🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagylexikon
következő 🡲

nagylexikon: adat- és ismerettár, lexikoncikkek betűrendezett, utalókkal egymáshoz kapcsolódó, összefüggő láncolata, mely a címében meghatározottan, általános vagy szaklexikonként az ismeretek teljességének bemutatására törekszik. - A →kislexikonnal szemben a ~ cikkei tartalmazzák a címszó minden jelentését, a fogalom, tárgy, személy stb. foglalkozását/meghatározását, annak adatokkal igazolt kialakulás-, fejlődés- és élet- v. működés-történetét, hatását a környezetére, minőségét/milyenségét, képi megjelenítését (ábrákat, grafikonokat, térképeket), a cikk írójának nevét (v. betűjegyét), megírása forrásai (ill. a további tájékozódáshoz irányadó) irodalmát, (ezért a cikkben található adatok mindegyike az irod-jegyzék alapján visszakereshető). - Az általánosságokat, egyszerűsítéseket mellőző, pontos adatközlése miatt a ~ cikke tud. mű hivatkozása is lehet. A ~ az alkotók (írók, művészek, stb.) cikkeiben a művek teljes jegyzékét közli. - Az első m. ~-próbálkozás a SZIT vállalkozása, az →Egyetemes Magyar Encyklopaedia (1-12. köt. Pest, 1861-76) volt. - Az első és eddig egyetlen ált. m. ~nak tekinthető kézikv-ünk A Pallas nagy lexikona (1-16. köt. + 1-2. pótköt. Bp., 1893-1902). - Az ennek anyagát átvevő és csonkítva-bővítő Révai nagy lexikona (1-18. köt., 19-21. pótköt. Uo., 1911-35) az irod. hivatkozások, a szerzői jegyek és az utalók szinte teljes mellőzése miatt csak nevében és terjedelmében ~, önkényesen ritkított adatainak származási helye is ellenőrizhetetlen, adathiányos szövegű cikkeinek értelmezéséhez (pl. a közölt mű címe kv. v. cikk címe-e?) más kézikv-ek használata szükséges. - A Magyar nagylexikon (A-Sek. 1-15. köt. Bp., 1991-2002) is csak terjedelmében ~, a kívánatosnál szűkebb adatmennyisége és módszertani egyenetlenségei miatt valójában nem az. Anyaga döntően 20. sz., írásműveknél csak a mű címét és kiadási évét közlik (kiderítendő, a mű kv. v. cikk?), így azok a mintát adó Révai-hoz hasonlóan visszakereshetetlenek, a jelöletlen cikkek szerzői ismeretlenek, azonos témájú cikkei nem egységes szempontok szerint szerkesztettek. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.