🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szaicz
következő 🡲

Szaicz Leó Antal Mária, OSM (Kismarton, Sopron vm., 1746. febr. 15.-Eger, 1792. júl. 30.): hitszónok, író. - Bevándorolt ném. szülők m-nak nevelték. Jestendorfban 1764. VI. 2: lépett a r-be. Bécsben bölcs-et tanult, megismerkedett →Bessenyei Györggyel. 1769. II. 18: pappá szent. 1772: a lorettói ház tagja, 1773. V. 25: prokurátor Egerben, 1776: Váton, 1779: visszatért Egerbe. A jozefinista törekvések legelszántabb ellenfele, a m. Mária-tiszt. lelkes terjesztője. Küzdött lat. és m. nyelven a kat. m-ság öntudatra ébresztéséért. Ellenfelének sebezhető gyengéit sokszor kíméletlen gúnnyal támadta, nem kímélte e téren jozefinista hajlandóságú paptársait sem. Márvány emléktáblája Egerben a volt szervita ktor utcai homlokzatán látható, az egykor róla elnevezett u. felől, a Fájdalmas Anya-kegytp. szomszédságában. - Fm: A Bold. Szűz Mária ünnepeinek szenteléséről. Buda, 1774. - Igaz Magyar. Berlin, 1785. (Máriafi István álnéven) - A kis m. frázeológyia. Pozsony, 1788. (Máriafi István álnéven) - Micsoda vallású volt Szt István kir.? H.n., 1790. - Barátságos Válasz az Igaz katholikus M. nevezete alatt M. Dánielnek... H.n., 1791. (Névtelenül). - Magyar- és Erdélyországnak rövid ismerete... Pest, 1791. - Magyar- és Erdélyországnak mind világi mind egyh. történetei... Egy szabadon Gondolkozó Hazafi Pesten. 1793. 88

Pallas XV:361. - Leskó József: ~ a kat. újságírás m. úttörője. Bp., 1898. - Szinnyei XIII:291. - Heves vm. 1910:387.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.