🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szongott
következő 🡲

Szongott Kristóf (Marosbogát, Torda vm., 1843. márc. 21.-Szamosújvár, 1907. jan. 24.): armenológus, történetíró. - Algimn-ot Szamosújvárt, főgimn-ot Gyulafehérvárt végzett. 1863: nevezték ki a szamosújvári algimn. mennyiségtan-ném. tanárának. 1884: egyben az ottani Ipartanoda ig-ja, 1894: az áll. főgimn. tanára. 1887. I: alapította, haláláig kiadta, szerk. és nagyrészt írta az Armenia folyóiratot, a m. nyelvű armenológia egyik legfontosabb forrásgyűjt-ét. 1905: a szamosújvári Örm. Múz. ig-ja. Munkái alapvetők az erdélyi örm-ek tört-ének megismeréséhez. Számos cikke jelent meg külf. örm. lapokban is. - Szamosújvárt 1887. I-1907. II: az Armenia m-örmény havi szemle szerk-je és kiadója. - Fm: A hazai örm-ek vezeték és keresztnevei. Kolozsvár, 1884. - Chorenei Mózes: Nagy-Örményo. tört. Ford. és jegyz. Szamosújvár, 1892. - Szamosújvár, a m-örm. metropolisz. Uo., 1893. (Örm-ül is, ford. Govrik J. Gergely. Bécs, 1895) - A m-honi örm. családok genealogiája. Uo., 1898. - Szamosújvár sz. kir. város monográfiája. 1-3. köt. Uo., 1901. - A mo-i örm-ek ethnográphiája. Uo., 1903. - A m-ok eredete és őslaka. Uo., 1906. - Szerk. az Armenia m-örm. képes naptárt. Szamosújvár, 1892. - Betűjele az Armeniában: Sz.K. K.D.

Kiss-Sziklay 1902:507. - Herrmann Antal-Papp Gusztáv: ~. Szamosújvár, 1907. (Klny. Armenia) - Szinnyei XIII:1064. - Pallas XV:794. - Erdélyi Szle 1943:4. sz. (Korbuly Domokos: ~ születésének 100. évford-jára) - Ethnografia 1968. (Dankó Imre: ~) - MÉL II:793. - Gulyás 1956:636. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.