🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilveszter-bulla
következő 🡲

Szilveszter-bulla: a magyar király apostoliságát megalapozni szándékozó, II. Szilveszter pápa nevében 1000. III. 27: keltezett hamis pápai bulla. - Tartalma: a p. István fejed-et kir. koronával ajándékozza meg, országát, melyet az ap. széknek fölajánlott, visszaadja neki; egyh. intézkedéseit megerősíti, s engedélyezi, hogy István és utódai ap. királyságuk jeleként keresztet vitethessenek maguk előtt, s rendezhessék az egyh. ügyeket. - A ~t →Inchoffer Menyhért SJ →Levakovics Rafael OFM-től kapta, aki szerint e bullát Verancsics Antal érs. 1550: a traui levtárban másolta. Inchoffer 1644: Annales Ecclesiastici c. művében közölte a ~t. Hitelességét 1740: Schwarz Gottfried támadta meg. 150 é. vita után 1891: →Karácsonyi János bebizonyította, hogy a ~ Szt VII. Gergely okl-eiből és a Hartwick-legenda szövegéből van összeállítva. Szerzője minden bizonnyal Marnavics Tomkó János (1631-35: boszniai pp.), aki a ~val a m. kir. →főkegyúri jogát akarta igazolni. Döry Ferenc

KL IV:275.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.