🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Novotny
következő 🡲

Novotny Alfonz Sándor, OPraem (Bécs, Alsó-Au., 1862. szept. 20.-Kassa, 1943. febr. 28.): perjel, főiskolai tanár. - A gimn-ot 1863: Kassán végezte, 1880. X. 3: Jászóvárt lépett a r-be. 1886. I. 1: ünn. fog-at tett, VI. 23: pappá szent. 1887-89: Kolozsvárt ném-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1884: Rozsnyón, 1886/87: Kassán, 1889-1911: Nagyváradon gimn. tanár, 1902-11: ig. és házfőn. is, 1911: Bpen a Norbertinum régense, 1914: Jászón perjel, a hittud. főisk. tanára, majd ig-ja. - M: Trauungsrede, gehalten anlässlich der Vermählung des Herrn Ervin Novotny mit Fräulein Olga Robathin in der Herz Jesu Kirche zu Graz. Nagyvárad, 1899. - Beszéd, melyet Nógrády Ferenc úrnak Felső-Eőri és Bodorfalvai Baranyai Gizella kisasszonnyal Bpen a belvárosi tp-ban 1899. é. X. 19-én tartott egybekelése alkalmából elmondott. Uo., 1899. - Szt Norbert Gennep ura a prem. knk-r. alapítója és Magdeburg érs-e. Életkép. Írta Zak Alfonz. Ford. és átd. Uo., 1905. - A jászóvári prem. knk-r. nagyváradi főgimn. 1910/11. értes. Szerk. Uo., 1911. - Adatok a prem. knk-r. 800 é. jubileumához (1120-1920). Ford. Rozsnyó, 1920. - Írói neve: Novotny S. Alfonz. T.E.

Szinnyei IX:1132. - Nemz. Újs. 1943. III. 2. - Stefancsik-Kovács 1978:246. (158.) - Gulyás/Viczián XIX:610.

Novotny Antal (†Temesvár, 1913): harangöntő 1879-1913: Temesvárott. P.P.

Novotny Endre   →Nemes Endre

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.