🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Slachta
következő 🡲

Slachta Margit, Schlachta, zadjeli és nádasi (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1884. szept. 18.-Buffalo, N.Y., USA, 1973. dec. 6.): a →Szociális Testvérek Társaságának alapítója. - A felső leányisk-t Kassán, a tanítóképzőt Kalocsán végezte. Győrött a polg. leányisk., Bpen a II. ker. tanítóképző tanára. Megismerkedett a kat. munkásnők szervezetének megalakításán fáradozó →Korányi Saroltával, akinek segítségével 1908: No-ban a szoc. munka módszereit oktató tanf-on vett részt. - Elsőként lett tagja 1908: a →Farkas Edit alapította →Szociális Missziótársulatnak (SM), mely 1914: elhatározta, hogy a leányifjúságot is bevonja a szoc. nevelés körébe, ennek megszervezésével őt bízták meg. ~ a 16 évnél idősebb leányokból X. elejére megalakította a SM Leányklubját. Első karácsonyi rendezvényükön ismerkedett meg →Stadler Friedával, akit Berlinbe küldött a munkásleányok problémáinak tanulmányozására. 1923: a Leányklub egyesült a →Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ) →Buttykai Antal alapította ágával. - Közben ~ 1918: részt vett a Kerszoc. Párt szervezésében, 1919 őszétől az általa szervezett →Keresztény Női Tábor vez. tagja és egyik alelnöke. A →Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának 1920. III. 25: a nemzgyűl. pótválasztásokon megszerezte Bp. I. ker. mandátumát, amiben nagy szerepe volt a Leányklubok szervezésének. ~ volt az első m. női képviselő. Jelmondata: „Hiszek minden jog forrásában és minden törvény szerzőjében, az egy örök Istenben”. - 24x szólalt föl a nők és a csecsemők védelmében, a nők szavazati jogáért, megszavazta a botbüntetést, a nincstelenek földhöz juttatását, de tiltakozott a kat. nagybirtok szétverése ellen. Elérte, hogy a totalizatőr-adó felét a főv. kapja karitatív célokra. Az orosz hadifogságban levő m-ok érdekében 1921: a világ összes nőihez fölhívást intézett. 1920-23: tagja volt a főv. kat. biz-nak. - 1923: mandátuma lejárta után elöljárója, Farkas Edit ki akarta vonni a pol. életből. ~ azonban folytatni akarta ezt a munkát, a KLOSZ-szal is szorosan együtt akart dolgozni, ezért 42 társával 1923: megalapította a Szociális Testvérek Társaságát (SZTT). 1924-26: ~ É-Amerikában munkálkodott, hogy erősítse a Kaliforniában és Kanadában is gyökeret eresztett SZTT telepeit. - Hazatérve visszavonult a SZTT vezetésétől, s újra szervezni kezdte az 1918: alapított Katolikus Női Pártot. Ennek listáján 1930: közs. választáson a bpi XIII. választóker-ben tvhat. biz. tag lett, 1931: az ogy. választásokon nem vehetett részt. 1934: megalapította a →Katolikus Női Szociális Képzőt. 1944: a ném. megszállás alatt életveszélyt vállalva mentette a zsidókat. 1945. XI: a nemzgyűl. választásokon pártonkívüli jelöltként a Polg. Dem. Párt listáján került a parlamentbe. A közt. államforma ellen szavazott (mint a kat. m-ok képviselője, a Szent Korona alattvalója királypárti volt). 1947. IX: a nemzgyűl-en a Ker. Női Tábor képviselője. Egy beszéde miatt 60 napra kizárták az ülésekről. Az 1949. VI-i választásokon a ppi kar már nem merte támogatni, húgával, Irénnel együtt hamarosan az USA-ba távozott, s a SZTT buffalói rházában élt. - Írása: Földnépe Naptár 1925. esztendőre. (Bp., 1924: Mit akar a Női Tábor?) - M: Amerikai levelek. H.é.n. - A M. Jövő leánynaptára 1921/22 - 1924/25. (3 db.) Összeáll. Uo., 1923. - Leányok naptára. 1923/24. Összeáll. Uo., 1924. - Elkapott sugarak. (Útirajz) Bp., 1928. (2. bőv. kiad. 1928) - A puszták rejtekéből az élet centrumába. Uo., 1929. - A Kat. Női Szociális Képző. Uo., 1938. (új kiad. 1943) - A penitenciatartás lélektani megvilágításban. Művelt nemhívők részére. Írta Slachta Irén. Ang. eredetiből szabadon áttette. Uo., 1939. - Pünkösdi tűz. Uo., 1944. - Sugárzó élet. Válogatás ~ testvér gondolataiból. Szerk. Söjtöry Ágota. Uo., 1993. - Bpen 1915. III. 25-1918. I: a kéthavonkénti A Keresztény Nő szerk-je; 1918. III-1920. II: a Magyar Nő, 1934-1945. XII: A Lélek Szava fel. szerk-je, 1939. I-1940. I: A Dolgozó Nő fel. szerk-je és kiadója. 1940. I-X: A Testvér fel. szerk-je és fel. kiadója, 1946. I. 28: a Jólétünknél Előrevalóbb Becsületünk röpirat szerk-je. B.Ma.-88

Nemzgyűl. alm. 1921:123. (s.v. Schlachta!) - ~, az első m. nőképviselő pol. működése. Uo., 1922. - Kerkápoly 1930:1006. - Bozzay 1931:848. - György 1931:229. Arck.- Ker. m. közél. alm. II:962. (s.v. Schlachta) - Kemény 1942:182. (s.v. Schlachta) - Lévay Jenő: Szürke kv. Uo., 1946. - Zadjeli ~ a Szociális testvérek Társaságának alapítója 1884. IX. 18-1974. I. 6. Buffalo 1975? - Danubian Historical Studies 1988. (Action of M. S. to rescue Slovakian jews. Kiad. Schmidt Mária.) - Tanulm-ok és cikkek a főv. gyermekvédelem köréből. Bp., 1991. (Mona Ilona: A Kat. Női Szociális Képző tört., pedagógiája és módszertana) - Viczián 1995:186. (204., 697., 934., 1154., 1813) - Mona Ilona: ~. Bp., 1997. - Nemzgyűl. alm. 1945-47. 1999:519. - História 2000. (Balogh Margit: A keresztény feminizmus. ~ életútja.) - Kampis Sarolta és Kálmán Orsolya közlése - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.