🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar jezsuiták Észak-Amerikában
következő 🡲

magyar jezsuiták Észak-Amerikában: már az 1920–30-as években jártak atyák Amerikában missziókat, lelkigyakorlatokat tartani a magyar emigránsoknak (pl. →Lischerong Gáspár, →Bangha Béla, →Raile Ede, és mások). 1945 u. több jezsuita érkezett az USA-ba és Kanadába. Egyrészt az egyetemeken (Fordham U., New York, Catholic U., Georgetown U., Washington, Lemoyne U., Syracuse, Canisius College, Buffalo) kezdtek tanítani, másrészt a kanadai m. pléb-ákat látták el. Egy időben Kanadában hat pléb-t vezettek Torontoban, Montrealban, Hamiltonban, Courtlandban, Londonban, Vancouverben. Többen tanítottak a torontói egyetemmel kapcsolatos Toronto School of Theology-ben (→Horváth Tibor, →Miklósházy Attila és →Somfai Béla). Horváth atya elindította egy enciklopédia tervét az Isten-fogalomról, amelynek érdekében Ultimate Reality and Meaning (URAM) néven folyóiratot szerkesztett és konferenciákat rendezett. Ő kezdeményezte a →Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösséget, amely végül is áttelepült Mo-ra. Egyesek az indián vagy eszkimó missziókban is töltöttek néhány évet, (pl. Eördögh), mások a szétszórt m-oknak adtak lelki vígasztalást, mint pl. Békési István és Boday Jenő, akik a Vajdaságban is misszióztak. 1978: Torontoban noviciátust nyitottak →Nemesszeghy Ervin atya vezetésével, itt nevelődött →Kozma György, Fülöp József, →Kiss Ulrich, Sajgó Szabolcs és mások. – A rtart-i hivatal először Hamiltonban volt, aztán átköltözött New Yorkba, a Fordham egyetemre. Provinciálisok voltak a külföldi m. provinciában: →Reisz Elemér, →Varga Andor, →Héjja Gyula, Ádám János, →Hegyi János, →Nemesszeghy Ervin, aki hazatérve az egyesített magyar provincia új elöljárója is lett. 1989: II. János Pál pápa a külföldön élő magyar emigránsok püspökévé nevezte ki a Torontóban tanárkodó Miklósházy Attilát. Mivel a rendszerváltás után legtöbben visszatértek Mo-ra, 2005: csak a torontói és montreali plébániát vezették a jezsuiták Kanadában. Mi.A.

Miklósházy 2005:127.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.