🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Proklosz
következő 🡲

Proklosz, Szt (390 k.-446): pátriárka. - 420 k. Attikosz konstantinápolyi pp. titkára, majd diákonus és pap lett. Attikosz halála (425. X. 10.) után jelölt volt a konstantinápolyi székre, de a nép inkább Sziszinnioszt akarta, aki ~t 426: Küzikosz metropolitájává sztelte. Székét nem foglalhatta el, mert a küzikosziak a kinevezését Sziszinniosz illetéktelen intézkedésének tekintették és egy szerzetest választottak pp-ké. ~ Konstantinápolyban maradt. Híres szónok lett, példaképe Aranyszájú Szt János volt. - 427. XII. 24: meghalt Sziszinniosz, széke betöltése körül újra vita támadt, amit II. Theodosziosz cs. (ur. 408-450) úgy oldott meg, hogy figyelmen kívül hagyva a konstantinápolyi jelölteket, →Nesztorioszt vál. pátriárkává. - ~ már az →efezusi zsinat (431) előtt elutasította Nesztoriosz nézeteit, tanítását a pátr. jelenlétében cáfolta Konstantinápolyban egy Szűz Máriáról mondott beszédében; Nesztoriosz hevesen válaszolt a nép jelenlétében. - Nesztoriosz letétele (431. VII. 11.) után ismét fölmerült ~ személye, de megválasztását az udvar a ppi székcserét tiltó kánonra hivatkozva újra megakadályozta, s Maximianosz lett a pátr. Az ő halála (434. IV. 12) után ~ végre konstantinápolyi pátr. lett. - Az efezusi zsin. után ~ sikeresen közvetített Joannész antiochiai és Kürillosz alexandriai pátr. között. Közreműködött az →örmények →Mopszvesztiai Theodorosz halála utáni problémáinak megoldásában. - 437. IX. végén 4 hónapig tartó földrengés-sorozat érte Konstantinápolyt, melynek lakói ~szal együtt kimenekültek a városból. ~nak megjelent egy angyal, és fölszólította, hogy ezt az imát énekeljék: „Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk”; és a földrengés megszűnt. A cs. és felesége, Szt Pulchéria az imádságot az egész birod-ban elrendelte (→Triszágion). - Utóda Flavianosz. - Ü: a K-i egyh-ban nov. 24. - M: 80 homília és 27 levél, köztük II. Theodosziosz cs. levele az örményekhez (PG 65:679.) M-ul: Az egyházatyák beszédei Szűz Mária-ünnepekre. Bp., 1996:17. V.L.

BS X:1141. - Vanyó 2000:635.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.