🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Parancs
következő 🡲

parancs, parancsolat (lat. praeceptum)   →Tízparancsolat, →Törvény

Parancs János (Pusztavacs, Pest vm., 1937. aug. 30.-Bp., 1999. okt. 24.): költő, szerkesztő. - Az ált. isk-t Bián végezte, a bpi gépipari technikumban éretts. 1955-56: a Bpi Műszaki Egy-en gépészmérnök hallg. 1956. XI. végén Fro-ban telepedett le, a Sorbonne-on mat-t és fr. nyelvet és irod-at tanult, s egy mérnökképző isk-ban is hallg. 1958: tanulm-ait abbahagyta, gépésztechnikus, 1959: építészeknél technikus. 1962: a párizsi Magyar Műhely alapító tagja, 1962-63: szerk. s a versrovat vez-je. Hazatért, 1964. X: a Műv. Min. Műszaki Emlékeket Gyűjtő Csop-ja, 1966. III: a Petőfi Irod. Múz. kztára muzeológusa. 1975: a Magvető Kv-kiadó irod. szerk-je, 1992. I: az Új Ember főmunk. - M: Félálom. Versek. Párizs, 1963. - Pirenneusi rapszódia. Reg. Írta Pierre Gamarra. Ford. Bp., 1966. - Portölcsér. Versek. Uo., 1966. - Mélyvízben. Versek. Uo., 1970. - Nagyúri mesterség. Reg. Írta Pierre Boule. Ford. Uo., 1970. - Fekete ezüst. Versek, műford. Uo., 1973. - A megismerés himnusza. Írta Oscar Vladislav deb Lubicz Milosz. Vál. versek. Ford., utószó. Uo., 1973. (Napjaink költészete) - A villámsújtotta ember. Reg. Írta Blaise Cendrars. Ford. Uo., 1975. - A versírás természetrajza. Versek. Uo., 1977. - Az idő vonulása. Versek. Uo., 1980. - Mesék a Broca utcából. Mesék. Írta Pierre Gripari. Ford. Uo., 1980. - Profán szertartás. Vál. versek. Uo., 1981. - A viharzó diófa. Gulyás Pál vál. versei és műford-ai. Vál., összeáll. Uo., 1983. - Sivatagi följegyzések. Versek. Uo., 1984. - Láng volt az élet. Pinczési Judit vál. és hátrahagyott versei. Vál. szerk. Uo., 1984. (2. bőv. kiad. utószóval. Uo., 1986) - A mágneses mezők. André Breton és Philippe Soupault versei. Ford. Uo., 1984. - Költői jelenlét 1985, 1986, 1987, 1988. Híradás az év lírájából. Vál., szerk. Uo., 1985-88. - Kassák Lajos összegyűjtött műfordításai. Vál., szerk. Uo., 1986. - Csillagsebek. Palasovszky Ödön vál. versei. Vál és szerk. Uo., 1987. - A köznapi lét szakadéka. Versek, műford-ok. Függelék: Benjamin Péret vál. versei. Uo., 1988. - A kvtár lángban áll. Írta René Char. Vál. és ford. Uo., 1989. (Napjaink költészete) - Az áramló időben. Kálnoky László vál. versek. Vál. és szerk. Uo., 1990. - A léleknek rengése. Határ Győző vál. versek 1933-1988. Vál. és szerk. Uo., 1990. - Rigó kiált fölöttem. Kormos István vál. versei. Vál. és szerk. Uo., 1991. - Távol és közel. Versek. Uo., 1991. - AA. úr az antifilozófus. Írta Tristan Tzara. Dadaista kiáltványok és vál. versek. Ford. Uo., 1992. - A labirintus mélyén. Versek 1989-1992. Uo., 1994. - Sötét folyam. Vál. és új versek. 1958-1995. Uo., 1996. L.L.-88

Fazakas 1989:326. - Borbándi 1992:285. - Ki kicsoda a hírközlésben? 1994:242. - ÚMIL III:1580. - M. Nemz. 1999. X. 26. (Elhunyt ~ költő)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.