🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szociális Missziótársulat
következő 🡲

Szociális Missziótársulat, SZM (lat. Societas Missionum, SM), 1908. nov. 19.-1950. szept. 7; 1989-: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény, eredetileg női szerzetes kongregáció, hivatásos szociális munkások egyházi és társadalmi szervezete. - →Farkas Edit alapította Prohászka Ottokár pp. támogatásával, közp. irányítója a Nővédelmi Hiv. volt. Tagjai Krisztus szociális királyságának megvalósulásáért dolg. Céljuk: az Egyh. szolgálata kat. szellemben megszervezett szoc. munkával; a társad. egyes rétegeinek közelítése egymáshoz, az értelmiség, ill. a gazdagabb rétegek érdeklődésének fölkeltése a szoc. munka iránt; szervezett, intézményes keret biztosítása a kat. szoc. tevékenységnek. 1912-23: támogatta a KLOSZ (→Katolikus Leányok Országos Szövetsége) születését. - A beltagok v. missziós nővérek fél v. 1 évi jelöltség után 1 évig zárt novic-ban élnek, majd 3 évig évenként, azután 3 évre szóló, végül örök fogadalmat tesznek. Közösségben éltek, fölvételüket 16-30 é. korukban kérhették. Öltözetük egyszerű fekete ruha zárt zubonnyal, bokáig érő szoknyával. Utcára sima, fekete kalapon kék fátyolt viseltek. Jelvényük a kékzománcos missz. kereszt, egyik oldalán az SM monogram, másikon: Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek. A kültagok 20 é. felüli világi nők voltak, 2 tag ajánlásával kérhették felvételüket. Fél v. 1 évi jelöltség után kültagfogadalmat tettek, ezután megkapták az SM jelvényt és keresztet. Gyűjtéseknél, gyűlések rendezésében segítettek, irodai munkát vállaltak. Minimális tagdíjat fizettek. A kültagság, mintegy harmadrendként, összekötő szerv volt a beltagság (nővérek) és az országos szervezeti tagság között. Az Országos Szervezet a külső, alkalmi, intézményen kívüli szoc. munkát végezte. - A ~ hivatalos lapja (1912-14: az Értesítő, 1915. III-1918. I: A Keresztény Nő, 1918. III-1922: a Magyar Nő, 1923-25: és 1928-44: a Keresztény Nő) tagilletmény volt. - A tagok évenként húsvéti lelkigyakorlaton, havi konf-kon vettek részt, melyeket Bpen 25 é. át Prohászka Ottokár, halála után →Bíró Xavér Ferenc, majd →Bangha Béla tartott az Egyetemi tp-ban. - 1923. I. 3: az alapító a beltagoknak új, jezsuita konst-kon alapuló szabályzatot adott, mire a nővérek egy része →Slachta Margit vezetésével kivált a ~ból és megalapította a →Szociális Testvérek Társaságát (SZTT); IV. 19: Prohászka a ~ot kikérte a prímástól, átvette az ordinárius tisztet, s az Anyaházat áthelyezték Csobánkára, a székesfehérvári egyhm. ter-ére. - Házaik: 1908: Bethánia menhely (Bp., X. Elnök u. 11.); 1909: Szikszón anyaház és novic., lelki ig-ja →Mázy Engelbert OSB; Bethánia gyermekotthon (Bp., I. Bíró u. 6., 1912: áttelepítették az I. Németvölgyi u. 49-be); 1911: Nővédelmi Hivatal (Bp., IV. Ferenciek tere 7.); Bp., I. Krisztina krt. 125.: 2. anyaház, beltagok nevelőint-e; 1914-18: Székesfehérvárott, Szikszón és Sarkadon sebesülteket ápoltak, Bpen hadi fehérneművarrodát, vidéken Nővédelmi Hiv-okat, napközi otthonokat, népkonyhát állítottak fel; 1917: Mária Mercedes Otthon, →Ottokár Hadiárvaház (Bp., XIV. Erzsébet kirné u. 15-17.); 1918: erdélyi menekülteket segélyeztek; 1919: kertészeti munkát vállaltak. 1920: megszervezték a →Keresztény Női Tábort a nemzgyűl. választásokra (Slachta M. nemzgyűl. képviselő lett). 1922: Temesvárt, Dettán (Temes vm.) és Nagyváradon nyitottak házat, megalakult az önálló rtart. Bpen 16 helyen vasárnapi délutáni gyermekfoglalkoztatót nyitottak, és megalakították a kerületi csop-okat. 1925: Balatonbogláron →Szentiványi Róbert segítségével nyílt meg az első vidéki ~i ház. A vidéki vezetőknek fél, 1924: 2 é. bentlakásos tanf-ot indítottak. 1926: átépítették a Krisztina körúti anyaházat. 1927: Nagykanizsán megkapták a volt szabadkőműves páholy épületét, Dunaföldváron egy alapítványi házat. 1928: a novic-t áttelepítették a kassai pp. volt hejcei nyaralójába. - 1950: a ~nak 200 nővére és számos külső munkatársa volt. - 1922: Jozeph Schrembs pp. hívására 3 nővér telepedett át Clevelandbe. 1923: 180 gyermeket készítettek első áldozásra, 1926-ig 100 munk-sal 1264 gyermeket oktattak a hitre, 1848 családot látogattak, 1220 gyermekkel foglalkoztak ifj. klubokban. A nővérek száma is egyre nőtt (1932: 4595), s a pp. kérésére 1933: önálló, egyhm. szerzetet alakítottak. Ettől kezdve m. jellege egyre csökkent, 1948: tisztán amerikai lett. Az 50-es évek végén újabb nővérek érkeztek, a Burton melletti Máriapócs kegyhelyen telepedtek le. 1978: megnyitották a Mindszenty Öregotthont 200 személy részére. - Mo-i intézményei 2006: Bp., I. Krisztina krt. 61/a: közp., ill. Farkas Edith Szeretetotthon idős tagok és világiak részére; XII. Tusnádi u. 18.: Názáret Otthon; Szikszó: Betánia Óvoda és Betánia Szeretetotthon; Keszthely: Farkas Edith Gazdasszonyképző és Szociális Gondozó és Ápoló Szakisk. Csobánkán a cserkészekkel Eu. Cserkészpark, a főépületben idősek otthonának létrehozását tervezik. - 2006: 29 nővére van. **-r.k.-Mi.A.

A mi naptárunk az 1926. évre. Bp., 1925. - A 20 é. ~. Bp., 1928. - MKA 1929:730. - A 22 é. ~ rövid ismertetése. Bp., 1930. - ~. Elnöki útmutató... 1930-31. Uo., 1930; 1941-42. Uo., 1941. - A ~ konstitúciói. Uo., 1931. - ~ 1908-1933. Bp., 1933. (A Ker. Nő ünnepi száma a ~ 25 é. jubileuma alkalmából) - Illyefalvi 1935:586. - A ~ Orsz. Szervezetének alapszabályai. Uo., 1941. - Mihalovics 1942:307. - A ~ kültagságának szabályzata. 2. kiad. Uo., 1943. - A ~ rövid ismertetése. Uo., 1943. - A ~ Orsz. Szervezetének vezérkv-e. (Irányzat és gyakorlat) Uo., 1944. - Török 1978:435. - Schem. Strig. 1997:530. - Miklósházy 2005:131.