🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Olasz
következő 🡲

Olasz, Baranya m.: plébánia a pécsi egyhm. mohácsi esp. ker-ében. - 1746: alapították. Tp-át Szt László kir. tit-ra sztelték, mai Szt Fülöp-tp-át 1776: építették. Org-ját (1/10 m/r) 1810 k. ismeretlen mester építette, 1900: Kész Ernő, 1921: az →Angster gyár átépítette. Harangjait 1933: 75 cm átm. ismeretlen mester, 1973: 60 és 48 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Anyakönyvei 1738-tól. Kegyura 1880: Montenuovo Alfréd hg. Anyanyelve 1880: ném., horvát; 1910: ném., sokác, m.; 1940: ném., horvát, m. - Filiái 2000: Belvárdgyula, Birján, Hásságy, Hidor. - Plébánosai: Czigány Jakab, 1772: Papanek György, 1802: Pánczer Ferenc, 1842: Bendekovics János, 1843: Glátz János, 1861: Brüsztle József, 1896: Hoffmeiszter Ferenc, 1909: Heckenberger Konrád, 1918: Iselstőger Lajos, 1944: Czinderi Endre, 1959: Horényi Kálmán, 1987: Bischof Vilmos, 1997: László András (2000 e. Máriakéméndről). - Lakói 1840: 456 r.k., 15 izr., 25 egyéb vall., össz. 496; 1910: 626 r.k., 5 izr., össz. 631; 1940: 541 r.k., össz. 541; 1983: 674 r.k., össz. 693. László András

Schem. Qu. 1914:76; 1981:198. - Patay 1982. - MKA 2000:257.

Olasz Ferenc (Alsópáhok, Zala vm., 1943. jan. 1.-): filmrendező, operatőr, fotóművész. - 1966: m-tört. szakos tanári okl-et szerzett, Zircen, Pápán, Hévízen tanított. 1970: a M. Televízió ügyelője, majd a képzőműv. oszt. rendezője. 1972-től készíti az Örökségünk c. sorozatot a magyar népműv. értékeiről. 2000-ig össz. 77 filmet készített. Képein erdélyi, felvidéki és mo-i pléh-Krisztusok, temetői keresztek, székelykapuk, bálványok és emberek láthatók. - 1998: Magyar örökség-díjat kapott. - Könyvei: Fejfák. Bp., 1975. - Mindörökké. Uo., 1978. - Dicsértessék. Uo., 1989. - Székelykapuk. Uo., 1989. - Filmjei: A mulandóság fölé. A népi vallásosságról. 1972. - Fejfák. 1973. - Az Esztergomi Keresztény Múz. kincsei. 1974. - Nagy Balogh János. 1974. - A veleméri Szentháromság-tp. 1975. - Pietà (Keszthelyről). 1975. - Medgyessy Ferenc. 1975. - Csontváry: Mária kútja Názáretben. 1975. - Kolozsvári Tamás: Kálvária-oltár. 1977. - Fülep Lajos. 1977. - Mexikó arca. 1977. - Csontváry: A libanoni cédrusok. 1978. - A siklósi vár. 1978. - A nyírbátori Ferences tp. 1979. - Töredék (A mulandóság fölé). A népi vallásosság tárgyi emlékei. 1978-84. - Kondor Béla: Szentek bevonulása. 1983. - A nagyszentmiklósi kincs I-II. 1984. - Elégia (Bartók Béla). 1985. - Nap a Holdhoz. Zenei meditáció Assisiben. 1985. - Csontváry Kosztka Tivadar. 1985-86. - Csontváry: Siratófal. 1987. - Gyöngyöspata tp-a. 1987. - Rachmaninov: Vesperas. 1987. - Úrkoporsó Garamszentbenedekről. 1988. - Szt László-herma. 1989. - Mária halála Kassáról. 1989. - Magyar Szentek. 1989-90. - Lőcsei Krónika. 1990. - Lőcsei Pál. 1990. - Mersits Piroska. 1990. - A Vizsolyi Biblia. 1990. - El Greco. 1990. - Kolozsvári Testvérek: Szt György. 1990. - Makovecz. 1990-92. - Angyali Üdvözlet. 1992. - A tp-építő (Makovecz: Paksi tp.). 1993. - Nemzeti Dal. 1993. - Himnusz. 1993. - A Szt Korona. 1993. - Szózat. 1993. - Halotti Beszéd és Könyörgés. 1993. - Ómagyar Mária-siralom. 1993. - Zászlók. 1994. - Te Deum. 1994. - Magyar Te Deum. 1994. - Gyertyaszentelő Boldogasszony. 1995. - Országépítő (Csenger). 1995. - Szivárvány havasán. Maczkó Mária énekel. 1996. - Gyászvers. 1997. **

KMML II:961.

Olasz József   →Winkler József

Olasz Pál (Nagyszombat, Pozsony vm., 1643.-Nagyszombat, 1730. dec. 18.): fölszentelt püspök. - Nagyszombatban mint világi hallg. 1661: baccalaureus, 1662: a fil. magisztere. A teol-t Pozsonyban kezdte, majd a Pázmáneum, 1663. XI. 16: a CGH növ-e lett. 1666. V. 13: diákonusként tért haza. Pappá sztelése után 1668: Cseklészen, 1679: Zámolyban plnos. 1686: tinnini cpp. és Nagyszombat plnosa. Vsz. kettős kinevezés történt v. lemondott, mert 1687. XI. 24: Mikulics Sándort, 1688. XI. 29: Jaklin Balázst is tinnini fszt. pp-nek jelzik. T.E.

Zelliger 1893:372. (*Győr) - Némethy 1894:828. - Kollányi 1900:328. (*Győr) - Szinnyei IX:1275. (*Győr) - Veress II:61. (*Nagyszombat)

Olasz Péter (Nagyvárad, Bihar vm., 1895. aug. 4.- Nagyvárad, 1952. júl. 14.): hitszónok. - Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Kalocsán tanult. 1910. IX. 7: lépett a JT-ba, 1914-17: és 1919-23: a bölcs-et és a teol-t Innsbruckban végezte, közben a kalocsai gimn. mat-fiz. tanára. Csillagásznak készült, de 1924: a rfőn. kérésére Szatmárnémetibe ment (mert a JT-nak kevés rum. állampolgárságú tagja volt), ahol a m. ifj. lelki nev-ével foglalkozott. 1926. II. 2: gradus. Lelkigyakorlatok, négyszemközti beszélgetések százait végezte, fiú kongr-kat szervezett orsz-os sikerrel, mivel mindig az időszerű témákkal foglalkozott. 1940: elhagyta a JT-ot, a nagyváradi egyhm-s pap lett. - M: Mayer Róbert a termtud-ok Pantheonában. Bp., 1916. (Klny. Termtud. Közl.) - Világproblémák a modern termtud-ban. Uo., 1924. (Kat. Kultúrkvtár 6.) (Szatmárnémeti, 1925, Kolozsvár, 1925) - Ezermester. Berlin, 1925. (Cserkészkvtár 8.) (2. kiad. Szatmárnémeti, 1926) - Mária-kongregációk kézikv-e. Szerk. Kolozsvár, 1925. - Erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. - A mai ffi életútja. 2. bőv. kiad. Szatmárnémeti, 1926. - A gyermekfokon elakadt ffi. Röpirat. Uo., 1927. - Harmadik vakációi levél. Uo., 1927. - Fiú, légy ffi! A serdülő fiú önnevelése. Uo., 1928. - A kat. cserkész praktikus vallásos ismeretei. Bp., 1930. - Az új ffi. Önnevelési tervek a 17-21 é. részére. Uo., 1931. - A serdülő fiú a m. regényben. Uo., 1932. - Eidetika a gyermek és serdülőkorban. Uo., 1936. - Az iskolapszichológus mint a diák bizalmasa. Kecskemét, 1936. (Klny. Isk. és Egészség) - A serdülőkori onániáról. Uo., 1937. (Klny. ugyanonnan) - Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. Bp., 1938. - A szuggesztió szerepe a családi és isk. nev-ben. Uo., 1938. - Dalolva menetelő egyenruhás csapat. Uo., 1942. - Kolozsvárt társszerk-je 1925. X. 10-1927. VI: a Jóbarát, Szatmárnémetin szerk-je és kiadója 1925. VII. 5-IX. 5: az Új Nemzedék és 1926. VI-1928. IX. 8: a Vakációi Levél c. ifj. lapoknak. - Adatközlője volt az Erdélyi lex-nak (1928). 88 Cat. SJ 1918:41., 1940: 57. - Erdélyi lex. 1928:218. Arck. - JTÉ 1940:337. - Monoki 1941:257. - Schem. M-Varad. 1995. - RMIL 2002. IV: 258.


Olasz Margit SZLT (Bp., 1930. jan. 16.–): szerzetesnő. – Apja gyári munkás, anyja htb. ~ a bpi Ranolder Int-ben 1949: tanítónőképzőt végzett. IX. 8: itt lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1984. IX. 8: uitt tette. Közben 1950. XI. 25: az ózdi kohászati üzemek munkaügyi előadója. 1985. II. 1: nyugdíjazták, IX. 15: az egri szem. takarítónője. s.k.

Olasz Mária M Teresia SZINT (Szegvár, Csongrád vm., 1867. jún. 6.–Esztergom, 1946. dec. 29.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1886: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1890. VII. 20: uitt tette. Esztergomban népisk. tanítónő. –1950 u. szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.