🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerecz
következő 🡲

Szerecz Imre Alajos (Murafüzes, Vas vm., 1890. jún. 13.-Keszthely, 1972. febr. 13.): plébános. - A kőszegi és keszthelyi gimn-ban tanult, ahol éretts. 1909. VIII. 15: belépett a csornai prem. r-be, a teol-t 1909-10: Csornán, 1910-13: Fribourg-ban (Svájc) s az Eötvös Koll. tagjaként a bpi tudegy-en hallg., 1913. VIII. 15: szerz. fog-at tett, 1914. VI. 7: Győrött pappá szent., 1916. VI. 27: a bpi tudegy-en drált, VI. 28: m-lat-fr-ang. szakos tanári okl-et szerzett. 1916: Keszthelyen a prem. gimn. tanára, 1936: ig-ja, 1938: házfőn-h. is, a szombathelyi tanker. és a kat. középisk-k m. nyelvi tanulm. felügyelője, a Kat. Középisk. Tanács és kv-bíráló biz. s a vm. tvhat. biz. tagja. 1941: fölvették a veszprémi egyhm-be, 1941. VII: Keszthelyen adm., 1942-1963. VIII: nyugdíjazásáig plnos és 1942: hahóti javadalmas apát. 1931-: a veszprémi Egyházműv. Biz. tagja. - 1941. IX. 15-1942. VI: a Keszthelyi Kat. Tudósító fel. szerk-je. - Cikkei: Keszthelyi reálgimn. értes. (1926/27-1929/30), Neuv. Revue Hongr. (1936, 1939), Élet. - M: Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei. Bp., 1916. - Útleírások az Életben (Hungarus néven) H.é.n. - Ang. szemmel Keszthelyen 120 évvel ezelőtt. Szemelvények Richard Bright 1815. é. útleírásából. Ford., bev. és jegyz. Keszthely, 1935. (új kiad. Veszprém, 1970) - Álneve: Hungarus (Élet). 88

Directorium praem. de Csorna 1927:6. - Zala m. sajtóbibliogr. 1978:60. (117.) - Pfeiffer 1987:982. - Prem. bibl. 1996:323. (226.) (s.v. Szerecz Imre Alajos) - Diós 1999:211. (4852.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.