🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szarka
következő 🡲

szarka (lat. Pica pica): a varjúfélék családjába tartozó, fekete-fehér-zöldes, fémesen csillogó tollazatú, hosszú farkú madár. - Fészekrabló, a fényes, mozdítható tárgyakat elragadja. A néphit szerint előre jelzi az ember halálát: a →Jézus születése-képeken a kereszthalálra utal. A „tolvaj ~” a hívek lelkét elrabolni akaró gonosz jelképe. - Kk. Jézus születése-képeken gyakran látható, vsz. a „korai halált” jelenti. A ~ és a →bagoly az ördögöt, a szerencsétlenséget, a gonoszságot és a lelkek üldözését jelképezi. A 17. sz: még kalitkában tartották és beszélni tanították. **

Lipffert 1976:27. - KML 1986:283.

Szarka Gáspár, lukafalvi, SJ (Lukácsfalva?, Vas vm., 1635. aug. 10.-Hrussó vára, Nyitra vm., 1683. okt. 18.): rektor. - 1653. X. 7: Laibachban lépett a JT-ba. 1670 k. Trencsénben rektor és novícmester, Nagyszombatban az egy. kancellárja, majd rektora. Thököly katonái betegágyból hurcolták el, s előbb Léván, majd Hrussón tartották fogva. Társainak megjövendölte Bécs és Esztergom felszabadulását. - Fm: Liber de vera religione. Nagyszombat, é.n. - Regulai a Jezus Társaságának, Azokkal együtt, mellyek kiváltképpen az Coadjutorokhoz tartozandók. Uo., 1681. Ford. 88

Szinnyei XIII:399. (*Lukafalva) - Velics II:87. (*Lukácsfalva)

Szarka Géza, vitéz (Bük, Sopron vm., 1897. dec. 26.-Székesfehérvár, 1974.): leánygimnáziumi tanár. - A soproni bencés gimn-ban tanult, az I. vh-ban önkéntes, újonckorában magántanulóként végezte a 8. o-t, az orosz fronton megsebesült (keresztcsontját el kellett fűrészelni). 1921: Bpen az Eötvös Koll. tagjaként m-ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1922: drált. 1921-49: a székesfehérvári B. Margit Leánygimn-ban tanított, 1926: vitézzé avatták. 1930: a berlini Coll. Hung. ösztöndíjasa. 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Irod. és Műv. Társ. eln. 1945: Székesfehérvár ostromakor lakását szétrombolták. 1948: félfizetésre ítélték, 1949: elbocsátották. 8 tagú családjával kántorkodásból és óraadásból élt, 1951-56: a ppi kvtár kvtárosa, 1957-1958. VII. 1: nyugdíjazásáig ált. isk-ban tanított. - Színműve: Rádiókalózok. Ifj. vj. (bemut. Székesfehérvárt) - M: Elnémult ajkak. Reg. Bp., [1928] - Szt Erzsébet. Misztérium. Székesfehérvár [1932] (bemut. Székesfehérvárt) - Örvény. Reg. Bp., [1935] (Élet reg-ek) - Székesfehérvár ünnepi éve 1938. Székesfehérvár, 1939. - Fehér vár. A Székesfehérvári Vörösmarty Társ. évkv-e. Szerk. (Uo., 1942: Székesfehérvár szellemi arca) - Az osztály nem hagyja magát. Ifj. reg. Bp., [1943] - Hívom az élőket. Novellák. Uo., 1964. 88

Barthos-Csetri 1923:194; 1925:150. - Bpi dri ért-ek 1921/22. Bp., 1925:10. (Petőfi és a ném. pol. költészet) - Barthos-Csetri-Luttor 1931:176, 241. - Fejér vm. 1937:347. - Városi leánygimn. értes. Székesfehérvár, 1938, 1940. - A Sajtó 1939:8. sz. - Saád 1983:337. Arck. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szarka Gyula, felsőőri (*Túriszakállas, Komárom vm., 1889. okt. 30.): gimnáziumi tanár. - Vácott éretts., a bpi tudegy-en lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1912: drált. 1911-13: Szentgyörgyön (Pozsony vm.) gimn. tanár, 1913. X: egyéves önkéntesként bevonult katonának, zászlósként 1914. VIII: a harctérre került, 4 havi megszakítással a vh. végéig az arcvonalakban szolgált. 1918: főhadnagyként szerelt le. 1918. XI-1928: a ceglédi gimn., 1928-42: az újpesti Áll. Könyves Kálmán Gimn. tanára. - M: A váci domonkos konvent tört. Bp., 1912.- Archeológiai séták Poszonyszentgyörgy város emlékei között. Pozsony, 1913. - Toporoutz. Visszemlékezések. Írások Savoly honvéd „Piszkáld ki” dandár toporoutzi harcairól. Vác, 1917. - A váci egyhm. tört. földrajza a török hódítás korában. Uo., 1940. 88

Barthos-Csetri 1925:70. - Barthos-Csetri-Luttor 1929:168; 1931:184. - Jámbor 1942:306. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szarka Kolumbán Gyula, OSB (Zsebeháza, Sopron vm., 1860. ápr. 4.-Kőszeg, 1890. jan. 27.): gimnáziumi tanár. - 1878. VII. 28: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1884. VII. 4: ünn. fog-at tett, 1885. VII. 6: pappá szent. Esztergomban, 1886: Pápán, 1889: Kőszegen gimn. tanár. - Írása: pápai bencés gimn. értes. (1887/88: Antik róm. papok) 88

Balogh 1941:66. (†jún. 27.) - PN 1987:119. (925.) (†jan. 27.)


Szarka Ilona M. Lujza SZINT (Nemsó, Trencsén vm., 1894. aug. 13.–Vác, 1964. dec. 6.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1913. XII. 30: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1916. VII. 19: uitt tette. Kapuváron népisk. tanítónő. – 1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.