - Szt Norbert élete. Írta Godefroid Madelaine. Ford. és átd. Bp., 1905. - A kassai egy. Kassa, 1906. - A jászóvári prem. knk-rend. Bp., 1909. (Klny. M. Középisk.) - A Mitrasz-kultusz. Uo., 1909. - Böcklin Arnold. Műv-tört. tanulm. Kassa, 1909. - A kerség győzelme a róm. pogány kultuszon. Bp., 1909. - Tud. és erkölcs. Kassa, 1909. - Művészet és erkölcs. Arad, 1910. - Egyh. és társad. Kassa, 1911. - Isk-ink a kat. autonómia keretében. Bp., 1911. - A műv. hazája. Kassa, 1913. - Az evang. bölcselete. Vallásfil. tanulm. Bp., 1915. - Tudnivalók a kath. autonómiáról. Uo., 1917. (Népiratkák 321.) - Aesopus. Poétikai tanulm. Komárom, 1923. - Dante. Kassa, 1923. (Kassai Újs. olvasótábora 2.) - Madách Imre. Uo., 1923. (Uaz 3.) - Emlékbeszéd dr. Fischer-Colbrie Ágoston kassai pp. fölött. Uo., 1925. - Szt Norbert élete. Fr. eredeti nyomán. Jászó (ny. Kassa), 1926. 88

Sturm 1905:30; 1910:33. - Szinnyei XIII:1244. - Alkotmány 1913:230. sz. (Alfonz) - Révai XVII., XXI. (elégtelen címleírásokkal) - M. társad. lex. 1930:560. - KL IV:303. - Magyarság 1933. XI. 30. - Emlékkv. Szt Norbert halálának 800 é. jubileumára. Bp., 1934. (Kovács Lajos: Megemlékezés T. M. dr. jászóvári prép. prel., megyés apátról) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takács Mihály (Szarvas, Békés vm., 1868. okt. 22.-Nagykőrös, 1933. aug. 21.): plébános. - Az el. és középisk-t Szarvason, a teol-t Vácott végezte, ahol 1891. III. 1: pappá szent. Nagykátán, Turán, Alpáron, Romhányban kp., majd adm., Kiskunfélegyházán, 1896: Nagykőrösön kp. 1906: kocséri plnos, 2 tanyai r.k. isk-t is létesített. 1912: Nagykőrösön plnos, 1913: szőregi c. apát. Az I. vh. alatt a nagykőrösi Vöröskereszt Kórház ig-ja. A r.k. isk. ig-ja, a Kat. Nőszöv. helyi fiókjának egyh. tanácsosa, a hadbavonultak családját segítő biz. tagja, majd elnöke. Tataroztatta a tp-ot, a háborúban elkobzott harangokat az 1920-as évek elején pótolta. 1925. VI. 11: p. prel. 88

Chobot 1917:939. - Schem. Vac. 1920/34. - Új nagykőrösi athenas. Nagykőrös, 1994:133.

Takács Nándor Jusztin, OCD (Rábacsanak, Sopron vm., 1927. jan. 15.-): megyéspüspök. - 10 gyermekes földműves család 8. gyermeke. A gimn-ot a keszthelyi prem-eknél végezte, közben 1942. VII. 19: Győrött lépett a r-be. 1943. VII. 20: első, 1948. I. 16: Keszthelyen örök fog-at tett. A teol. 1-3. évét a keszthelyi kármelita főisk-n, a 4-6. évet a KPI-ben végezte. 1951. X. 28: győri egyhm-s pappá szent. 1954. VI. 24: teol. dr. - 1954-59: Bpen egyházzenei tanulm-okat folytatott és a KPI karvezetője, 1957-59: a KPI pref-a és a Kat. Rádió szerk-je. - 1959. II: az ÁEH a kispapoknak a békegyűlésekről való távolmaradása miatt eltávolította és felfüggesztette. Kántorkarnagy lett 1959. III: Bp-Rózsák terén, VI: a gyöngyösi Szt Bertalan-, 1964. XII: a dömsödi Szt Márton-, 1966. VIII: a csornai Jézus Szíve-, 1968. III: a bp-albertfalvai plébtp-ban. - 1973. III: visszatérhetett a győri egyhm-be, Mosonmagyaróvár-I. kp-ja. 1978. IX: Tatabánya-Alsógalla plnosa. 1986. VIII: a győri szem. spirituálisa és dogmatika tanára. - 1988. XII. 30: carcabai cpp., székesfehérvári spp., Esztergomban 1989. II. 11: szent. pp-ké. 1991: székesfehérvári koadjutor, 1992: mpp. A MKPK Karitászért felelős pp-e, 1990-2004: az →Országos Magyar Cecília Egyesület pp. elnöke. 1997. VI. 24-28: egyhm. zsin-ot tartott. 2003. IV. 4: nyugalomban. s.k.

SZÜN 2001:204. - Új Ember 2001. XI. 4.

Takács Rozália Agnella, KN (1910. nov. 16.-Gyón, 1981. júl. 4.): szerzetesnő. - 1927. VII. 2: Pozsonyban lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 16: tette. Léván, Pécsett műtősnő. - A szétszóratáskor Zircre internálták, majd Pilisligetre került. 1951: Törökbálinton, majd Zsámbékon csecsemőknél betegápolóként dolg., Kaposvárt műtősnő. 1961. V. 13-tól a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Takács Sándor, SJ (Vác, Pest, Pilis és Solt vm., 1872. aug. 31.-Pannonhalma, 1952. febr. 11.): hithirdető. - 1897. VI. 19: váci egyhm-s pappá szent. 1909. XI. 13: belépett a JT-ba. Lelkipásztor, évekig Nagykapornakon plnos és jószágkormányzó, 1946: Szegeden élt, onnan telepítették 1950. VI. 10: Mezőkövesdre. 1951. XI: Pannonhalmára került. - M: A szt kenet, a betegek vigasza. Bp., 1918. (Kis Könyvtár a kath. hívek sz. 23 sz.) - Álneve: Takács (művén). 88

JTÉ 1940:342. - Cat. SJ 1949:60. - Pálos 1992:191. - Diós 1999:218. (5218.)


Takács Anna M. Fidelissa SZINT (Dunaújfalu, Pozsony vm., 1896. febr. 10.–Mezőberény, 1978. febr. 18.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1911. VIII. 28: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1916. VII. 19: uitt tette. Esztergomban tanítónő, tart. tanácsos. – 1950 u. Mezőberényben nyugdíjas. r.k.

Takács Ilona M. Christella SZINT (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1910. dec. 26.–Sátoraljaújhely, 1989. nov. 17.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítóképzőt végzett. 1926. XI.3: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1934. VII. 22: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. – 1950 u. Sátoraljaújhelyen gyógypedagógus. A rokonainál élt. r.k.

Takács Júlia M. Matild SZINT (Gúta, Komárom vm., 1895. márc. 12.–Vác, 1980. szept. 17.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1912. IX. 1: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1918. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. – 1950 u. Vácott dolg. Utolsó éveit uitt a szoc. otthonban töltötte. r.k.

Takács Júlia Márta SZLT (Vörs?, Somogy vm., 1898. aug. 20.–Vác, 1989. jan. 13.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1932. V. 31: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1933. V. 31: tette. 1933–50: a MÁV kórház ápolónője. – 1950 u. a keszthelyi kórház ápolónője. 1960: nyugdíjazták, 1980: a váci szoc. otthon lakója. r.k.

Takács Viktória Antónia SZLT (Szegvár, Csongrád vm., 1908. dec. 11.–Bakonybél, 1990. szept. 27.): szerzetesnő. – 1929. II. 2: Bpen lépett a r-be. – 1950 u. háztart. alkalmazott. 1957: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Takács Vilma Valentin SDS (Rákospalota, Pest-Pilis-solt Kiskun vm., 1910. júl. 10.–Vác, 1989. dec. 27.): szerzetesnő. – 1938: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1939. IX. 8: Máriabesnyőn, örök fog-át 1945. IX. 8: uitt tette. Ápolónői képesítést szerzett. 1940–49: Bpen a Magdolna és az Uzsoki u. kórházban ápolónő. 1949: Rákospalotán SZTK írnok. –1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.