🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerednyei
következő 🡲

Szerednyei (1944?-ig Szloboda) János (Szerencs, Zemplén vm., 1920. máj. 26.-Vorosilovka, Ukrán SZSZK, 1947. júl. 26.): káplán. - 1944. VI. 11: Kassán pappá szent. Tarcalon kp. XI. 22: amikor a szovjet csapatok megszállta faluban összegyűjtötték a →malenkij robotra kijelölteket, ~ megpróbálta kieszközölni a 120 begyűjtött tarcali fiatal férfi és nő (a 4004 lakos 3 %-a) elengedését, ennek elutasítása után legalább egy házaspárét. A szovjet parancsnok fölajánlotta, hogy a házaspárt szabadon engedi, ha átveszi helyüket. Mád, Tállya, Monok, Bodrogkeresztúr, Ond, Rátka összeszedett fiataljaival együtt kb. egy hétig, a szállító vagonok összeszedéséig, a szerencsi járásbíróságon voltak bezárva. 1945. I. 31: indították el őket, a fűtetlen vagonokban 17 napi utazás után érkeztek meg a szovjet munkatáborba. A 7144/1223 sz. láger II. százada 542. sz. foglyaként bányaszerencsétlenség áldozata lett. Rabtársa, →Patrik József temette el, akivel titokban olykor misézett és szentségeket is kiszolgáltatott. Verseit és hegedűjét - 33 hónap robot után - rabtársa, keresztapjának leánya, Örkényi Ilona hozta haza a Don-medencéből. Tiszteletére 1991. X. 12: „Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Szerednyei János áldozópap emlékére, aki szívében hordozta az Úr törvényét. Önfeláldozón ment híveivel a Szovjetunióba, ahol 1947. július 26-án halt meg. Szeretettel a tarcali római katolikus egyházközség, 1991.” szöveggel márványtáblát avattak a tarcali r.k. tp-ban. 88

Új Ember 1989. VIII. 9. (Sinkó Ferenc: Nyája között nyugszik a pásztor) - Havasy 1990:415. - Szántó 1991:32. - Áldás 1991. VIII. 12. (Szántó Konrád: Papok a pokolban) - Szabad Föld 1992. VI. 30. (Bajor Nagy Ernő: Még egyszer Tarcalról) - Hetényi Varga III:260. (versrészletekkel) Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.