🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrus
következő 🡲

Petrus Jenő János (Parasznya, Szatmár vm., 1850. júl. 17.-Hajdúdorog, 1918. jan. 28.): író. - G.k. papcsaládból származott. Ungvárt és Debrecenben a középisk-t, 1869: Pesten távíró tanf-ot, 1870-73: Kolozsvárt gazd. akad-t végzett. Közben Pesten postagyakornok, majd árvaszéki írnok. 1874: Hajdúdorogon gazdálkodni kezdett, ~ kezelte a parókia javadalmi földjét. 1881: gazdakört alapított, 1884: városi levtárnok és aljegyző, 1885: főjegyző, majd árvaszéki ülnök és polgármesterh. 1886: rendőrkapitány, de lemondott és azontúl az irod-nak és a gazdálkodásnak élt. Küzdött a hajdúdorogi egyhm. létrehozásáért és a m. lit. nyelv szentesítéséért. - M: A fr-porosz háború. Debrecen, 1870. (Álmosi Jenő álnéven) - Genezis. Ungvár, 1891. - Emlék dal ezeréves ünnepünkre. Hajdúböszörmény, 1896. - A m-ság önvédelme a K-i rítusú egyh. idegen nyelveinek beolvasztó hatása ellen. Debrecen, 1897. - Árva Márta. Elb. költ. Hajdúböszörmény, 1905. - Hattyúdal. Gyoma, é.n. (P. János néven). - Álnevei: Álmosi Jenő; Bökönyi. P.I.

Független Újs. 1896:62. sz. - Szinnyei X:1076. - Gulyás/Viczián XX. - Kiss Andor hajdúdorogi g.k. esp. közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.