🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerednye
következő 🡲

Szerednye, v. Ung vm. (Szerednye, Ukrajna): 1417: Zerednye. - 1. vár. Egyesek szerint a templomos lovagrend építette a 13. sz-ban. Később a pálosoké, majd a Pálóczi, Dobó, Lórántffy és a Rákóczi család birtokolta. 1603: cs. katonaság szállta meg. A kuruc időkben leégett, de újjáépítették. Később romlásnak indult. Az erősen romos négyzetes lakótornyot négy sarokbástyával ellátott védőfal övezte, amely elpusztult. - 2. kolostor. A 12. sz: a templomosoké, helyükre 1380: a jánki (Szatmár vm.) ktorból pálosok jöttek. Megszűnésének ideje nem ismert, romjai 2003: is állnak. - 3. plébánia a v. szatmári egyhm. felsőungi esp. ker-ében. 1805: alapították. Tp-át 1806: Szt Lukács tiszt-ére sztelték. Org-ját a 20. sz. elején a →Rieger gyár építette. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m., ném., szl.; 1940: ruszin, m., szl., ném. 2003: a lit. nyelve szl., ukrán. - Filiái 1917: Andrásháza, Antalóc, Bacsó, Horlyó, Lehóc, Köblér, Nagyláz, Oroszkomoró, Ungcsertész, Unggesztenyés, Ungordas, Ungsasfalva, Ungtölgyes. - Plébánosai: Muncsko Pál, 1906: Buzinkay Gyula, 1913: Krasznay Zsigmond, 1915-23: Havasi József, ?: Felhő (Fuchs) Gyula, 1936-45: Tóth József, 1947: Horváth Ágoston, 1956-67: Csáti (Czap) József; 1991 e. Zsarkowszky Péter. - 4. g.k. esperesség a v. munkácsi egyhm-ben. Parókiái 1904: Antalóc, Dubróka, Horlyó, Iglénc, Köblér, Lehóc, Orlyova, Oroszkomoróc. - 5. g.k. parókia. 1771: már létezett. Tp-át Nagyboldogasszony tiszt-ére szent. Akv. 1789-től. Anyanyelve 1880: rutén. - Kabáczky Rezső (1885-1973) esp-t 1945: a szovjetek 8 é. ítélték; Karagandából 1954: tért haza. - Újhelyi József (*1913) parókust 1949. V. 29: eltiltották a működéstől; 1950. VI. 3: letartóztatták; VII. 30: 25 é. ítélték; 1956. II. 24: Karagandából szabadult; Ungvárott kőművesek mellett, 1967-től ~n gumiüzemben kapott munkát. - Lakói 1904: 529 r.k., össz. 1326; 1910: 881 m., 642 ruszin, 193 ném., 134 szl., össz. 1867; 1940: 640 r.k., 1287 g.k., 7 g.kel., 8 ev., 56 ref., 619 izr., össz. 2617; 1969: 3025; 1979: 23 or., 1375 ukrán, 25 m., 112 szl., össz. 1547; 1982: 4200; 1993: kb. 550 r.k. Bá.B.-**-B.L.B.

Schem. Univ. 1842:622; 1904:118. - Schem. Szat. 1901:92. - Gerecze II:962. - Műemlékvédelem 1971:163. (Gömöri János: A Pálócziak ~i és sárospataki lakótornya) - Deschmann 1990:67. - Németh Adél: Kárpátalja. Bp., 1991:59. - Hetényi Varga I:493, 524. - Botlik-Dupka 1993:219. - Pápai 2003:159. (Mindenszentek-temetőkpna is)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.