🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztrilich
következő 🡲

Sztrilich Károly, Strilich (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1918. aug. 12.-1964. okt. 28.): pap, irodaigazgató. - Zentán éretts. A teol-t Szarajevóban végezte. Pappá szentelése után Szabadkán a ppi irodában dolg. 1939: Kalocsán az érs. iroda titkára. 1945: a helyi rendőrség elfogta, s Bp-re, az Andrássy út 60-ba vitte „ne táncoljunk a haza romjain” szavai miatt. Grősz József érs. az amerikai követségen járt közben érte, s néhány hét után szabadon engedték. 1951. V. 18: vele együtt ~et is letartóztatták, öt és fél évre ítélték (→Grősz és társai pere). 1956. II. 24: az Elnöki Tanács egyéni kegyelmével szabadult, Kalocsán irodaig. lett. 1963. IX. 8: Kecel plnosa, esp. - Bp-ről 1964. X. 28: a háború utáni első pp-szentelésről hazatérőben 3 paptársával (Mihályffy István hittanár [ő vezetett], Kujáni Ferenc helynök, Kovács Vince) autóbaleset áldozata lett. **

Sztrilich Ilona és Bereczky Tibor közlése

Sztrilich Pál (Pancsova, Torontál vm., 1900. jún. 14.-Bp., 1960. nov. 7.): fogorvos, cserkészvezető. - A bpi piar. gimn-ban tanult, 1916: teljesen árva lett, bátyja elesett, nővére is meghalt. 1918: éretts., bevonultatták, de már nem került a frontra. Orvostanhallg-ként 1919. IV: besorozták vöröskatonának. 1919-21: a Tudegy. Csendőrzászlóalj tagja. 1923: befejezte tanulm-ait, 1930. XII. 22: orvosdr-rá avatták. 1939: a bpi Fogászati Klinikán gyakornok, 1947: tanárs.; egyik feladata az asszisztensképzés. Vall. és pol. meggyőződése miatt távoznia kellett, a Közp. Stomatológiai Int. orvosa, majd főorvosa. 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. - 1913: a bpi piar. gimn-ban lett cserkész, ahol bátyja, Tamás rajvez. 1914: csapatával a Magas-Tátrában táborozott. 1921: Fehérvárcsurgón cserkésztiszti táboron vett részt. 1922: megszervezte a Bp-Esztergom közötti távjeladást, a Bükkben megrendezte az első cserkész sítábort, 1924: az első síversenyt a Normafánál. A Gilwell parkban (London mellett) tiszti vezetőképző tábort végzett. 1923: ausztriai és bajoro-i mozgótábort és Passautól Bp-ig dunai evezőtúrát vezetett, befejezte tanulm-it. 1924: a II. (dániai) dzsemborin sikerrel szereplő m. csapat kiképző tisztje és vez-je. Síversenyt rendezett, 1925: a 10 piar. csapat nagymarosi táborának parancsnoka. 1926: a (megyeri) →Nemzeti Nagytábor h. táborparancsnoka. 1927: létrehozta az őrsvezető- és tisztképző Hárshegyi Cserkészparkot, annak parancsnoka. 5 é. át a táborban lakott, 1927: vezette a világ első cserkész őrsvez. táborát, utóbb 16 tiszti vezetőképző tábor parancsnoka. 1929: megszervezte a Hárshegyi Őrsvezetők Körét (HÖK); a „forgószínpad rendszerű kiképzés” kezdeményezője, ahol nem az oktatók, hanem a hallg-k mentek a következő állomásra. 1928: orsz-os távjeladási versenyt szervezett. Vízi cserkészvez., a hazai síelés elterjesztője. 1929: a III. (angliai) dszemborin 50 fős őrsvez. rajjal vett részt. 1930: a Gilwell-parkban nemzetk. cserkésztiszti képesítést szerzett, orsz-os h. vezetőtiszt, a 31 általa szervezett tiszti tábor közül 16 vez-je is. 1933. VIII: a →Gődöllői Cserkész Világtalálkozón a szórakoztatási csop. vez-je, a műsorok felelőse. 1937: az V. (hollandiai) dzsemborin is részt vett. 1944: cserkész megbízatást nem vállalt. - A 'kárpótláskor' a cserkészet a Hárshegyi Cserkészparkot nem kapta vissza, az Adyligeten létesített új cserkészparkot ~ról nevezték el. - Írásai: Hajítás. Bp., 1930; A Csodaszarvas jamboreeja. Uo., 1934. (Gyakorlati cserkészélet és a jamboree), A m. úriasszony otthona. Uo., 1934. (A cserkészet nevelő hatásáról), Finno. 1940. Uo., 1940. (A finn cserkészmozg.); Örsvezetői notesz. Uo., 1934. (7. kiad. 1944). - M: A cserkészsegélynyújtás kis kátéja. Mócsy Jánossal. Bp., 1921. (A M. Cserkész kv-ei 3.) (5. kiad. 1933) - Tábori munkák. Uazzal. Uo., 1922. (Uaz 31-33.) (2. bőv. kiad. 1925) - Mit játsszunk? A M. Cserkész játékkv-e. Összeáll. Bánlaky Ödönnel, Hesz Istvánnal. Uo., 1923. (Uaz 54-56.) - A koppenhágai jamboree 1924. A m. cserkészcsapat munkája. Közreműködésével szerk. Hermann [Temesy] Győző. Uo., 1924. - Cserkészkv. Szerk. Temesy Győző. Főmunk. Előszó: Teleki Pál gr. Bev. Witz Béla. Uo., 1925. (A M. Cserkész kv-ei 76-78.) [9. kiad. 1935. (Filléres cserkészkv-ek 2-3.)] - A lassózás. [Nagy Főnök álnéven] + Fináczy Ernő: A síelés. Uo., 1925. (A M. Cserkész kv-ei 68.) - Az erdők ezermestere. Ranschburg Gézával. Bp., [1926] (Uaz 81-82.) - A Nagy Főnök levelei. 1. Indiániskola. [Berlin, 1926]; 2. Indián önvédelem. [Uo., 1927]; 3. Vadászösvényen. Bp., 1927. (A M. Cserkész kv-ei 84.); 5. Vad vizeken. (Vízbőlmentés) Uo., 1939. (Uaz 85.) - Nagytábori zsebkv. Szerk. Schrank Endrével. 2. kiad. Bp., 1926. - A jeladás. A jeladó különpróba részletes feldolgozása. Ifj. Zsembery Istvánnal. [Bp., 1927]. (A M. Cserkész kv-ei 83.) - Játékoskv. Bánlaky Ödönnel, Hesz Istvánnal. Bp. (ny. Pozsony), 1927. - A M. Cserkészszöv. legutóbbi évei. S.a.r. Vidovszky Kálmánnal Zsembery Gyulával. Uo., 1928. [OSZK-ban nincs!] - Vízicserkészet. Erczbrucker Aladárral. Uo., 1928. (A M. Cserkész kv-ei 94-95.) - Jamboree zsebkv. 1929. Szerk. Schrank Endrével. Uo., 1929. - Táborozási kv. Szerk. Bp., 1929. (A M. Cserkész kv-ei 118-120.) (2. kiad. 1933 sorozaton kívül) - Tengerre magyar! Vízitelepi ismertető. Szerk. Uo., 1929. - Szabadba fiúk! A Hárshegyi Cserkészpark ismertetője. Uo., 1929. - Csapatmenetrend az 19.. é. cserkészmunkára. Összeáll. Uo., 1931. - Gyakorlati tanácsok és fogások fogorvosok számára. [Bev. Máté Dénes] Uo., 1931. - Táborozási menetrend. 1. köt. Táborelőkészítés. 2. köt. Táborvezetés. Uo., 1931. - A gyakorlati örsvezető. Uo., 1932. (Örsvezetői kv-sorozat 4.) - A cserkészvezetői próbáztatás kiskátéja. Szerk. Uo., 1935. - Cserkész kv-jegyzék. [Nagy Főnök álnéven] Uo., 1937. - A cserkészpróbák. Szerk. Temesy Győzővel. [Bp., 1939?] - „Gyémántcsiszoló kövek” gazdaságossága korona- és hídmunkáknál. [Előadás] Uo., 1940. - Bpen 1933-36: A M. Cserkész színdarabjai sorozat 1-10. sz., 1934. X. 15-1941. VIII. 15: a M. Cserkész folyóir. és 1937: A M. Cserkész kis kv-ei sor. [1 köt. jelent meg] szerk-je. - Álneve és betűjele: Dr. Sz.P.; Nagy Főnök. Bo.J.-Fe.Má.-88

A Sajtó 1939:4. sz. - Orsz. Orvosi Kamara névjegyzéke. Bp., 1939:194. - Tudegy. csendőrtiszti zászlóalj tagnévsora. Uo., 1942:108. - M. Orvosok Szabad Szakszervezete címtára. Uo., 1947:64. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.