🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kislexikon
következő 🡲

kislexikon: adattár, melyben az általános témájú rövidke cikkek a címszóknak csupán jelentését közlik, a személyeket csak születési (és halálozási) évükkel, foglalkozásukkal esetleg egy bővített mondattal ismertetik. - Cikkeit, melyek átvételek más lex-okból, esetleg egyetlen ált. lex. 1 v. 2 köt-re rövidített anyaga, a →nagylexikonnal ellentétben, nem látták el szerzői névvel v. betűjegyekkel, címszóról szóló irodalomjegyzékkel, rendszerint a közreműködő munkatársak nevét sem közlik. - Hazánkban a ~ a 19. sz. végétől, többnyire kép ill. térkép nélküli, nagy fatartalmú papírra nyomtatott, olcsó kiadványként terjedt el. Műfajilag átmenet a →szótár és a lex. között, főként a fölszínes tájékoztatással megelégedők, pl. keresztrejtvényfejtők kedvelt kézikv-e. - Ált. ~ok: Kis-lexikon. Egyetemes ismerettár számos képes melléklettel. 1-2. köt. Szerk. Wekerle László. Bp., 1886-87. - Mindenttudó kis lex. Szakférfiak közreműködésével szerk. Ferenczy Zoltán. Uo., 1913. - Az Est hármaskönyve. Lex. az újságolvasó számára. Az Est, Pesti Napló, Magyarország előfizetőinek 1923. Uo., 1923. - Világlex. A tudás egyeteme. Uo., 1925. (2. kiad. Uo., 1927) - Prágai Magyar Hírlap lex. Prága (Bp., Kunossy ny.), 1930. - Génius kis lex. Bp., 1932. - Révai kis lex. A mindennapi élet és az összes ismeretek enciklopédiája. Szerk. Varjú Elemér. Uo., 1936. (utánnyomás Uo., 1994) - Illik tudni. Modern ~. Szerk. Csánk Endre. Függelék: Kis sportlex. Szerk. Dernői Kocsis László. Uo., 1937. - Pesti Hírlap lex. A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikv-e. Uo., 1937. - Kis enciklopédia. A tud-ok és a műv-ek összefoglalása. Szerk. Dormándi László. Uo., 1938. - Mai enciklopédia. Szerk. Csetényi József, Erdődy Elek, Gáspár Zoltán. Uo., 1941. - A mai élet lex. Mindent tudok. Az Újság évkönyve. 20. könyv. Uo., 1941. - Legújabb lex. Szerk. Csíkvári Antal. Uo., 1942. - Boldizsár Iván: Nagy idők kis lex-ja. Uo., 1942. - Révai kétkötetes lex. 1-2. köt. Főszerk. Juhász Vilmos. Uo., 1947. - ~. Szerk. Ákos Károly. Uo., 1968. (2. lényegében változatlan kiad., 1968) (utánnyomás 1972) - Mindenki lex-a. 1-2. köt. Szerk. Ákos Károly és az Akad. Lex. Lexikonszerkesztősége. Uo., 1974. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.