🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pakocs
következő 🡲

Pakocs Károly, Pakots (Nagykároly, Szatmár vm., 1892. nov. 17.-Bukarest [Popești Leordeni], 1966. okt. 23.): kanonok, költő. - A középisk. alsó o-ait a nagykárolyi piar. gimn-ban, felso o-ait a szatmárnémeti kir. kat. fogimn-ban., a teol-t a bpi KPI-ben végezte. 1915. III. 21: pappá szent. Máramarosszigeten kp., 1915. XII: a szatmári ppi iroda tollnoka és szertartó. 1917. VI. 22: sztszéki s-jegyzo és levtáros, 1920. IX. 15: a szatmárnémeti teol. biblikum tanára, XI. 16: sztszéki jegyzo, 1921. IX. 8: ppi titkár, 1922. XII. 24: sztszéki ülnök. 1926. II. 4: ppi irodaig., melyet megtartva 1931. XII. 1: Szinérváralja plnosa és a nagybányai ker. esp-e. XII. 8: p. kamarás. 1936. I. 17: Nagybánya plnosa, 1937. I. 18: knk. - 1926: az Erdélyi Irod. Társ. tagja, 1929: →Gyárfás Elemérrel és →Karácsonyi Jánossal megalapították az →Erdélyi Katolikus Akadémiát, melynek alelnöke, 1938: eln. A SZIA 1933: a III. o. tagjává vál. - 1939. X: a rum. hatóságok a szatmári ppi palota padlásán ekrazitot, az irattárban gyújtózsinórokat „találtak”, az egyhm. papságából m. nemz. fölkelés előkészítésével vádolva 12 főt letartóztattak, X. 14: ~ Mo-ra menekült. A II. bécsi döntés után 1940. IX. 22: visszatért Szatmárnémetibe. A m. kormány egyik pp-jelöltje a szatmári ppségre, X. 10: behívott erdélyi ogy. képviselő. Márton Áron gyulafehérvári pp. a szatmári egyhm. ap. kormányzójaként 1941. X. 1: ált. helynökké nevezte ki, majd Scheffler János, az 1942. V. 18: beiktatott szatmári pp. helynöke. A Vatikánnal való kapcsolattartás miatt 1949. XII. 17-1950. X. 15: letartóztatásban volt. 1951: a gyulafehérvári, 1956. X: a jászvásári papnevelő int-ben a zsoltáregzegézis és az ÚSz tanára. 1957. III. 19: ugyanazzal a váddal letartóztatták és bebörtönözték. 1963. IV: szabadult, az angolkisasszonyok bukaresti int-ének lelkivezetője. 1966 nyarán újra letartóztatták és olyan súlyosan bántalmazták, hogy annak következtében meghalt. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 4, 23, 56, 85, 174, 181. sz. énekét. - Írása: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. (Dicsoszentmárton, 1925: 458. A szatmári egyházmegye története) - M: Nemcsak kenyérrel él az ember. Szatmárnémeti, [1919] (Világnézetí kérdések IV.) - Forró szavak. Versek, Uo., 1924. (Corvin kvtár) - Hazafelé. Elb-ek. Nagykároly, 1926. - Lélek-ország. Versek. Szatmárnémeti, 1927. - Lélek-zuhanás. Reg. Bp., 1928. - Jöttem Isten városából. Versek. Szatmárnémeti, [1929]. - Örömet akartok? Nagyböjti konferencia. Bp., 1932. (új kiad. 1937.) - Istent kiált a tenger. Versek. Nagyvárad, 1934. - A hét ajándék Istene. Bp., 1934. - Édua áldozata. Reg. Uo., 1934. (Előbb az Erdélyi Lpk-ban) - Judás-misztérium. Kolozsvár, 1938. - Savonarola versei. Ford. és előszó. Uo., 1939. - A tékozló fiú. Színmu. Nagybánya, 1939. - A leggazdagabb jótevő. Vass Józseffel. Bp., 1940. (Actio Catholica 72.) - A lélek visszatér. Elb-ek. Uo., 1940. - A lélek indul. Versek. Uo., 1941. - Költemények. Uo., 1941. - Különös emberek. Elb-ek. Uo., 1941. - A megtérők bizonysága. Uo., 1942. - A hét ajándék Istene. Sztbeszédek. Uo., 1943. - A teremtés éneke. Drámai költem. Uo., 1946. - 1929-1930. III. 16: Szatmárnémetiben a Katholikus Élet b. munk., 1934: az Erdélyi Lapok főmunk., 1942: a Lélek Szava, 1943: a Szatmári Katolikus Élet munk. - ~ írta a stációs énekeket Fiedler István Szt Keresztúti ájtatosság (Szatmárnémeti, 1933) c. muvébe. - Kz-a: Harc a lelki vakság ellen. (Szatmárnémeti Püspöki Levéltár, 1953). B.L.B.-Tempfli Imre-88

Kat. Szle 1926. (Várdai Béla); 1929. (Brisits Frigyes); 1935. (Alszeghy Zsolt) - Ványi 1926:619. - Erdélyi Helikon 1928. (Reményik Sándor) - Napkelet 1929. (Majthényi György) - Pásztortűz 1929. (Molter Károly) - Schem. Mv-Szat. 1931:92. - SZIA tagajánl. 1933:17. - Várady-Berey 1934:337. - Erdélyi 1941:228. - Ker. m. közél. alm. III:242. - Monoki 1941:91. - MIL II:418. - Salacz 1975:141. - Római Katolikus Naptár 1996:98. (Sipos Ferenc: ~) - Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. ~ ppi helynök élete és kora. 1892-1966. Bp., 2002. - Gulyás/Viczián XX.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.