🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztripszky
következő 🡲

Sztripszky Hiador, Stripszky (Szelestó, Bereg vm. 1875. márc. 7.-Bp., 1946. márc. 9.): ruszin és magyar néprajztudós. - Egy. tanulm-ait Bpen, Kolozsvárt és Lembergben (Ilyvó, Galícia) végezte, tanári okl-et szerzett és bölcsészdr-rá avatták. A lembergi pánszláv →ukranofil ruszinok hatására kezdett el ukránul is írni. 1903-09: Kolozsvárt az Erdélyi Múz., 1910-18: Bpen a M. Nemz. Múz. Néprajzi Oszt-ának tisztviselője. 1918. XI: a kisebbségi min. osztálytanácsosa, 1919: min. tanácsosa, 1919. III-VII: a kommün idején a ruszin népbiztosság munk. 1922: nyugdíjazták. A bpi törv-szék hites lengy. és orosz tolmácsa. A lembergi (ilyvói) Sevcsenkó Tud. Társ. dísztagja, a nagyszombati tót Adalbertinum kültagja. - Cikkei, elb-ei (és versei, melyben a népéletről ruszin népnyelven is írt): Kelet (1897-1901), Etnographia (1902-04), Századok (1908, 11, 14), Erdélyi Múz. (1912), ungvári Literaturna Negyilja (1941/44), Nauka, Negyilja. - M: Kossuth Lajos a ruthén népkölt-ben. Bp., 1907. (Klny. Ethnographia) - Zapiszki z Verhovini [Verhovinai útijegyzetek] H.n., 1907. - Az erdélyi halászat ismeretéhez. Kolozsvár, 1908. - Az erdélyi halastavak ismeretéhez. Régi és más halastavak. Uo., 1908. - Sztojka pp. újonnan felfedezett antimensiója és az iskolai monostor. Ungvár, 1910. - Szegedi Gergely énekeskv-e 16. sz-beli román ford-ban. Prot. hatások a hazai románságra. Alexics Györggyel. Uo., 1911. - Uhroruszki litopisznyi zapiszki. (Magyarorosz évszerinti feljegyzések) H.n., 1911. - Adalékok Szabó Károly [„Régi Magyar Könyvtár” c.] munkájának I-II. kötetéhez. Pótlások és igazítások. Bp., 1912. (soksz.) - Jegyzetek a gör. kultúra árpádkori nyomairól. Czebe Gyulával. Uo., 1913. (Klny. Ért-ek a tört-tud. köréből XXIV:3.) - A g.k. magyarság utolsó kálvária-útja 1896-1912. Írta Szabó Jenő. A szerző dolgozataiból és beszédeiből egybeáll., bev. és jegyz. kísérte. Uo., 1913. - Moskophilismus, ukrainizmus és a hazai rusznákok. Uo., [1913]. (Klny. Bpi Szle) - Z sztarsoji piszmennosztyi Uhorszkoji Ruszi (Magyar Oroszország régebbi írásbeliségéből. H.n., 1914. - Ének Igor hadairól és a palócokról. Ford. Varga Bálinttal. Bp., [1916] (Ukrán kvtár 2.) - Históriás énekek a rettenetes Iván czarrúl, ifiu testőrzőjérül és az vitéz kalmár Kalasnikovrul. Írta Lermontov Mikhál. [Ford.] Uo., 1924. [1923] - Literarne makresy. H.n., 1942. - Pocsatki drzckarsztva na Podkarpatyu. (A nyomdászat kezdetei Kárpátalján) H.n., 1942. - Mivel tartozunk az orosz irod-nak? [benne Puskin: Nulin gróf c. művének ford.] Szeged, 1949. - Bpen 1916. I. 20-1917: az Ukránia kéthetenkénti folyóir. tulajdonosa és fel. szerk-je; 1916: az Ukrán kvtár füzetsor. (1-7. köt.) kiadója és szerk-je. - Álnevei: Bilen'skij; Bilenyki [tót nyelvű írásai]; Rusinsky Belon [ruszin nyelvű írásai]; Mikes Hiador (Ethnographia 1903); Ruszkoczi (Kelet 1900. IV. 19); Sz.H. (Kelet); Sztrippai Hiador (P. Hírl. 1909); Sztrippay S. Hiador (Históriás énekek... c. művén); Sztrippay Sz. Hiador (Mo. 1917). 88

Szinnyei XIII:83, 1148. - Bonkáló 1935. - Ker. m. közél. alm. II:1047. - Zorja 1943:246. - Gulyás 1956:637. - Mayer 1977:255. - VL XIV:786. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.