🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia
következő 🡲

Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia (1201 Bp., Magyarok Nagyasszonya tér 12.): a váci, 1993. V. 31-: az esztergom-bpi egyhm. kispest-pestszenterzsébeti esp. ker-ének Ady Endre, Nagysándor József u., Helsinki út-Hold u. saroktól az Erzsébeti temető ÉNy-i sarkáig húzott egyenes, Szabad köz, Alsó határút, Ritka köz, Ábrahám Géza, Eperjes, Wesselényi, Lázár, Szondi, Török Flóris, Klapka u. által határolt területe. - Az 1930: alapított lelkészségből 1937: pléb. lett. Tp-át 1936: építették. Üvegablakait →Nagy Sándor tervei alapján →Johan Hugó, az ornamentikát Vandrák Irén, főoltárát 1938: Iván István, a Mária-szobrot →Jálics Ernő, a keresztutat →Kopp Judit készítette. Org-ját (2/8 m/r) 1960: a FMKV építette. Harangjait 1936: 38 cm átm. Szlezák Ráfáel, 1951 e. 63 cm átm. Szlezák László öntötte. - Plébánosai: Bencze Lajos, 1961: Kovács Alajos adm., 1966: Süle András adm., 1991: Almásy László. - Lakói 1997: 5000 r.k., össz. 10.500. - 2000. XI: a ~hoz tartozik az 1041. sz. Apor Vilmos cserkészcsapat. - Kat. sajtója: 1940: Egyházi Értesítő, 1946: Bencés Öregdiák, 1948: Pacsirtás élet. Lelkipásztori Levél. **

Patay 1982. - Schem. Strig. 1997:388. - MKA 2000:54. - Almásy László plnos közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.