🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemesszeghy
következő 🡲

Nemesszeghy Ervin, SJ (Bp., 1929. aug. 13.-): tartományfőnök, tanár. - Pécsett a Pius Gimn-ban éretts., s orvostanhallg. lett. 1948. VIII. 14: lépett a JT-ba, a 1952-54: a debreceni egy. hallg-ja, 1956: a bpi egy-en mat-fiz. szakos okl-et szerzett. A teol-t 1950-52: Szegeden és 1956. XII-1959: a Heythrop College-ban (NBr.) végezte. 1959. VII. 31: pappá szent. Rendi tanulmányait Au-ban fejezte be, majd Oxfordban kutatómunkát végzett az alacsony hőmérsékletű fiz-ban. Londonban fil. drátust szerzett. 1966-78: a Heythrop College mat., logika és term-bölcs. tanára, az Angliában élő m-ok lelkipásztora. 1978. IX: Torontóban (Kanada) a novíciátus vez-je. 1986: a külf-ön élő m. jezsuiták elöljárója. 1990: hazatért Bp-re, tartfőn. 1996-99: a miskolci Fényi Gyula Gimn. ig-ja, 2000: Dobogókőn a →Manréza lelkigyakorlatos ház ig-helyettese. 2002. IV: m. tartfőn. - Fm: On the notion of negation in certain non-classical propositional logics. London, é.n. - Theology of Evolution. J. Russellel. London, 1971. (Theology today 6.) - Az anyagi világ. Róma, 1982. (Teol. kiskvtár IV/1.) (=Alszeghy. 1983:IV. is). - Jezsuiták küldetése. Szerk. Bp., 1998. - Hit, vallás, kultúra. Szerk. Uo., 1999. 88

Cat. SJ 1949:58. - Alszeghy 1983. VI:462. - M. Kurír 2002. IV. 10.

Nemesszeghy István, nemesszegi (Komárom, Komárom vm., 1863.-Esztergom, 1943. szept. 18.): érseki tanítóképzői zenetanár. - Tanulm-ait Komáromban, Győrött és a bpi Zenedében elvégezvén, 1883: a kecskeméti áll. reálisk. zenetanára, majd önálló zenedét nyitott. 1903-31: nyugdíjazásáig az esztergomi érs. tanítóképző zenetanára. Esztergomi hangversenyek karnagya. - Hosszú ideig a Pestm. Hírl. színi- és zenekritikusa. - 1902. VIII. 3-1903. VIII. 23: a kecskeméti Függetlenség c. hetilap főmunk. 88

Szinnyei IX:903. - Kempelen VII. - Rexa 1934:291. - Új Magyarság 1943. IX. 22. - Gulyás/Viczián XIX:404.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.