🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szilvesztrinusok
következő 🡲

szilvesztrinusok: bencés kongregáció. - 1231: Montefanóban (Marchia tart., Itália) alapította Guzzolini Szt Szilveszter. IV. Ince p. 1248: Montefanói Bencés Rend néven hagyta jóvá. Életüket a →benedeki regula szerint rendezték be, különös hangsúllyal a koldulásra és a remeteségre. A tagok kis konventokban kétkezi munkából és koldulásból éltek. Még az alapító életében a környéken 12 konvent alakult. A 4. ált. prior alatt 1298-1325: fogalmazták meg konstitúcióikat. Hamarosan egyre több pap lett tagja, ezzel fontossá vált a tanulás és a lelkipásztorkodás is. Mindvégig Közép-Itália ter-ére korlátozódott a r. - VII. Sándor p. 1662: a →vallombrosaiakkal egyesítette, 1667: újra önállóak. - 1845-: misszióban is dolgoznak (1912: USA, 1950: Ausztrália, 1962: India). 1973: a bencés konföderáció tagja. 1995: 7 ktorban 195 rtag; 2005: 23 ktorban 206 rtag, ebből 137 pap. **

LThK 1993. IX: 588. - AP 2005:1420.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.