🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szendrey
következő 🡲

Szendrey Bonaventúra Zoltán, OFMConv (Miskolc, Borsod vm., 1910. nov. 4.-): házfőnök, plébános. - Miskolcon éretts. 1928. XI. 18: Assisiben öltözött be és végezte a teol-t. 1934. IX. 2: uo. pappá szent. Hazatérve Miskolcon a Szt Ferenc fiúnev. int pref-a, majd vicerektora. A miskolci rház utolsó főnöke. 1950: Miskolc-Nagyboldogasszony lelkésze, 1951: a Szt István pléb., 1953: Nyírbéltek plnosa. - Cikkei 1935-48: a miskolci lapokban. - M: Minorita szerzők munkái marosvásárhelyi rházunk kvtárában. Kz. 1942. 88

Schem. OFMConv 1942:48; 1950:33. - Monay 1953:114. - Schem. Agr. 1975:136.

Szendrey Zsigmond (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1879. febr. 28.-Balatonfenyves, 1943. máj. 26.): gimnáziumi tanár, néprajzos. - Szatmárnémetin éretts., 1906: a bpi egy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Pécsett, Gyöngyösön, Bártfán, 1907: Makón, 1912-18: Nagyszalontán gimn. tanár, ahol 6 é. vez. a Folklore Fellows helyi gyűjtését, a m. néphit, mondák és szokások néprajzát kutatta. 1919: a bpi II. ker. Mátyás kir. főgimn., 1929-39: nyugdíjazásáig a pesterzsébeti Kossuth Lajos Reálgimn. tanára. Földolgozta Arany János és Jókai Mór művei népr. anyagát, a nevetőfejfa-költészet apróságait, a naptárak, kalendáriumok népr. anyagát, a falucsúfolókat, a fonóházak belső életének hagyományait, az étkezési szokások vallástört. kapcsolatait, a növény-, állat- és ásványvilágnak, a halottaknak, szentelményeknek és eljárásmódoknak a varázslatokban levő szerepét, a varázslatok eszközeit, a babonák kor- és jellemfestő jelentőségét. A M. Népr. Társ. tagja; 1926: a SZIA III. r. tagnak jelölte. - M: Útmutató a néphagyományok és népr. tárgyak gyűjtésére. Nagyszalonta, 1918. - A néphagyományok gyűjtésének módszere. Bp., 1920. (A M. Népr. Társ. Propaganda Biz. kiadványai 4.) - Katonanóták a fogságból. Uo., 1923. - Nagyszalontai gyűjtés. Kodály Zoltán közrem. szerk. Uo., 1924. (M. Népköltési gyűjt. 14.) - Zemplén vm. néphagyományok. Sátoraljaújhely, 1925. (Klny. Zempléni Újs.) - Falucsúfolóink. Uo., 1927. (Klny. Ethnogr.) - Lakodalmi kurjantások. Szeged, 1929. (A Szegedi Alföldkutató Biz. Kvt-a IV. 4.) - M. népszokások a fonóban. Uo., 1929. (Klny. Ethnogr.) - Népszokásaink lélektani alapjai. Uo., 1934. (Klny. uo.) - A halottak, szentelmények és eljárásmódok a varázslatokban. Uo., 1939. (Klny. uo.) - A nép élő hitvilága. Uo., 1939. (Klny. uo.) - Részletek a készülő m. babonaszótárból. 1-2. r. Szendrey Ákossal. Uo., 1940-41. (Klny. uo.) - Évnegyedi szokásaink és babonáink. Uo., 1941. (Klny. uo.) - Kz-ban maradt a fiával, Ákossal (1902-65) együtt készített M. néphit és népszokás lex. - Az Emericanának 1924. IX-1925. XII: fel. szerk-je és kiadója, 1926. I-II: fel. szerk-je. 88

Kalmár 1907:110. - Középisk. tanárok névkv-e 1928/29:15; 1930/31:157. - Ethnogr. 1943:2. sz. (Berze Nagy János) (†máj. 26.) - Irodt. 1943:152. (†máj. 28.) - MIL III:196. (†máj. 28.) - MÉL II:748. (†máj. 28.) - Viczián 1978:52. (127.) - MNL IV:644. Arck.


Szendrey Miklós →Boér (1941-ig Bittenbinder) Miklós, id.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.