🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kopp
következő 🡲

Kopp Jenő (Bp., 1900. aug. 2.-Bp., 1977. jan. 23.): művészettörténész. - Gazd. akad-t végzett, 1925-30: a Pázmány Péter Tudegy-en bölcs. hallg., 1930: művészettört-ből drált. 1928: Gerevich Tibor tanárs-e, 1930-32: a római Magyar Tört. Int. ösztöndíjasa, 1933. III. 1: a szfőv. szolgálatába lépett, Némethy Károly tanácsnok titkáraként részt vett a Szfőv. Képtár alapításában. 1935. IV. 9: múz. szaktiszt, 1937. XII. 14-1948: e képtár ig-ja. - A 19. sz. m. festészetével, főként egyhműv-ével foglalkozott, 1936-40: a Kat. Szle műv. kritikusa, a Műv. Lex. (1-4. köt. Bp., 1966) munk. - M: Borsos József élete és művészete. Pécs, 1931. - Ismeretlen m. festők a 19. sz. első felében. Bp., 1941. (Szépműv. Füzetek 3.) - M. mesterművek Bp. Szfőv. Képtára gyűjt-ében. Bp., 1942. (Ars mundi 1.) - Markó Károly ismeretlen levelei. Uo., 1942. - A Főv. Képtár képei. Uo., 1943. - M. biedermeier festészet. Uo., 1943. (Officina képeskv-ek 53-55.) - Derkovits. Uo., 1944. - Új m. festészet. Uo., 1948. (M. művészet 1.) (Sorozaton kívül fr., lat., lengy., olasz és orosz nyelvű kiad. is uo. 1948, Paris, 1948. és Roma, 1948. impresszummal is) - A 300 é. pesti papnövelde. Uo., 1948. - Introduction to Hungarian painting. Rosner Károllyal. London, (ny. Bp.) 1948. - Kisfaludi Strobl Zsigmond. Uo., 1956. T.E.

Karczag 1940:142. - ML 1966. II:677. - MÉL III:420. - Gulyás XVI:1002.

Kopp Judit, Bittsánszky Gézáné (Bp., 1943. júl. 19.-Bp., 1995. ápr. 7.): szobrász. - Autodidaktaként Bpen és Firenzében tanult. Fa oltárokat, stációsorozatokat, szenteket és feszületeket faragott, bronzérmeket készített. - Fm: stációsorozat, szentek szobrai (1971, Bp., XI. ker., Boldogasszony-kpna); stációsorozat (1981, Csesztreg, plébtp.); régi szószék reliefjei (1984, Balatonfüred, plébtp.); oltár, stációsorozat, szentek szobrai (1984, Fehérvárcsurgó, plébtp., 1986, Olaszfa, plébtp.): stációsorozat (1988, Bp., Batthyány tér, Szt Anna-tp.); Széchenyi István-bronzérem Antall József min-elnök 60. születésnapjára az Antall család megbízásából (1992). **

KMML II:459.


Kopp Tibor (Kalocsa, Pest vm., 1879. márc. 29.–Bp., 1937 u.): gimnáziumi tanár. – A középisk-t Kalocsán és Egerben végezte, a bpi tudegy-en 1903: dri, 1904: lat–tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1902–19: a nyitrai r.k. gimn. tanára, kiutasíttatása után a bpi VII. ker. Madách Gimn. tanára, 1929: h. ig., 1933–37: nyugdíjazásáig c. ig. – Írása: A nyitrai r.k. főgimn. értes. (1915: 50 év) – M: A bpi VII. ker. m. k. áll. Madách Imre gimn. 1930/31. é. értes. Szerk. Bp., 1931. 88

Gulyás XVI: 1003. – Értesítők 4: B939.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.