🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Siegescu
következő 🡲

Siegescu József, 1918-tól krassószékási (Székás, Krassó vm., 1873. aug. 29.-Bp., 1931. nov. 12.): g.k. pap, irodalomtörténész, egyetemi tanár. - Belényesen éretts., a teol-t lugosi egyhm-sként a KPI-ben végezte. 1895: Bpen hitokt., 1897: Lugoson ppi titkár, 1898: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett; 1898-: a bpi V. ker. áll. főgimn. és 1898-1907: a László Mihály nyilvános jogú főgimn. (V. ker. Hold u. 19.) m-lat., a KPI g.k. szert-tan tanára. - Brediceanu Koriolan halála után 1908-10: az Alkotmánypárt, 1910-18: a Nemz. Munkapárt programjával az oravicabányai választóker. ogy. képviselője. →Apponyi Albert VKM-minisztersége (1906. IV. 8-1910. I. 17) alatt 1910: kinevezték a rum. nyelv és irod. ny. rk. egy. tanárává, 1911-27: nyugdíjazásáig a bpi Tudegy./Pázmány Péter Tudegy. rumén nyelv és irod. ny. r. tanára, 1921/23: a Bölcs-tud. Kar dékánja. 1918: m. nemességet kapott. 1919-: a mo-i oláhok ügyeivel foglalkozó kormánybiztos. 1926. XII: az Egységes Párt programjával az É-pesti választóker. ogy. pótképviselője. - 1906: az Orsz. Ped. Kvtár és Tanszermúz. Tanács, a bpi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. tagja és 1907: tanítóképzőint. min. biztos. 1925-28: a szfőv. tvhat. biz. tagja. - Cikkei: EPhK (1904. A «román» szó írása a m. nyelvészetben, 1905. Csokonai V. Mihály «Békaegér-harczának» latin és oláh fordítása, Dictionarium Valachico-Latinum-Hungaricum, 1906. Cipar Timoteusz emlékezete) - M: A mo-i románok szt uniója. Tanulm. az egyhtört. köréből. Bp., 1896. (Klny. Hittud. Közl.) - Dosoftei metropolita mint költő. Uo., 1899. - A román helyesírás tört. Uo., 1906. - Imák és intelmek katonák sz. Írta Reviczky Aladár. Uo., 1914. (oláhul: Rugaciuni pentru soldati. Ford. Uo., 1914) - Discursul deputatului Iosif S. despre chestia romana in Camera ungara. Raspunsul ministrului preidinte ungar. Iontele Tisza. Uo., 1917. - ~ a Házban 1917. febr. 28-án mondott beszéde. Oravicabánya, 1917. - Rugáciuni pentru soldati. 3. kiad. Uo., 1917. - Bpen 1917. IV. 14: a Carte Pentru Toti társtulajdonosa és fel. szerk-je. - Álneve: Florinel. 88

Szinnyei XII:973. - Kalmár 1907:31. - Tolnai Világ Lapja 1910:363. Arck. - Harkány 1925:47. Arck. - Deák 1927:460. - Mo. 1931. XI. 13. Arck. - Irodt. 1932:26. - Szentpétery 1935:668. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.