🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szaiff
következő 🡲

Szaiff János, Xavéri Szt Ferencről nev., Piar (Dunaszerdahely, Pozsony vm., 1807. dec. 14.-Bp., 1877. szept. 30.): tanár, házfőnök. - A gimn. és bölcs. o-okat Pozsonyban, Nagyszombatban és Győrött végezte; Győrött jogot is tanult. 1829. X. 6: Trencsénben lépett a r-be. 1832: Podolinban nyelvtant tanított; 1833: Nyitrán, 1835: Szentgyörgyön teol. hallg. 1834. VII. 24: szerz. fog-at tett, VIII. 16: pappá szent. 1835: Temesvárt tanított, 1840: Kolozsvárt a konviktus alig-ja is. 1842: Bécsben a Theresianum tanulm. felügyelője, 1844: Pálfy János gr. nevelője, 1845: Budán, 1846: Vácott tanár, 1848: Nagybecskereken házfőn. és ig. 1850: Szegeden, 1851: Budán, 1852: Tatán termtud. tárgyakat tanított; 1859: Tatán, 1863: Veszprémben házfőn. és gimn. ig. 1863: Budán tanított, 1864: Vácott gimn. ig. 1868: házfőn.; ekkor korm. tanácsos, 1871: Pesten házfőn., rendi számvevő és levtárnok. - Cikkei: tatai gimn. értes. (1854: A termtud-ok szellemi szempontból, 1856: Tata mint volt és van) 88

Szinnyei XIII:294. - Koltai 1998:357. - Körmendi 2004:44.

Szaiff János (1855. máj. 15.-Egerszeg, Nyitra vm., 1901 u.): plébános. - A teol-t Esztergomban végezte, ahol 1878. VI. 21: pappá szent. Alsónyárasdon kp., 1880: adm., 1880: Hidaskürtön, 1885: Szentmihályfán, 1886: Dunamocson, 1887: Rimócon, 1888: Patakon kp. és Ipolyfödémesen adm. 1890: Egerszegen (Nyitra vm.) plnos. - M: A szeretet ünnepe. Színmű XIII. Leó p. 25 é. pápai jubileuma alk. Bp., 1902. (Szerző arck.) 88

Némethy 1894. 950. - Schem. Strig. 1897: 105., 1902: 266., 1905 (a holtak között sincs) - Szinnyei XIII:295. (nyugdíjasként említve)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.