🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nesztoriosz
következő 🡲

Nesztoriosz (Antiochia, 381 után-Egyiptom, 451): püspök, a →nesztorianizmus alapítója. - K-szíriai perzsa szülőktől származott. Tanulm-ait valamelyik Antiochia környéki kolostorban (talán →Mopszvesztiai Theodorosznál) végezte, majd szerzetes pap az Euprepiosz ktorban. Szónokként vált híressé. II. Theodosius cs. 428: a megüresedett konstantinápolyi ppi székre jelölte. ~ prédikációiban ellentmondást nem tűrő hangon adta elő nézeteit, melyeken a nép és a szerz-ek felháborodtak, de ~ elfojtott minden zúgolódást, hiába intette óvatosságra barátja, Joannész antiochiai pátr. Egyre több incidensre került sor Konstantinápolyban. Eretneknek ítélt tételeit kifüggesztették tp-a kapujára, beszédeinek kivonatát Rómába küldték. ~ vakon bízott igazában, zsinat összehívását kérte a cs-tól, hogy az elítélje Alexandriai (Szt) Cirill →apollinarizmusát és →arianizmusát. Az →efezusi zsinat 431: ~t ítélte el, megfosztotta ppi székétől, mire a cs. száműzte. ~ a szírek körében folytatta tevékenységét, ezért 435-36: Egyiptomba, Cirill joghatósági területére száműzték. - ~tól kevés írás (15 levél és 30 homília) maradt fenn, az is többnyire csak töredékesen. 10 levelének gör. szövege is épségben megmaradt, közülük 3 az efezusi zsin. aktái között (kettőt Cirillnek, egyet a császárnak írt). Homíliái teljes szövege nem maradt fenn. 1910 óta szír fordításban ismeretes száműzetésben írt apológiája, az efezusi zsin. és különösen Cirill bírálata és a manicheizmus cáfolata (Liber Heraclidis, hitelessége nem teljesen bizonyított). - A száműzetésben halt meg. Megélte még a →kalkedoni zsinatot, olvasta I. Leó p. Flavianosz pátr-hoz írt levelét, s abban a téves tudatban halt meg, hogy a pápa és a zsinat neki adott igazat Cirill ellenében. V.L.

LThK VII:878. - Vanyó 2000:631.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.