🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Steiner
következő 🡲

Steiner Ádám (Zics, Somogy vm., 1838. aug. 20.-Várpalota, 1894. máj. 22.): plébános. - Székesfehérváron éretts., a teol-t a pesti tudegy-en végezte, 1865. VIII. 2: pappá szent. Marcaliban, 1865: Kaposvárott kp., 1868: Veszprémben karkp., 1873: Várpalotán kp., 1874. VII. 1: plnos. - M: Egyesüljünk! Dr. Martin Konrád paderborni pp. nyomán közli. Székesfehérvár, 1870. - Komoly theol. fölolvasások könnyelmű politikusok számára. Veszprém, 1872. 88

Szinnyei XII:1. (itt dr. theol.) - Sziklay 1931:276. - Pfeiffer 1987:934.

Steiner Adolf (Sopron, Sopron vm., 1852. jan. 17.-Gálos, 1918. dec. 29.): plébános. - A gimn-ot 1862-68: Sopronban, 1868-70: Győrött, a teol-t Győrött végezte, 1874. IX. 24: pappá szent. Oroszváron, 1876: Nezsiderben kp., Sopronban hitokt., 1885: Lók plnosa, 1905: Gálos adm-a. - 1888. I-: a soproni Népiskolai Lapok munk., 25 levélben ismertette a népisk. oktatásnál a földr., tört., termrajz, termtan és gazdtan célját, anyagát és helyes tanmódszerét. Egy vitairata külön is megjelent. - Álneve: Keői. 88

Szinnyei XII:1435. - Schem. Jaur. 1913:282; 1918:213; 1928:163. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Steiner Bálint (Buchloe?, No., 1736. febr. 14.-Sopron, 1799. júl. 30.): festő, rajztanár. - Vsz. Bécsben tanult . 1779: a soproni Nemz. Isk. 4. o-ában, 1783-: a tanoncisk-ban rajzot tanított. A városi tanács megbízásából szakfeladatokat látott el (temetőfölmérés). 1782: a soproni városháza tanácstermében id. →Dorfmeister István falképeinek építészeti keretét, 1798: a ruszti plébtp-ban Franz →Sigrist képeihez látszat-architektúrát festett. Sz.G.

Verbényi László: A soproni rajzisk. tört. Bp., 1940.

Steiner Fülöp (Fehéregyháza, Sopron vm., 1839. ápr. 28.-Székesfehérvár, 1900. aug. 11.): megyéspüspök. - A gimn-ot Veszprémben és Győrött, a teol-t győri egyhm-sként a bécsi Pázmáneumban végezte. 1863. VII. 23: pappá szent. Mosonban kp., IX: Győrött a kisszem. spirituálisa. 1867. IX. 23: Bécsben teol. dr., a győri szem. tanára s a kir. jogakad. hitszónoka, 1868. III-1882. II: az Augustineum tanulm. ig-ja, a pesti egy. hittud. kar bekebelezett dr-a, 1882. II. 1: nagyváradi knk., szem. rektor, c. szepesi apát. 1886-90: a SZIT alelnöke, Lonkay Antallal megszervezte az irod. és tud. szakosztályt. 1890. I. 4: a kir. kinevezte székesfehérvári pp-ké, XIII. Leó p. VI. 26: erősítette meg. IX. 8: Esztergomban szent., székét IX. 14: foglalta el. P. trónálló, az ASZTT és a →Szent László Társaság elnöke. A Kat. Legényegyletek Orsz. Szövetkezetének díszelnöke, a főrendi házban naplóbíráló és a közjogi biz. tagja. Jelentős szerepe volt a néppárt létrehozásában (melynek támogatására alapította a Fejér Megyei Naplót) s a Népiratkák c. füzetsorozat kiadásában. - Utóda 1901. XI. 1: Városy Gyula. 88

Hock 1890:181. - Ogy. alm. 1892:25; 1896:27. - Pallas XV:201. - Schem. Mv. 1896:177. - Kiss-Sziklay 1902:538. - Szinnyei XIII:5. - Salacz 1974:117. - SZJN 1977:119. Arck. (*1830!) - Ritzler-Sefrin VIII:85.

Steiner Miklós Hubert, OPraem (Szentkút, Vas vm., 1872. márc. 12.-Csorna, 1942. máj. 6.): prépost. - A szombathelyi prem. gimn-ban tanult, 1891. VIII: lépett a csornai prem. knk-rendbe. A teol-t Csornán végezte, 1895. VIII. 15: szerz. fog-at tett, X. 19: pappá szent. 1895-97: Bpen egy. hallg., 1902: termtan-mat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1897-1901: Keszthelyen, 1901: Szombathelyen tanár, 1911-1935. VI. 1: házfőn. és ig. 1933: c. kir. főig. - 1935. VI. 1: csornai prép., felsőházi tag. 1937: a rend vikárius generálisa. Évekig a szombathelyi iskolaszék eln., a Műemlékek Orsz. Biz. levelezője. - Írásai: Szombathelyi kat. főgymn. értes. (1903/04: A fizikai okt. középiskoláinkban) - M: Szombathelyi r.k. főgimn. 1911/12-1919/20. értes. (9 db) Szerk. Szombathely, 1912-20. - A középisk. reformja. Uo., 1914. 88

Szinnyei XIII:9. - Kalmár 1907:195. - Barthos-Csetri 1923:198; 1925:151. - Fehér 1927:83. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:180. - Ogy. alm. 1935:34. Arck.; 1940:417. Arck. - Ki kicsoda? 1936:74 - Ker. m. közél. alm. II:950. - Sziklay 1941:346. - Nemz. Újs. 1942. V. 8. - Csornai prem. kanonokr. névtára 1943:10. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Steiner Rezső (Rudolf) (Fehéregyháza, Sopron vm., 1854. aug. 8.-Sopron, 1945. dec. 13.): festő. - Az 1870-es években telepedett le Sopronban, ahol arcképfestésből élt. A megújított veszprémi szegyh. számára a Borromei Szt Károly- és Szt Anna-oltárképeket és a Károly-tp. figurális festményeit készítette. 1880: magánisk-t nyitott. 1882: vallásos tárgyú képeit kiállította a Műcsarnokban. Az 1890-es években helyreállította a sümegi ppi palota régi képeit. A veszprémi érs. palotában vannak Veszprém és Sümeg várait ábrázoló képei. 1897: a Soproni Képzőműv. Kör alapító tagja, utóbb aleln. 88

Sziklay 1931:330. (s.v. S. Rudolf) - ML 1935. II:474. - Soproni Szle 1962. (Csatkai Endre: Sopron képzőművészete 1848-1948) - Seregélyi 1988:560.

Steiner, Rudolf (Kraljevic, Horváto., 1861. febr. 27.-Dornach, Svájc, 1925. márc. 30.): az →antropozófia alapítója. - Kat. családból származott. Bécsben mat-t és fil-t tanult. 1890-96: a weimari Goethe-archivumban dolg., s kiadta Goethe termtud. műveit. Hatással volt rá a darvinista Ernst Haeckel. 1897-től Berlinben élt, csatlakozott a →teozófiához, 1902: a Teozófus Társaság ném. tagozatának vez-je. Sajátos elgondolásai miatt 1912: szakított a teozófiával is, 1913: Dornbachban megalapította az Antropozófiai Társaságot. Megszervezte szellemtudományi főisk-ját, a Goetheanumot. Sajátos elméletét világnézetté fejlesztette. **

LThK IX:1032.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.