🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petruch
következő 🡲

Petruch Antal, SJ (Németpróna, Nyitra vm., 1901. okt. 16.-Bp., 1978. dec. 13.): főiskolai tanár. - A gimn-ot Privigyén a piar-knál kezdte, 1918. VIII. 14: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1919: Szegedre került, 1922: Kalocsán éretts. A teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1931. VII. 26: pappá szent., 1933: hittud-ból drált. 1934-48?: a szegedi jezsuita főisk. egyhtört. és jogtanára, 1950: rektora, 1951: eltávolították, XI. 2: távozott Szegedről. Bpen egy gyárban s-munkás, a Papírelosztó Váll-nál kocsikísérő, a Főv. Villamos Váll-nál fűtő. 1955. VIII. 23: több r-társával együtt letartóztatták, 5 hónapi vizsgálati fogság után, 1956. II. 3: 'államellenes összeesküvés és izgatás' vádjával 4. rendű vádlottként 10 évi börtönre ítélték. A Gyűjtőfogházban, VI-X: Vácott raboskodott. X. 27: a szabharcosok kiszabadították. 1957 őszén ügyét újra tárgyalták, szabadlábon védekezhetett. A korábbi vádat izgatásra szűkítették, a 14 hónappal kitöltöttnek vették. Ezután visszavonultan élt, ideje jó részét a tört. kutatásoknak szentelte. - Írása: Száz jezsuita arcél. 3. köt. Bp., 1941. (Bíró Ferenc 1869-1938) - M: Szerzetbe? Írta Doyle William. Ném-ből ford. Bp., 1925. (Kis kvtár a kat. hívek sz. 30.) - A nagy fekete kabát. P. De Smet Péter János (1801-1873). Írta Johann Kinzing. Ném-ből ford. Uo., 1926. - Jézus szíve apostola. P. Bíró Ferenc SJ emlékezete. Uo., 1940. - Élő hit a házasságban. Kovács Sándorral. Uo., 1941. - A trencséni jezsuita noviciátus anyakv-e. Bev. és közrem. Uo., 1942. (Kiadványok a JT mo-i tört-éhez. Források 6.) (a JTÉ-ben is) (Ism. Századok 1943:499.) - P. Bíró Ferenc SJ 1869-1938. Uo., 1943. - Lemondott-e Kálmán királyunk a guastalli zsinaton az invesztituráról? Uo., 1943. (Klny. Theológia) (Ism. Századok 1944:288.) - Fényszóró. Feleletek korszerű vallási v. erkölcstani kérdésekre és ellenvetésekre. Uo., 1944. - Láthatatlan kincseink. Búcsúnaptár. Uo., 1947. - Az első jezsuiták Mo-on. Róma, 1963. -„Ha szentté nem leszek, hiába születtem”. New York, 1980. (Péteri János álnéven) - Száz év a magyar jezsuiták múltjából 1853-1950. 1-3. köt. Kecskemét, 1992-94. - Kb. 10 évig szerk. A Szív hetilap Fényszóró rovatát. - Álneve: Péteri János. 88

Cat. SJ 1948:60. - JTÉ 1940:338. (*okt. 10.) - Szolg. 1979. 43:98. - Havasy 1990:423. (1955. VIII-1956. X: börtönben) - Kortárs m. jezsuiták 1991. I:313. (Pálos Antal) - Pálos 1992:186. - Diós 1999:170. (2609.) - Hetényi Varga 2002. II:304. Arck. - Gulyás/Viczián XX.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.