🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalay
következő 🡲

Szalay Alajos (Bősárkány, Sopron vm., 1910. máj. 28.-Győr, 1945. márc. 28.): káplán. - A győri Czuczor Gergely Bencés Gimn-ban éretts., a Győri Hittud. Főisk-n tanult, 1935. VI. 23: pappá szent., a Rákóczianum tanulm. felügy-je, 1937: Csornán kp., 1942-43: a Pázmány Péter Tudegy-en tanult és egyházjogból drált. 1944. IX. 1: a győr-nádorvárosi Szt Kamillus egyhközs. kp-ja. A szovjet katonák a tp. folyosóján agyonlőtték. Bősárkányban V. 10: temették. 1997: emléktábláját a Szt Kamillus-tp. falán helyezték el. 88

Schem. Jaur. 1943:164. - Bindes Ferenc-Németh László: „Ha engem üldöznek...” Bp., 1991:62. - Győri életr. lex. 2003:316. Arck.

Szalay Albin László, OPraem (Bp., 1895. márc. 24.-Pannonhalma, 1992. febr. 9.): tanár. - Apja László a Stephaneum nyomda műszaki vez-je volt. ~ a bpi piar. főgimn-ban 1913: éretts. Jászón 1913. IX. 1: lépett a r-be. A teol-t Jászón és a bpi →Norbertinumban végezte. Első fog-át 1914. IX. 8: uo., örök fog-át 1918. VIII. 11: Csornán tette. VIII. 25: Győrött sztelték pappá. A bpi tudegy-en 1920: mennyiségtan-természettan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. A Szegedi Ferenc József Tudegy-en 1924: kánonjogi dr. - 1919: Keszthelyen, 1930: Szombathelyen gimn. tanár. 1934: Csornán alperjel és újoncmester, a prép. tanács tagja, házfőnök és tanár. 1938: Keszthelyen házfőn. és tanár, 1941: ig., 1948: házfőn. és hitoktató. - 1941: a Kat. Isk. Főhatóság ált. tanulm. felügy-je, 1942-50: a Veszprém egyhm. prem. nővérek ppi biztosa. - A szétszóratáskor 1950. VI. 19: Máriabesnyőre internálták, VII. 18: vizsgálati fogságban Bpen, majd internálótáborban Kistarcsán. 1951. II. 5: szabadult, rokonainál élt Rákoshegyen. 1985-: a Pannonhalmi Szoc. Otthon lakója. - Írása a Keszthelyi Prem. Gimn. Évkönyvében 1942/43. (Intézetünk múltja) - M: Rabmadár. Cserkészoperett. Klempa Károllyal. Szöveg: Pohárnok Jenő. Győr, 1928. r.k.

Szalay Alfréd Imre, OCist (Győr, Győr vm., 1823. okt. 13.-Fonyód, 1903. júl. 18.): főgimnáziumi igazgató, perjel. - 1842. IX. 22: lépett a r-be, 1847. VIII. 19: szerz. fog-at tett, VIII. 24: pappá szent. 1847-48: Bécsben teol. hallg. 1848: Nagyesztergáron lelkész, 1849: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1850-51: Bécsben egy. hallg., 1851-52: Zircen újoncmester és tanár, 1852: teol. dr., Egerben gimn. tanár, 1859: Zircen újoncmester és tanár. 1865: Pécsett főgimn. ig. és házfőn. 1884: Polányban lelkész, 1887-1903: zirci perjel. - Cikkei: Religió (1851: Valamit a zirciekről), Ciszterci-rendi főgimn. ért. (Pécs, 1867: A ciszterci rend pécsi kat. főgimn. a és társháza) - M: Zászlószentelési beszéd, melyet a pécsi kath. főgimn. díszlobogója fölszentelése alkalmával 1868. VI. 10. a pécsbelvárosi plébtp-ban tartott. Pécs, 1868. 88

Szinnyei XIII:312. - Lakatos 1914:200. - Schem. Cist. 1942:218.

Szalay Antal (Döbrököz, Tolna vm. 1800. jún. 12.-Pécs, 1863. szept. 3.): kanonok. - A bölcs-et Pesten, a teol-t Pécsett végezte, 1823. VIII. 6: pappá szent. Ertényben, Kónyiban és Mohácson kp., Sásdon h. plnos, majd 28 é. plnos. 1859. XI. 15: szegyh-i knk. - M: Octavia vegyes házassága. Pécs, 1841. - Legyünk igazságosak. Uo., 1843. 88

Szinnyei XIII:314.

Szalay Emil Károly, OFM (Kolozsvár, Kolozs vm., 1913. márc. 30.-): szerzetes. - 1934. VIII. 29: lépett a kapisztrán rtart-ba, 1939: IX. 2: szerz. fog-at tett, 1943?: pappá szent. Pécsett, 1948: Bpen hitokt. - M: Assisi Szt Ferenc virágos kertje. Előszó: Schrotty Pál. Rajzolta Barta Ernő. Bp., 1942. 88

Schem. Cap. 1940:55; (1948: nincs) - Pilinyi 1943:252. - Tóth 1948:127. (itt dr.)

Szalay Erzsébet Anakléta, KN (Hegykő, Sopron vm., 1894. márc. 19.-Hegykő, 1969. jan. 23.): szerzetesnő. - 1910. VII. 21: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1914. VII. 22: tette. Pozsonyban, Székesfehérvárt, Nyíregyházán betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Hegykőn kántor. r.k.

Szalay Ferenc (Hegykő, Sopron vm., 1930. febr. 20.-Sopron, 2003. okt. 22.): plébános. - 1955. VI. 19: pappá szent., Bezenyén, 1957: Ácson kp. Pol. hajsza indult ellene „ellenforradalmi” tevékenysége miatt. Szüleinél rejtőzködött, amikor 1957. VI. 17: letartóztatták. Azzal vádolták, hogy 'lefegyverezte a hegyeshalmi határőrséget, összekötő futár volt Bécs és Bp. között'. Bár soha nem járt sem Bécsben, sem Hegyeshalomban, I. fokon 6, II. fokon 4 év börtönre ítélték, amit Márianosztrán töltött. 1959: szabadult, Écsen, 1959: Győrszigeten, 1961: a soproni Várospléb-n, 1962: a soproni Szt Margit lelkészségen, 1964: Tatabánya-Felsőgallán, 1967: Komáromban kp. 1969: Szilsárkányban, 1988: Csornán plnos. 1998: tb. knk., 1999: a soproni Isteni Megváltóról nev. Nővérek tp-ának ig-ja. 88-**

Schem. Jaur. 1947:156; 1986:172; 1994:44; 1996:47. - Hetényi Varga 1999. I:319. Arck.

Szalay Gyula (Böhönye, Somogy vm., 1865. ápr. 28.-Kiskunfélegyháza, 1937. febr. 12.): főgimnáziumi tanár. - Kaposvárt és Veszprémben tanult; 1881. IX. 2: lépett a piar. r-be, 1883-84: a gimn. 7-8. o-át Kecskeméten, a teol-t 1884-86: Nyitrán végezte, Bpen hírlapíró. 1886. VI. 19: szerz. fog-at tett, 1887-88: a Ferenc József Tudegy-en lat-gör-m. szakos hallg., 1895: tanári vizsgát tett, tornatanári képesítést is szerzett, régészeti és keresk. tanoncisk. tanf-okat is hallgatott. 1888. VII. 2: pappá szent. A lévai kat. főgimn-ban tanított. 1893: a r-ből kilépett, 1927-ig a kiskunfélegyházi közs. kat. főgimn. tanára. Ügyét Rómával rendezte. 1902: javaslatára alapították a Kiskunfélegyházi Városi Múz-ot, melynek őre, utóbb 1937-ig ig-ja. Önképzéssel lett régész, az ásatásokba, a néprajzi gyűjt. gyarapításába bevonta tanítványait is (pl. →Móra Ferencet, →Mezősi Károlyt). A Kiskunság lepke és bogárgyűjt-ének megalapozója. Az Erdélyi Múz. Egylet s a Philológiai Társ. tagja. - Írásai: Városi kat. főgimn. értes. (Kiskunfélegyháza, 1904:3. A Miletz-féle pénz és éremgyűjt.), Erdélyi Múz. (1909: A Duna-Tisza közének régészeti kutatása), Numizmatikai Közl. (1909:50. A kiskunfélegyházi aranyforint lelet), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Bp., 1911:384. Kiskunfélegyháza) - M: A m. nyelv rokonai. Léva, 1890. (Klny. Kat. főgimn. értes.) - Virág Benedek élete és művei. Bp., 1899. (Klny. Figyelő). - A Félegyházi Híradó hetilapnak 1895. VI. 23-1896. II. 23: fel. szerk-je, 1895. VI. 29-1896. II. 23: kiadója is. 88

Rajner 1893:75. - Kalmár 1910:109. - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1911. - Somogy vm. 1914. - Barthos-Csetri 1925:100. - Moravek 1930:128.- Strazimir 1933:981. - Sziklay 1941:234. - Bíró 1955:480. - Viczián 1995:417. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szalay Gyula (Kézdivásárhely, Háromszék vm., 1889-Bp., 1978): gimnáziumi tanár. - 1917: tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1922-44(?): a bpi egy. kat. reálgimn. és a Ferenc József Nevelőint. tanára, c. ig. 1942(már): a bpi tanker. tört. szakfelügyelője. - M: Kézdivásárhelyi Szőtsi István főbíró élete (1675-1760) és nemességi pöre (1721-1754). Szamosújvár, 1915. - Iskolánk tört. (1687-1934). Bp., 1934. - A Kir. Egyetemi Kat. Gimn. tört. (1687-1937). Bp., 1937. -A Vörösmarty Önképzőkör (Budai Önképző Egylet) tört. 1862-1939. Bp., 1939. 88

Barthos-Csetri 1923:34; 1925:28. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:46. - Jámbor 1942:33, 94. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szalay Gyula János, OP (Szombathely, Vas vm., 1891. júl. 3.-Bp., 1973. jan. 20.): házfőnök. - 1909. VIII. 22: tett fog-at, 1914. VII. 19: Grácban pappá szent. Bpen bölcs-ból drált. 1926-35: a soproni rház főnöke. Fölépítette a diák konviktust, és a r. tanulm. házát. 1939. VIII: a bpi Rózsafüzér Királynője egyhközs. plnosa. 1950. IX: kántor, majd s-munkás, onnan ment nyugdíjba. - Sopronban 1927. IV-1930. VI: az Olvassátok! szerk-je. Írása: Emléksorok a Szt Domonkos rendi m. rendtart. megalapításának 700. évford-jára. (Bp., 1921: Aranylapok a domonkosatyák mo-i működéséről) - M: A szombathelyi Szt Domonkosrendiek lelkipásztori működése 1638-1938. Szombathely, 1938. 88

Cat. OP 1925:5; 1948:32. - MKA 1928:212. - Pilinyi 1943:249. - Szolg. 1973. 20:102. - Győr-Moson-Sopron m. sajtóbibliogr. 2000:585. (883.)

Szalay Hubert (Ráckeve, Pest, Pilis és Solt vm., 1868. márc. 13.-Székesfehérvár, 1898. szept. 17.): áldozópap. - 1890. IX. 28: pappá szent. Isztiméren kp., 1891: Zichy Jenő gr. Ráfáel fiának nev-je, 1893: hittud. dr-rá avatták. - M: Novena azaz különös napi ájtatosság. Hattler Ferenc után, egyéb munkákkal bővítve. Bp., 1896. (és Győr, 1902) 88

Schem. AR 1894:121; 1898:134. - Szinnyei XIII:318.

Szalay Imre (Szombathely, Vas vm., 1787. nov. 2.-Veszprém, 1848. szept. 17.): kanonok. - Szombathelyen és a KPI-ben tanult, 1809. X: a szombathelyi szem-ban tanulm. felügy., a fiz. és számtan h. tanára. 1810. X. 26: pappá szent., XI: a szombathelyi szem. dogmatika tanára. 1812. IV. 23-1825. II. 15: Vámoscsaládon plnos, 1816. VI. 26: teol. dr., 1817/18: az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára. 1824. X. 20-1834. VII. 26: a pesti egy-en a lelkipásztorkodástan tanára, 1827/28, 1831/32: és 1833/34: a hittud. kar dékánja; a bölcs. karon 5 féléven át h. tanár. 1831: mindkét kar bekebelezett dr-a. 1833. XII. 21: veszprémi knk. 1836-1842. X: a szem. rektora. 1837. I. 2: az újonnan létesített veszprémi tanítóképző ig-ja, zalai főesp., 1838: bélakúti c. apát. - Kiváló egyh. szónok. A MTA fil. o-ának 1831. II. 17: l., 1832. III. 10: r., 1834. XI. 8: t. tagja. - M: Dissertatio de providentia Dei. Pest, 1816. - A jubileumi üdvességes intézet. Egyh. beszéd. Buda, 1826. - Sermo de morali educatione. Uo., 1827. - A m. nyelvtud. rövid foglalatja. Pest, 1828. - Mi a legjobb rész? Uo., 1829. - Az aranykor. Költ. Buda, 1830. - Észrevételek a vegyes-házasságokról. Veszprém, 1841. - Szerk. és kiad. 1832-34, 1840-41: és 1845: Budán a M. egyh. beszédek gyűjteménye 6 ill. 4 köt-ét. 88

Pallas XV:375. - ItK 1900:230. - Szinnyei XIII:318. - Géfin III:391. - Hermann-Artner 1938:559. - MTA tagjai 1975:257. - Pfeiffer 1987:266.

Szalay István (1740 k.-Kalocsa?, 1825): választott püspök. - 1769-90: Zentán esp-plnos, 1777-90: alsótiszai ker. esp., 1791-99: kalocsai plnos és 1791-94: ifjabb mesterknk., 1795-99: id. mesterknk., 1801-02: bácsi főesp., 1803: főszegyh. főesp., 1804-08: bécsi kisprép., 1809-20: olvasóknk., 1821-25: nagyprép., 1825: drivasztói vál. pp. - A nagyprép. és a drivasztói c. 1826: betöltetlen, utóda 1827: Újváry Uriel Dávid. T.E.

LBE:181. - Schem. Col. 1788, 1806, 1826. - Lakatos 2002: 453.

Szalay Jenő (*Eger, Heves vm., 1885. szept. 1.): plébános. - A gimn-ot és a teol-t Egerben végezte, 1909: pappá szent. Poroszlón, Makláron, Nyíregyházán kp., 1912-16: Mezőkövesden hittanár, 1925: Sajógalgócon plnos. 1932: Borsodszirákon adm. - Cikkei: Egri Egym. Közl. (1909:60. Passiflora, 109. Szt István kir. halála és sztté avatása; 1910:37. Esős időben; 1915:2. A teljes és részleges búcsú, 106. Maradj velünk Uram!; 1917:53. A zsoltárok természeti költői képei, 77. A föltámadás; 1919:18. Új program, 98. A matyók mint kommunisták; 1920:34. Látomás [Jelenet]; 1923:76. Hozzászólás a párbérkérdéshez, 98. A Szép Ilonka sírja [vers]), Miskolc és Borsod-Gömör-Kishont egyelőre egyesített vármegyebeli községek. (Bp., 1929: Sajógalgóc) - M: Babarózsa és egyéb elb-ek. Nyíregyháza, 1912. - Rorate. Mezőkövesd, 1920. - Új tavasz. Színmű. Uo., 1920. - Népdalok. 1-2. füz. Uo., 1925. 88

Mezőkövesdi kat. főgimn. értes. 1913/14:17; 1915/126:29. - Schem Agr. 1932:36. (1940: sem az élők, sem a holtak között) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szalay Jeromos István, OSB (Nóráp, Veszprém vm, 1896. ápr. 16.-Párizs, Fro., 1964. dec. 12.): gimnáziumi tanár, történetíró. - 1914. VIII. 16: lépett a r-be, 1921. V. 16: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1921-25: és 1926-29: Pápán gimn. tanár, 1925-26: Párizsban járt tanulmányúton, 1929: a pannonhalmi bencés tanárképző főisk. fr. nyelv és irod. tanára. 1943: a Ferenc József Tudegy. a fr. nyelv mtanárává képesítette. 1943: párizsi m. lelkész, 1950-60: fro-i m. főlelkész. - Írásai: Pápa és Vidéke (1921/25), Pannonhalmi Szle (1928:239. A kat. kritikáról; 1929:119. A benediktinus család és a római família, 210. A tud-ok Szt Benedek rendjében, 346. A fr. vallásos élet irányai a 17-18. sz-ban, 533. A vallási megújhodás Fro-ban; 1930:185. 300 é. Szt Benedek r-jében, 344. A Szt Imre jubileum után; 1931:157. Solesmes, 261. A fr. kat. isk-k 100 é. jubileuma; 1933:30. Az „igazságosan büntetett” Mo.; 1934:19. A fr. ifjúság a háború előtt; 1935:33. A Fr. Ifj. Kat. Szöv-e, 137. A fr. kat. isk. problámája, 329. A m. katolicizmus fr. szemmel nézve; 1936:41. A ker. munkás és földművesifj. mozgalmak Belgiumban és Fro-ban, 355. A spo-i események; 1937:305. Az euch. kongressz. felé, 348. A sp. pp-ök körlevele; 1939:40. Az idők sodrában, 262. Az Action Française meghódolása, 325. A fr. katolicizmus jogi helyzete; 1940:107. A vallásokt. Fro-ban, 244. A „lélek szerint való nevelés”, 345. A fr. kat. iskolák; 1943:257. A Dreyfus-pör valláspol. következményei), Pannonhalmi Szt Gellért Főisk. évkv-e (1940/41: Nyelvtanítási kérdések, kül. tek. a fr. nyelvre), M. Katolikus Akció (1942:5. sz.), Regnum egyháztört. évkv. 5. (Bp., 1943: Bremond Henrik) - M: Szt Benedek és rendjének történeti jelentősége 529-1929. Pápa, 1929. - Szt Benedek élete és művei. Bp., 1932. (Szt István kv-ek 99.) - A kat. gondolat útja az újkori Fro-ban (a 19-20. sz-ban). Uo., 1935. (Uaz 117.) - A lélek szerint való nevelés. Pannonhalma, 1940. (A Pannonhalmi Szle kvtára 31.) - A fr. kat. isk-k. Uo., 1940. (Uaz 33.) - Fr. irod. és katolicizmus. Uo., 1942. - Maxence van der Meersch. Uo., 1944. (A Pannonhalmi Szle kvtára. 41.) - Mit üzen a vértanú prímás? Párizs, 1950. - Le Cardinal Mindszenty. Confesseur de la foi, défenseur de la Cité. Uo., 1951. (sp-ul 1952, ném-ül 1956) - Vértanú pp. vértanú népe. Márton Áron erdélyi pp. hitvalló és szabadságharcos 1896-1952(?). Párizs, 1952. (Köln, 1958; fr-ul Bordeau-Bastide, 1955; ném-ül Köln, 1956 és 1958; ang-ul uo. 1958) - Igazságok Középeurópa körül. Építsük fel újra, amit leromboltak. 1. köt. A m. nép kialakulása a honfoglalástól 1914-ig. München, 1959. - Mo. megcsonkítása. Trianon - Párizs - 1956. 2. köt. Párizs, 1960. (fr-ul: Rassembler ce que l'on a dispersé. 1-2. tom. Paris, 1960-61) - 1932-39: a Párisi Katolikus Tudósító szerk-je. - 1952. VII-1955: a Buenos Aires-i Magyar Könyvbarátok Diáriuma szerk. biz. tagja. Bo.Gy.-88

Bathos-Csetri 1922:163. - Bp. dri ért-ek 1922/23. Bp., 1925:15. (Arany János lírája) - Sziklay 1941:410. - Mérő 1966:124. - PN 1987:170. (1298.) - Borbándi 1992:334. - Viczián 1995:178. (1416.) - Némethy Kesserű 1999:101. - Nagy 2000:911. - Borovi II.

Szalay József (Nagyhany, Zala vm., 1839. febr. 24.-Csapod, 1891. febr. 12.): plébános. - 1865. VIII. 2: győri egym-s pappá szent. Csapodon (Sopron vm.) plnos. - A szabadkőművesek ellen írott cikkei: M. Állam, Sopron és ném. hírlapokban. - Győrött 1860:1. sz.-1861: a Győri Kisebb Papnevelde Reménysugár kéziratos hetilapjának szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1886:191. - Szinnyei XIII:329. - Horváth 2000:627. (951.)

Szalay József (Szárföld, Sopron vm., 1913. márc. 30.-Esztergom, 1977. jún. 10.): plébános. - A teol-t Esztergomban végezte, 1938. VI. 19: pappá szent. Rimócon kp., 1941: Barton h. plnos, Varsányban 1942-48: kihelyezett kp. 1946: 1 évet töltött a balassagyarmati börtönben. 1948: Varsány, 1959: Szécsény plnosa. 1967. I. 24: mesterknk., 1967-69: a bpi Szt Kereszt-tp. plnosa, 1969: Esztergomban a Simor Papi Otthon ig-ja. 1977: szenttamáshegyi prép. 88

Schem. Strig. 1945:365. (s.v. Szalai); 1970:151. (s.v. Szalay) - Beke 1989:147. Arck. (börtönéve nem említve) - Hetényi Varga I: 241. - Diós 1999:206. (4577.)

Szalay Lajos (*Ugod, Veszprém vm., 1888): cipőfelsőrész-készítő, a Keresztényszocialista Szakszervezetek Országos Szövetsége titkára. - Cipőfelsőrész-készítő szakmát tanult, 1911-: a Kerszoc. Szakszervezet titkára. Az I. vh-ban az olasz és orosz harctereken szolgált, 1919. III. 21-VII: a komm-k börtönben tartották. 1924. XII. 8-1942 (is): a Kerszoc. Szakszervezetek Orsz. Szöv. pápai titkára. - Cikkei: Pápa és Vidéke. - Az Újpest és Vidéke 1914. II. 8. - (bevonulásáig?): társszerk. 88

Veszprémmegyei fejek. Veszprém, 1929. Arck. - Gergely 1993:51. 175. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szalay Lajos (Bp., 1906. máj. 24.-Bp., 1968. febr. 11): orgonaművész, karnagy. - Zenei tanulmányait a bpi Lovass Izsó Zenekonzervatórium zongora szakán kezdte, a gimn-ot a szalézi rend keretében végezte el. Otthagyva a rendet 1925: beiratkozott a Zeneműv. Főisk. orgona-, egyházzenei és karmesteri tanszakaira, tanára orgona szakon Zalánfy Aladár, zeneszerzésen Siklós Albert, karmesterképzőn Unger Ernő. Közben 1926: az erzsébetvárosi főpléb. orgonistája, 1927-35: a Várplébánia karmestere. 1927-től pár évig a bpi UFA Filmszínház orgonistája is. 1932: fejezte be a főisk. orgona és karmesteri tanszakát. 1941: a Zeneakadémián egyházkarnagyi, 1947: középisk. ének- és zenetanári okl-et szerzett. 1933: az egri főszékesegyh. karmestere, a Papnevelő Int. énektanára és a főegyhm. orgonaszakértője. 1941: az Egri Tanítóképző énektanára. 1946: az országban elsőként főszegyh. zeneigazgató. - 1932-től a nagyobb városokban tartott nagysikerű orgonahangversenyeket. Több mint 50 orgonát építettek v. alakítottak át tervei alapján. 1947: lemondott a Papnevelő Int. énektanárságáról, 1952: orgonista és zeneig. tevékenységéről, az Egri Áll. Ped. Főisk. ének-zene tanszékére nevezték ki. 1955: a tanszék megszűnése miatt az Egri Zeneisk. zongoratanára. 1956: Bpen a terézvárosi plébtp. kántor-karnagya. - Szerzeményei: vokális és zenekari művek; 4 mise, motetták, nyitány, szvit zenekarra, orgonaművek. Egyházzenei, énekped. és orgonaépítészeti cikkei zenei szaklapokban, főként a Magyar Kórusban és a Katolikus Kántorban. So.F.

Önéletrajz 1957. II. 1. - Özvegyének szóbeli közlése 1969.

Szalay Lajos (Őrmező, Zemplén vm., 1909. febr. 26.-Miskolc, 1995. máj. 1.): festő, grafikus. - Rajztehetségére elemista korában fölfigyeltek, háborús gyerekrajzaival 1917-18: Bécsben szerepelt kiáll-on. A Zászlónk c. lap rajzpályázatán 2., a miskolci Kat. Fráter György Gimn. 8. o-os tanulójaként isk. illusztrációs pályázaton (Szilágyi és Hajmási) 1. díjat nyert. Tanult a miskolci művésztelepen, 1930-31: főisk. tanulm. szünetében 9 hónapot Párizsban töltött, ahol elsősorban Picasso művészetét tanulmányozta. 1936: Benkhard Ágost növ-eként szerzett okl-et a bpi Képzőműv. Főisk-n. Művészi pályáját festőként kezdte, de hamar meghatározó műfajává váltak a hétköznapi, bibliai és mitológiai témájú tusrajzok. 1947: az UNESCO ösztöndíjával Párizsban dolg. 1949-60: Argentínában a tucumáni egy-en és a Buenos Aires-i képzőműv. főisk-n tanított. 1960-tól New Yorkban élt, 1988: visszatért Miskolcra. A kv-et a közönséghez jutás kiáll-oknál is hatékonyabb eszközének vallotta. Az önálló rajzkv-et ~ honosította meg a magyar műv. kv-kiadásban, illusztrációk mellett készített kv-borítókat, színes kv-táblákat. Megjelent illusztrációsorozatai mellett tervben maradt: Dosztojevszkij: Karamazov testvérek (csak rajzolt, szöveg nélküli rajzkönyv-kiadása), Cervantes: Don Quijote rajzegyüttese és a 60-as évektől tervezett rajzos önéletrajza (ÉletRAJZ). Hazajövetelekor 450 rajzát mo-i múzeumoknak ajándékozta. Munkásságát bemutató állandó kiáll-a 1992-től a Miskolci Galériában. - Kitüntetései: 1936: Székely Bertalan-pályadíj, 1936: Székesfőváros díja, 1944: Szinyei Merse Társaság grafikai díja, 1978: Szép Magyar Könyv pályázat nívódíja, 1982: lipcsei Internationale Buchkunstausstellung ezüstérme, 1988: Miskolci Téli Tárlat nagydíja, 1989: kiváló művész, 1990: a Miskolci Téli Tárlaton a Miskolci Galéria díja, 1992: Kossuth-díj, 1993: Miskolc díszpolgára. - Rajzkönyvei: ~ hatvan rajza. Bp., 1941. - ~ rajzai. Uo., 1945. - Impressiones de un immigrante. Buenos Aires, 1949. (m-ul: Egy bevándorló impressziói. Bp., 1998) - ~: Dibujos-Drawings. 1937-54. Tucumán, 1954, Buenos Aires, 1957. - Genezis. New York, 1966. (m-ul Bp., 1973) - ~ rajzai. Békéscsaba, 1979. - ~ rajzai. Uo., 1980. - ~ Rajzok. Uo., 1981. - Illusztrált kötetei: Szathmári S.: Gulliver utazása Kazohíniában. Bp., 1941. - Herczeg F.: Tűz a pusztában. Uo., 1943. - Szabó L.-~: Tizenkét vers tizenkét rajz. Uo., 1943. - Racine: Berenice. Uo., 1943. - Steinbeck, J.: Egerek és emberek. Uo., 1945. - Uő: Lement a hold. Uo., 1945. - Primera Antologia Poetica de Tucumán. Tucuman, 1952. - SOS El Drama de Hungria. Buenos Aires, 1957. (m-ul: SOS 1956. A magyar dráma. Vác, 1996) - A magyar szabharc költészete. A Délamerikai Magyarság Jubileumi Évkönyve 1958. (szerk. Fercsey J.) c. kiadványban. Buenos Aires, 1958. - Liras en las Catacumbas. Uo., 1959. - Hommage à Gyula Illyés. Paris, 1963. - Collier E.: The Gypsy Tree. New York, 1966. - Two Plays of Anton Chekov. Uo., 1966. - Boston, L.: Les Cheminées enchantées. Paris, 1968. - Szakmáry Weér K.: Egy lélek New Yorkban. New York, 1972. - Chekov, A.: The Short Stories. USA, 1973. - Shakespeare, W.: II. Richard. Bp., 1975. - Ómagyar Mária-siralom. Bp., 1975. - Turgenev, I.: The Torrents of Spring. Wesport, 1976. - Faludy Gy.: Villon balladái. New Brunswick, 1978. - Babits M.: Erato. Bp., 1980. - József A.: A Dunánál. Uo., 1981. - Tolsztoj, L.: Feltámadás. Uo., 1981. - Kafka, F.: Elbeszélések. Uo., 1983. - Salamon kir.: Énekek éneke. Gyomaendrőd, 1994. **

KMML III:486.

Szalay Mátyás (Újhartyán, Pest vm., 1889. okt. 6.-Zebegény, 1957. jún. 24.): plébános, költő. - A gimn-ot Kalocsán és Esztergomban, a teol-t az innsbrucki egy-en végezte, ahol fil. és teol. dr. 1915: pappá szent. Szászrégenben és Nagyszebenben pref., 1918: Bpen hittanár és →Bangha Bélával a →Központi Sajtóvállalat Részvénytársaság alapítója. 1923: Brádon plnosa, 1928: Sepsiszentgyörgyön esp-plnos és ker. tanfelügy. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1934: betegsége miatt lemondott és Zebegényben telepedett le, ahol 1944: plnos. Az Erdélyi Kat. Akad. irod. szako-ának titkára, az erdélyi kat. irod. szervezője volt. - M: Tűzkereszt. Versek. Bp., 1911. - Hunnia nagyhete. Versek. 2. kiad. Uo., 1914. - Krisztus 7 szava. Versek. Uo., 1917. - A jóság sorsa. Versek. Brassó, 1924. (Az Erdélyi Tudósító kvtára 2.) - Noémi. Bibliai színmű. Uo., 1926. (Uaz 4.) - Albiász v. a nagy diákháború. Homérosz újabb kz-aiból összeáll. Kolozsvár, 1927. - Isten sípjai. Versek. Uo., 1933. - Lelki kv. nagylányok és assz-ok számára. Arad, 1936. 88

Erdélyi lex. 1928:267. (*szept. 6.) - Ki kicsoda? 1931:340. Arck. (s.v. Szallay!) - Várady-Berey 1934:486. Arck. - Cat. AJ 1938:46; 1944:61. - MIL III:138. Arck.

Szalay Mihály (Szombathely, Vas vm., 1783. júl. 31.-Vámoscsalád, 1841. máj. 8.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1806. VIII. 5: széküresedés miatt Zágrábban pappá szent., 1806. IX: Pecölben, 1807. II: Szombathelyen kp., IX: a szem. vicerktora és karkp. 1816. X. 14: Pápóc, 1825. I. 28: Vámoscsalád plnosa. - M: A tanítóknak érdemeiről és jutalmairól egyh. beszéd, mely P. Perlaky Leo secunditiáján Szombathelyen mondatott 1829. okt. 25-én. Szombathely, 1829. 88

Szinnyei XIII:341. - Géfin II:368; III:393.- Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szalay Pál (Kecöl, Sopron vm., 1840. aug. 3.-Dad, Komárom vm., 1899. febr. 22.): plébános. - 1864. VII. 31: győri egyhm-s pappá szent., hamarosan Dad plnosa. - Fm: Amit nem kell halasztani. Nemzetgazdászati és társad. kérdések. Bp., 1874. - Gyakorlati ethnológia. Tata, 1887. - Oláhjaink s azoknak sorsukkal való kibékítése. Bp., 1894. (Klny. M. Állam). - Álnevei és jegyei: Mármurai; Rusticus; Rusztikusz; Ein Ungar. (Oesterr. Folksfreund); Sz.P.; Sz.P.ifj.; R-sz. 88

Religio 1890:41. - M. Sion 1891:473. - Emlékkv. Győr, 1892:149. - Schem. Jaur. 1892:187. (*aug. 2.); 1901:198. - Pallas XV:378. - P. Napló 1893:229. sz. - M. Állam 1894:225. sz. - Komárom vm. 1907:362. - Szinnyei XIII:343. (1863: pappá szent.) - Gulyás 1956:631.

Szalay Sándor (Munkács, Bereg vm., 1852. febr. 7.-Beregszász, 1919. nov. 11.): pap, tanítóképzői tanár. - A gimn-ot és a teol-t Szatmárnémetiben végezte, 1874. VIII. 22: pappá szent. Csanáloson, 1875: Nagybányán, Felsőbányán, 1877: Munkácson, 1880: Szatmárnémetiben kp., itt a tanítóképző h. tanára, 1881: ideigl. lelkész is, 1882: a szatmárnémeti tanítóképző rendes tanára és lelki ig-ja. Beregszászon 1896: lelkész, 1898: plnos, 1900: beregi (fő)esp. - M: Egyh. sztbeszédek Bourdaloue és Massillon nyomán. 1-5. köt. Szatmárnémeti, 1892-95. B.L.B.

Schem. Szat. 1905:418. - Szinnyei XIII:346. - Tempfli-Sípos 2000:189. - Bura 2003:38. - SZJS 2006:386.

Szalay Sarolta, SJC (Bp., 1902. aug. 27.-Piliscsaba, 1989. dec. 21.): szerzetesnő. - 4 polgári után 1 év kereskedelmit végzett. 1934. VIII. 26: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1937. I. 1: első, 1943. I. 1: örök esküjét uo. tette. - Kalaznón otthon lakott, postatisztviselőnő volt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.