🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Steindl
következő 🡲

Steindl Ferenc, SJ (†Zágráb, 1818): kanonok, akadémiai tanár. - 1773-ig, a r. föloszlatásáig jezsuita szerz. 1780-1814: a nagyváradi akad. tanára, utóbb senior. Matematikus, érdemei elismeréséül 1808: saját személyére szóló évi 300 Ft fizetési pótlékot kapott. 1813: zágrábi apát-knk. - M: Elementa Geometricae Practicae in usum Academiarum... H.é.n. 88

Bozóky Alajos: A nagyváradi kir. Akadémia százados múltja. Bp., 1889:67. - Szinnyei XII:1435.

Steindl Imre (Pest, 1839. okt. 29.-Bp., 1902. aug. 31.): építész. - A középisk-t Pesten, a polytechnikumot 1859: Budán végezte, majd 1861-67: a bécsi Képzőműv. Akad. hallg-ja, ahol az osztrák eklektika jelentős építészeinél, van der Nüllnél, von Sicardsburgnál és a műemlékvédelemben is jelentős szerepet játszó Friedrich Schmidtnél tanult kiemelkedő eredménnyel. 1869/70: a pesti polytechnika kk. építészet h. tanára, 1870. II. 11: műegy. h. tanár, X. 1: műépítészet ny. r. tanára. 1872: a Műemlékek Orsz. Biz. tagja. Eleinte neoreneszánsz stílusban alkotott; a bpi Szt Erzsébet-tp. (1895-től Rózsák tere) és főműve, az Országház (1884-1904) neogótikus stílusú. A Schmidt hatását mutató, „stílszerű” műemlékrestaurálásaira az épületekbe való túlzott beavatkozás volt jellemző: Vajdahunyad, vár (1870-74); Szeged, ferences tp. (1876); a máriafalvai (1882-84), iglói (1892 k.), bártfai (1879-98), pesti belvárosi (1890-91) tp-ok; Kassa, szegyh. (1878-96). - 1898(?). V. 6: a MTA l. tagja. - M: A kassai szegyh. 1896. IX. 6. fölszentelésekor és a honalapítás ezredéves emlékének megünneplésekor. Bp., 1896. - Az új országházról. Akad. székfoglaló. Uo., 1899. L.P.

Szinnyei XII:1435. - Műv. 1902:334. (Csányi Károly: ~) - M. Építőműv. 1952:89. (Csányi Károly: ~ emlékezete) - MÉL II:656.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.